Metin ALAN

Metin ALAN

Gösteriler ve yasak

İsviçreMetin ALAN
Metin Alan İnsanların adaletsizliğe karşı seslerini yükseltmeleri ya da bir dayanışma yürüyüşüne katılmaları, bir şeyleri değiştirmeye çalışmak açısından ellerindeki az sayıdaki araçtan bazılarıdır. İnsanlar kamuya açık ve barışçıl bir şekilde gösteri yapma, sosyal ağlarda mesaj paylaşma, basın açıklaması yapma ve kamuoyu oluşturmak için imza toplama vs. hakları olmadığında,...

EFAS projesi, temel sigortanın özelleştirilmesidir

İsviçreMetin ALAN
  Metin Alan   Federal Parlamento, sağlık sisteminde ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinin tek tip finansmanını öngören projeyi (EFAS) görüşüyor. Sigortacılar tarafından başlatılan bu karşı reform, sektörün liberalleşmesini (özelleştirilmesini) hızlandıracaktır. Sağlık sistemi şu anda iki büyük krizle karşı karşıya. Bir yandan personel ve ilaç sıkıntısı giderek artmaktadır. Öte...

İsviçre sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

  Metin ALAN   Her ay 300 hemşire mesleği bırakıyor, birçok hastane servisleri kapatmak ve hizmeti azaltmak zorunda kalıyor, binlerce iş boş ve doldurulmamış olarak kalıyor, uzun süreli ve olağanüstü çabalara rağmen hemşirelik personeli artık gerekli bakım kalitesini sağlayamıyor. Bu durum tüm hastaneleri, huzurevlerini ve evde sağlık hizmetlerini...

Vaud Kantonu Kamu emekçilerinin büyük grev hareketi

İsviçreMetin ALAN
    Metin Alan Vaud kantonundaki kamu emekçileri, sendikalarının ve meslek örgütlerinin çağrısı üzerine, geçtiğimiz sonbahardan bu yana tam bir hayat pahalılığı tazminatı için mücadele ediyor. Hayat pahalılığı 2022 yılında %3 oranında arttı. Bu durum, sağlık sigortası primleri gibi gerçek hane halkı bütçesinin temel bileşenlerini bile hesaba katmayan...

Dünya nüfusunun % 1’ i, % 99’ unu sömürüyor

Metin ALANYazarlar
  Metin ALAN  En zengin %1, son iki yılda dünyanın geri kalanından neredeyse iki kat daha fazla servet biriktirdi   Bitmek bilmeyen bir salgın, savaş ve enflasyonun ortasında, dünyadaki en zengin insanlar ve çok uluslu şirketler "olağanüstü zenginleşti". Yardım ve kalkınma kuruluşu Oxfam'ın son raporuna göre bu durum...

2023’te mücadeleyi yükseltmek için durum ve olanaklar

İsviçreMetin ALAN
    Metin ALAN Tüm ücret görüşmelerinin sona ermesi ve 2023'e girilmesiyle birlikte maaşlarla ilgili süren handikapa ilişkin hesaplamalar da yakında tamamlanmış olacak. Ülkenin en büyük bankası olan UBS tarafından ülkenin en büyük 300 şirketi arasında yapılan ve kesinlikle gerçek durumu yansıtan bir anket şu sonuca varıyor: "Yapılan...

Emperyalist güçler COP 27 zirvesinde iklim taahhütlerinden vazgeçti

    2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yaygın olarak kullanılan adıyla COP27, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde 6 - 20 Kasım 2022 tarihleri arasında küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla, yaklaşık 200 ülkeden devlet ve hükümet temsilcisi ile çeşitli sivil kurumlardan 45.000 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi....

İnşaat sektöründe mücadele kazandıracak

  Metin Alan İsviçre ana inşaat sektörü için geçerli olan (LMV) manto sözleşmesi muhtemelen İsviçre'deki en önemli toplu sözleşme. Sadece 86.000 inşaat işçisinin çalışma koşullarını düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda diğer vasıflı mesleklerdeki sözleşmeler üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip. Sözleşme bu yılın sonunda bitiyor ve şu ana kadar...

Ücretler düşürülmeksizin çalışma süresinin azaltılması mücadelesi – 2

Hazırlayan: Metin ALAN    İsviçre’deki mevcut yasal durum Esasen İsviçre'de adına iş kanunu diyebileceğimiz ayrı bir kanun bulunmamaktadır. İş kanunu, işçilere çok az hak ve çok sayıda yükümlülük sunan yaklaşık kırk maddeden oluşan Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu, işverene çalışma süresi için ödeme yapma zorunluluğu bile getirmemektedir,...

Ücretler düşürülmeksizin çalışma süresinin azaltılması mücadelesi – 1

Hazırlayan: Metin Alan İsviçre'deki çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler, adeta patronlar için özel olarak hazırlanmıştır: mutlak ve sınırsız esneklik.Son aylarda, özellikle bazı AB ülkeleri ve İsviçre’deki sendikalar ve siyasi partiler başta olmak üzere dernekler, birlikler ve meslek örgütleri, çalışma süresinin azaltılması için bir kampanya başlattılar. Çalışma süresinin azaltılması...