Bir çok sektörde yüzlerce işçi işten çıkarıldı

VETROPACK SAİNT-PREX TESİSİNDE İŞTEN ATMALAR KAPIDA

7 Mart Perşembe günü, Vetropack (cam şişe üretimi) yönetimi Saint-Prex’teki (VD) tesisini kapatmayı planladığını duyurdu. 146 işçi kendilerini temsil etmesi için Unia ve Syna sendikalarına yetki verdi ve danışma süresinin uzatılmasını talep ediyor.
113. kuruluş yıldönümünü kutlayan ve İsviçre’nin tek cam şişe üretim tesisi olan St Prex’teki Vetropack fabrikasının Temmuz 2024’te kapanması planlanıyor. Grup yönetiminin aldığı bu karar neticesinde 175 işçinin işini kaybedeceği açıklandı. Şirketin dokuz Avrupa ülkesinde daha üretim tesislerinin yanı sıra satış ve dağıtım ofisleri bulunuyor.
Vetropack Yönetim Kurulu 7 Mart’ta yayınladığı bir bilgilendirme mektubuyla tesisi kapatma ve 28 Mart’a kadar bir danışma prosedürü başlatma planını duyurdu. Bu, planlanan toplu işten çıkarmalar durumunda uyulması zorunlu bir prosedürdür. Vetropack yönetimine göre St-Prex fabrikası «artık kârlı değil, büyüklüğü, kentsel bir alanın merkezindeki konumuyla ilgili kısıtlamalar ve rekabet gücü nedeniyle sıkıntı yaşıyor». St-Prex’te halen 194 işçi çalışmaktadır.
Vetropack işçileri, St-Prex (VD) fabrikasının önünde toplanarak istişare prosedürünün 30 Nisan’a kadar uzatılması çağrısında bulundular. Ancak Vetropack yönetimi istişare süresini uzatmayı reddediyor. Hâlihazırda istişare sürecinin 12 Nisan’da sona ermesi planlanıyor.
Sendikalar şirketi istişarenin «düzgün bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm bilgileri» sağlamadığı için eleştiriyor. Unia sendika sekreteri Abdou Landy, özellikle yönetimin Mart ayı başında St-Prex tesisinin kapatılmasından başka bir seçenek olmadığını açıkladığında bahsettiği «fizibilite çalışmalarını» görmek istediklerini söyledi.
UNIA Sendikası, çözüm bulmak ve İsviçre’nin son cam fabrikasını korumak için «daha fazla zamana» ihtiyaç olduğunu söylüyor. İşçi ve işveren taraflarının yanı sıra kanton ve St-Prex belediyesi tarafından oluşturulan bir görev grubunun şu anda ileriye dönük yollar aradığına dikkat çekiyor.

SMG 80 TAM ZAMANLI ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARMAYI PLANLIYOR
TX Group, Ringier, La Mobilière ve General Atlantic tarafından ortaklaşa kurulan ilan platformu operatörü Swiss Marketplace Group (SMG), 2026 yılına kadar işgücünden 80 tam zamanlı eşdeğer kişiyi çıkarmayı planlıyor.
Şirket yaptığı basın açıklamasında, bu değerlendirmelerin on milyonlarca frank tasarruf etmek üzere tasarlanan bir dizi önlemin parçası olduğunu ve yaklaşık 40 işçinin işten çıkarılabileceğini belirtti. İlgili her çalışana isteğe bağlı bir işten çıkarma planı sunulacağı vurgulandı.

STAHL GERLAFİNGEN’DE YAKLAŞAN TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR

Stahl Gerlafingen 95 kişinin işten çıkarılacağını ve profil haddehanesinin kapatılacağını duyurdu. Syna ve Unia sendikaları ile İsviçre Ticaret Birliği, işçilerin alternatifler üzerinde çalışabilmesi için istişare süresinin uzatılması, gerekli tüm bilgilerin açıklanması ve işçi ve işveren taraflarının daha iyi katılımının sağlanması çağrısında bulundu.
Stahl Gerlafingen, geri dönüştürülmüş çelik üretimiyle İsviçre ekonomisinin stratejik bir ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda ekonominin sosyo-ekolojik dönüşümünde önemli bir rol oynayan İsviçre’deki iki çelik fabrikasından biridir.

NOVARTİS İSVİÇRE’DE 400 İLA 440 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Novartis 9 Nisan günü yaptığı açıklamada geliştirme faaliyetlerini yeniden yapılandırdığını duyurdu. Grubun 10.400 kişilik istihdamının 400 ila 440’ı önümüzdeki 2-3 yıl içinde İsviçre’de işten çıkarılacak. ABD’de ise 240 kadar ek istihdam risk altında. Novartis’in yaptığı basın açıklamasında laboratuvar, araştırma faaliyetlerinin bu önlemlerden etkilenmediği konusunda ısrar ediyor.
Hâlihazırda faaliyetlerini yalnızca orijinal ilaçlara yoğunlaştırmış olan Rhineland çokuluslu şirketi, bu yeniden yapılanma ile özellikle kaynaklarını yeniden tahsis ederek operasyonel yapısını optimize etmek istediğini açıklıyor.
Yeniden yapılanmaya, Novartis’in Slovenya, Avusturya ve Hindistan gibi hâlihazırda kritik bir kütleye sahip olduğu yerlerde faaliyetlerin yoğunlaştırılması ve özellikle Basel’deki inovasyon merkezlerinin güçlendirilmesi eşlik edecek.
Novartis geliştirme organizasyonu, 3.000’i İsviçre’de olmak üzere dünya çapında 12.500’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. İşten çıkarma sonrasında Grubun İsviçre’deki istihdam oranı, son yıllardaki ortalama %10-11 oranına kıyasla %13’ün biraz altına düşecek. (Arkadaş)