Halkın %16’sı vergi borcunu ödemekte zorlanıyor

İsviçre karşılaştırma kuruluşu Comparis tarafından yayınlanan bir ankete göre, son yıllarda her altı İsviçreliden biri vergi ödemekte zorlandı. Bazıları borç ve icra soruşturmasına düşme riskiyle kredi kullanma veya vade uzatma yoluna başvuruyor.
Nüfusun çoğunluğu vergi faturalarını ödeyebiliyor, ancak bunu yapmakta zorlanan ya da hiç yapamayan, sayıları gittikçe artan yoksul emekçi bir kesim de var. Araştırmaya göre, katılımcıların %77’si 2017-2021 yılları arasında vergilerini kendi gelirleriyle ödeyebildi, ancak yüzde 16’sı zorlandı. Bunların arasında finansal yardım, kredi kullanma veya borç vadesini uzatmayı istemek zorunda kalanlar ve ödeme yapmayarak icra edilebilir tedbir kararları alan %3’lük bir kesim de vardı.
İsviçre Borç Danışma Merkezi Direktörü Pascal Pfister bu rakamların nedeninin «Vergilerin yüksekliği» olduğunu bildiriyor. Artan hayat pahalılığı halkın düşen geliri karşısında yüksek olan vergilerin, «borçluluğun bir numaralı nedenidir. Bize gelen insanların büyük çoğunluğu İsviçre vergi makamlarına borçlu. Borç riski altındaki insanların temelde çok düşük bir geliri var. Eğer hayatlarında öngörülemeyen bir olay olursa, boşanma, iş kaybı, kaza, ve sonra para biterse, en son ödeyeceğiniz şey vergilerdir» diyor.
Araştırma bölgesel farklılıkları da ortaya koyuyor. Almanca konuşulan İsviçre’de üç yıl öncesine (2021 yılına) ait vergilerini henüz ödememiş olanların oranı %3 iken, Fransızca konuşulan İsviçre’de bu oran %7, İtalyanca konuşulan İsviçre’de ise %8’dir. Ülkenin Fransızca ve İtalyanca konuşulan bölgelerinde de daha fazla uzatma talep edilmektedir. Pfister, genel olarak borçluluk sorununun tüm yaş gruplarına dokunabildiğini ve buna bağlı olarak risklerin de değiştiğini hatırlatıyor. “Boşanma genellikle orta yaşlılar için bir gerileme olurken, gençler için zorluk ebeveyn evinden ayrıldıklarında ve ilk kez ev bütçelerini yönetmek zorunda kaldıklarında ortaya çıkabilir” diyor. (Arkadaş)