POLİSE YETKİ, EYLEMCİYE CEZA

Kanton Zürich’te yapılan oylamada, protesto gösterilerinde meydana gelen maddi hasarın ya da ‘polis müdahalesinin’ gerektirdiği durumlarda oluşan maliyetin gösteriyi düzenleyenlere fatura edilmesine onay çıktı. SVP’nin inisiyatifine karşı kabul edilen yeni düzenleme kanton yönetiminin önerisiydi.
Özellikle Zürih şehir merkezinin uzun yıllardır protesto gösterilerinin, hak arama eylemlerinin en yaygın yapıldığı kentlerden biri olduğu bilinir. Hak arama eylemlerini, protestoları kriminalize etmeye çalışan değişik sermaye partilerinin ve onların etki alanındaki farklı çevrelerin bu yaygınlığı engellemeye çalıştığı da bilinen başka bir durum. 1 Mayıslar, antifaşist gösteriler, uluslararası dayanışma eylemleri, lokal problemlere karşı mitingler bunlardan bazıları. Sosyal koşullar sebepli eylemlerin artan sayısı, polis müdahalesinin daha çok önünü açan yasal düzenlemeler göstericilerle kolluk kuvvetlerinin karşı karşıya gelişini de arttırıyor haliyle. Uyanık bir manevrayla rüzgârı arkasına alan Zürih kanton yönetimi, bu karşı karşıya gelişlerin sorumluluğunu protestoculara yıkmanın yöntemini kurnazca SVP’yi göstererek sandıktan geçirtti. Böylece hem polisinin müdahale yetkisini artırıp hem de ortaya çıkması muhtemel maddi zararların ve polis müdahalesinin faturasını göstericilere kesmenin metnini onaylatmış oldu. Kanton yönetimi bu uygulamanın daha önce de var olduğunu ama uygulanmadığını söylüyor ve aradaki farkın artık isteğe bağlı değil bir zorunluk olduğuna işaret ediyor. Yeni uygulama, daha önce Zürih şehir merkezinde 100 kişiye kadar yapılan eylemlerde izin alınması zorunluluğunu kaldıran şehir yönetimine de ayrı bir zorluk çıkaracak gibi görünüyor. Çünkü polis müdahalesinin masrafları ve oluşan ‘zarar’ şehir yönetimin onayına bakılmaksızın gösteriyi düzenleyenlere kesilecek. Ve bu masrafların üst sınırı da yok. Aynı uygulama Luzern ve Bern kantonlarında da mevcut ancak orada üst sınır 30 bin frank olarak tespit edilmiş.
AMAÇ KORKUTUP CAYDIRMAK
En çok eylemin yapıldığı kentte oylamadan geçen bu düzenleme, aynı zamanda önümüzdeki süreç içerisinde meydana gelebilecek sokak hareketlerini engellemek üzere ön görülen bir yan faktör olarak uygulamaya koyulmaya ve İsviçre geneline yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıl Basel şehir merkezinde 1 Mayıs kutlaması sırasında yaşanan polis saldırısı ve öncesinde sürdürülen politik propaganda kitlelerin sokak ayağını kesmeyi amaçlayan girişimlerden biriydi amacı fiili olarak aynıydı. Yeni yasanın nasıl uygulanacağı, başka yerlere de yayılıp yayılmayacağını ise yine sokak gösterecek.