İsviçre

İsviçre

İsviçre’de oy verme işlemi, 7 Mayıs’ta   tamamlandı

İsviçre
    29 Nisan’da başlayan İsviçre’deki oy verme işlemi, 7 Mayıs’ta sona erdi.Bern, Cenevre ve Zürih’teki  oy kullanma merkezleri, oylamanın başlamasıyla yoğun kalabalıklara sahne oldu.Hafta sonu Zürih’teki oy verme merkezinde  uzun kuyruklara tanıklık ettik.İlk hafta sonunda yaklaşık iki saat  dışarıda bekledikten sonra, sandıkların bulunduğu yere girilebiliyordu.14  sandığın kurulu...

 Batı Lozan’da deprem mağdurlarıyla dayanışma günü yapıldı

İsviçre
    30 Nisan 2023 Batı Lozan Leman Koleji‘nde gerçekleşen depremzedelerle dayanışma günü, kahvaltıyla başladı. İkinci bölümde saat 11.30 da, deprem bölgelerinde hazırlanmış  diyapozitif video ve resimler katılımcılara sunuldu. İlk söz depremde Elbistan bölgesinde kurtarma çalışmalarında bulunan  Daniel Trotti ve İsviçre kurtarma ekibi üyelerine verildi. Bölgede yaşadıkları zorluklar...

Emekli maaşında azalma

İsviçre
  Neden pansiyon kasa reformu 21‘e karşı mücadele ediyoruz? Mart ayı ortasında parlamentodaki sağcı çoğunluk, 2. sütunda kabul edilemez bir reformu onayladı. BVG/LPP 21 reformu, kadınların emekli maaşlarında ve düşük gelirler için herhangi bir iyileştirme sağlamıyor, orta ve düşük gelirlilerin emekli maaşında büyük bir azalmaya neden oluyor. Dünya...

Ag!ssons Hareketi: Siyasi haklar genişletilmeli

İsviçre
  Yurttaş hareketi Ag!ssons 12 Nisan’da Vaud'daki ilk iki popüler girişiminin kampanyasını başlattı. Bunlardan biri yabancıların siyasi haklarının genişletilmesini, diğeri ise demokrasinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Ag!ssons Hareketinin 11 Ağustos'a kadar 50.000 imza toplaması gerekiyor. Toplumun değişimini hedefleyen hareket, Lozan'da düzenlediği bir eylemle demokrasi temalı iki metin için imza...

EFAS projesi, temel sigortanın özelleştirilmesidir

İsviçreMetin ALAN
  Metin Alan   Federal Parlamento, sağlık sisteminde ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinin tek tip finansmanını öngören projeyi (EFAS) görüşüyor. Sigortacılar tarafından başlatılan bu karşı reform, sektörün liberalleşmesini (özelleştirilmesini) hızlandıracaktır. Sağlık sistemi şu anda iki büyük krizle karşı karşıya. Bir yandan personel ve ilaç sıkıntısı giderek artmaktadır. Öte...

Daha iyi yaşam ve daha iyi bir ücret

İsviçreManşet
On binlerce emekçi İsviçre’deki 1 Mayıs gösterilerinde daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir ücret talebiyle yürüdü.Sömürüye karşı mücadele, çalışma yaşamında ve sosyal yaşamda hak eşitliği talebi Emekçilerin ortak talebiydi. Elverişsiz hava koşullarına rağmen İsviçre’nin onlarca yerinde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında on binlerce emekçi sömürüye ve sosyal...

Sistematik ırkçılık hayatı zorlaştırıyor

İsviçreManşet
    Federal Irkçılıkla Mücadele Servisi (SLR) tarafından Mart ayında yayınlanan bir rapor, İsviçre'de çeşitli alanlarda sistematik ırkçılığın varlığını ortaya koymaktadır. “Yapısal" ya da "sistemik" ırkçılık, ırksal kriterlere (ten rengi, isimler, diller, aksanlar, vs.) dayalı ayrımcılık ya da dışlama biçimlerini ifade eder ve bunlar yalnızca yasalarca cezalandırılabilen eylemlerle...

 TİS Görüşmeleri başlıyor

İsviçreManşet
  2023 yılı ilkbaharında bazı sektörlerde toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Sektörler ne kadar farklı olsa da talepler benzer: yeterli ücret, çalışanların daha iyi korunması - özellikle yaşlı çalışanlar için - ve daha fazla izin günü. İşte ayrıntılı olarak talepler:   MEM endüstrisi MEM sektöründeki toplu iş sözleşmesi...

Ekonomi parçalı bulutlu

İsviçreManşet
İsviçre ekonomisi 2023 yılının başında bankacılık krizi, enflasyon ve yükselen faiz oranları gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya.   Büyüme hafifçe yukarı yönlü revize edildi Mart ayı ortasında, Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (Seco), Aralık ayı ortasındaki bir önceki değerlendirmesinde %1 olan İsviçre gayri safi yurtiçi hasıla büyüme...

14 Haziran grevi göçmen kadınlar için de önemli

İsviçreKadınManşet
      Göçmen kadınlar, kadın ve göçmen olarak iki kez ayrımcılığa uğramaktadır. Bu gerçek çoğu zaman gözardı edilmektedir: 14 Haziran 2023, kadın göçmen işçiler için çifte eşitlik talebinde bulunmak için bir fırsattır. Daha fazla ücret! Küresel ekonomide göçmen kadınlar ile İsviçreli erkekler arasındaki ücret farkı tam zamanlı...