Saadet TÜRKMEN

Saadet TÜRKMEN

Eğitimde Fırsatlar, Eşitlikler ve Mevcut Kaynak Algı, Tanınma ve Kullanımı Üzerine III  

Saadet TÜRKMEN
  Saadet Türkmen   Sosyal pedagojik aile yardımları  İsviçre'de Sosyal Pedagojik Aile Desteği ve Refakati (SPAR) 1980'lerin ortalarından beri sunulmaktadır. Eğitim desteği yelpazesindeki yüksek önemine rağmen, İsviçre'de SPAR'ın tanımı, uygulaması ve etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Özellikle, SPAR`ın ne olduğu, hangi müdahalelerin hangi ailelerde hangi değişikliklere yol...

Eğitimde Fırsatlar, Eşitlikler ve Mevcut Kaynak Algı, Tanınma ve Kullanımı Üzerine (II)  

Çocuklar Nasıl Desteklenebilir? Eğitim insanın hem kendisine ve hem de çevresine yapabileceği en büyük yatırımlardan biridir.  Sadece mevcut toplumsal yapıya uyum sağlamada değil, mevcut yapının sorunlu yanlarını fark ederek çözümler bulma noktasında da, eğitimin rol ve fonksiyonu hayli büyüktür. İş piyasasındaki şansı da artırması nedeniyle, bir çok kişi...

Eğitimde Fırsatlar, Eşitlikler   

Eğitimde Fırsatlar, Eşitlikler Mevcut Kaynak Algı, Tanınma ve Kullanımı Üzerine Saadet Türkmen, Sosyal Antropolog  Giriş Eğitim/ öğretimde fırsat eşitliği ve eşit haklar konusu uzun zamandır kamuoyunun odağında odağında olan konulardandır. Bu bağlamda,"eğitimin genel çerçevesinin belirleyicilerinin" neler olduğu konusu çok önemlidir. 2010 yılından bu yana yayınlanan "Eğitim Raporu"nun 2018 tarihli baskısı ,eğitimin  ana...

Bir Sempozyumun Ardından: Mültecilerin Korunması

  Saadet Türkmen  Sekizinci Mülteci Sempozyumu SFH ve UNCHR tarafından düzenlenen sekizinci mülteci sempozyumu, Mültecilerin Korunmasına Erişim- Zorluklar, Perspektifler, Çözümler başlığıyla, Bern`de, 19./ 20. Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Sempozyuma konuyla ilgili bilim dünyası, politika ve idari alanlardan yaklaşık üç yüz elli kişi katıldı. Sempozyumun  merkezinde, Şubat 2020`den beri devam...

Korona Döneminde Mülteci Kampında Yaşam II

  Saadet Türkmen, Sosyal Anthropolog  Global düzlemde olduğu gibi İsviçre’de de halen bir sürü belirsizliği barındıran, öldürücü olma ihtimali  olan aşılardan sonra, bir miktar azalmış gibi görünse de halen bulaşıcı özelliğini koruyan ve neredeyse her gün yeni bir versiyonu ortaya çıkan `Korona`ya çözümler ararken; genç yaşlı yoksul zengin...

Covid döneminde mülteci kampında yaşam

    Saadet Türkmen, Sosyal Antropolog Mülteci kampları, Zymundt Bauman`ın ifadesiyle insanlığın çözülmemiş sorunlarının konteynırı, Giorgio Agamben`a göre de olağanüstü halin normalleşmiş hali olarak tanımlanmakta. Mülteci kampları, sağ popülist politikalarda, yabancı karşıtı söylemlerin temelleri işlevini üstlenmek suretiyle; ırkçı ve faşizan argümanlerin de en temel halkalarından birini oluşturmakta. Öte yandan, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, İsviçre’de...

İnsan olma mücadelesinde kadın

Saadet Türkmen, Sosyal Antropolog, Bern Üniversitesi Kadının kendini var etme mücadelesi, erkeğinkinden daha farklı. Bu fark onun erkekten daha üstün yada aşağı; daha zeki yada aptal olmasından, daha kurnaz ya da masum olmasından ziyade yönelimlerindeki ve mevcudiyetlerindeki farklılıklardan kaynaklı. Bu fark, farklı sınıflardan da olsa, her kadını  içine...