Yazarlar

Yazarlar

EFAS projesi, temel sigortanın özelleştirilmesidir

İsviçreMetin ALAN
  Metin Alan   Federal Parlamento, sağlık sisteminde ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinin tek tip finansmanını öngören projeyi (EFAS) görüşüyor. Sigortacılar tarafından başlatılan bu karşı reform, sektörün liberalleşmesini (özelleştirilmesini) hızlandıracaktır. Sağlık sistemi şu anda iki büyük krizle karşı karşıya. Bir yandan personel ve ilaç sıkıntısı giderek artmaktadır. Öte...

9 Mayıs Zafer Günü’nden günümüze ..

     Ergün ÖZALP   9 Mayıs, Faşist Hitler ordularının, Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu  karşısında yenildiği ve teslim olduğu gündür. Eylül 1939’da  Faşist Hitler ordularının Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya savaşı, 9 Mayıs 1945’te Kızıl  Ordu askerinin Reichtag’a orak çekiçli bayrağı çekmesiyle sona ermişti. Savaşın bedeli ağırdı,...

İsviçre sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

  Metin ALAN   Her ay 300 hemşire mesleği bırakıyor, birçok hastane servisleri kapatmak ve hizmeti azaltmak zorunda kalıyor, binlerce iş boş ve doldurulmamış olarak kalıyor, uzun süreli ve olağanüstü çabalara rağmen hemşirelik personeli artık gerekli bakım kalitesini sağlayamıyor. Bu durum tüm hastaneleri, huzurevlerini ve evde sağlık hizmetlerini...

Tehdit, provokasyon ve terör eşliğinde gidilen seçimler

    Fuat Akyürek Avrupa’da işçi sınıfı ve emekçi halk kitlelerinin mücadelesinin yükseldiği bir dönem yaşanıyor. Fransa’da mezarda emeklilik yasasına karşı eylemler sürüyor. Almanya uzun süredir yaşanmayan bir genel greve sahne oldu. İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde de ciddi bir işçi, emekçi muhalefeti var. Ukrayna’daki savaş ise ciddi bir...

100.yılında “İzmir İktisat Kongresi”

    Ergün ÖZALP İzmir Büyüşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘’İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’’,  15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. ‘Millet İttifakı’ muhalefet partileri liderlerinin de katıldığı şov amaçlı Kongre’de,  S.Süreyya Önder 'Sadakat'  başlıklı oturumda davetli konuşmacıydı. S. Süreyya Önder’in, Ermeni ve Kürt halkına yönelik, kıyımlara  dair söyledikleri; medyada tepkilere yolaçtı....

Vaud Kantonu Kamu emekçilerinin büyük grev hareketi

İsviçreMetin ALAN
    Metin Alan Vaud kantonundaki kamu emekçileri, sendikalarının ve meslek örgütlerinin çağrısı üzerine, geçtiğimiz sonbahardan bu yana tam bir hayat pahalılığı tazminatı için mücadele ediyor. Hayat pahalılığı 2022 yılında %3 oranında arttı. Bu durum, sağlık sigortası primleri gibi gerçek hane halkı bütçesinin temel bileşenlerini bile hesaba katmayan...

Eğitimde Fırsatlar, Eşitlikler ve Mevcut Kaynak Algı, Tanınma ve Kullanımı Üzerine III  

Saadet TÜRKMEN
  Saadet Türkmen   Sosyal pedagojik aile yardımları  İsviçre'de Sosyal Pedagojik Aile Desteği ve Refakati (SPAR) 1980'lerin ortalarından beri sunulmaktadır. Eğitim desteği yelpazesindeki yüksek önemine rağmen, İsviçre'de SPAR'ın tanımı, uygulaması ve etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Özellikle, SPAR`ın ne olduğu, hangi müdahalelerin hangi ailelerde hangi değişikliklere yol...

 Algı hırsızlığı çok, deprem hazırlığı yok!

    Ergün ÖZALP Maraş merkezli  depremler yıkıcı ve büyüktü. Ama ne Türkiye’de ne de yeryüzünde  ilk kez yaşanmıyordu. Japonya, Arjantin, Meksika vb . ülklerde daha büyük depremlerde  onlarca  kayıp yaşanırken, Türkiye’de onbinlerce, yüzbinlerce kayıp olmasının nedeni, çürük binalar ve kurtarma önlemlerinin yetrsizliğiydi. AKP-MHP faşizmi, devletin suçlarını  örtbas...

Doğal afetlerde kadınlar

KadınNilgün ÖZDAL
    Nilgün Özdal  Türkiye'de meydana gelen depremde,  kâr hırsının yarattığı  inşaat felaketinin ardından yaşanan trajediyi basından ve yakınlarımız aracılığı ile hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle doğal afetlerle ilgili dünya çapında yapılan araştırmaları biraz gözden geçirdim. Bu araştırmalara göre cinsiyete bağlı,  fiziksel, biyolojik,  sosyoekonomik ve psikolojik farklardan...

Çalkantılı bir dönem

  Fuat Akyürek Türkiye oldukça çalkantılı bir dönem yaşıyor. Bir yanda iktidar tarafından alınmayan tedbirlerle büyük bir felakete dönüşen deprem yıkımı, diğer yanda politikada keskinleşen çelişkiler ve saflaşmalar var.  Ülkenin on ili büyük bir depremle bazıları çok büyük olmak üzere ağır bir yıkıma uğradı. Resmi olarak açıklanan ölümler...