Emekliye bir darbe daha

Ulusal Konsey’in Sosyal Güvenlik Komitesi, eğitim gören çocukları ya da gençleri olan emeklilere ödenen AHV/AVS payını kaldırmak istiyor. İsviçre Sendikalar Birliği bu duruma tepki gösteriyor.
Ulusal Konsey’in Sosyal Güvenlik Komitesi, 13. AHV/AVS emeklilik maaşının oylanmasına birkaç hafta kala, birinci sütunun kaderini nasıl şekillendirdiğini gösterdi: Federal Konsey için bile çok ileri giden yeni bir tasfiye planını onayladı. AHV/AVS çocuk emekli maaşlarının kaldırılması kararı, sosyal hakların tasfiyesinde gelinen noktayı göstermesi açısından önemlidir.
Bir sonraki reform yolda ve aynı zamanda birinci sütunda yeni kesinti planları ortaya çıkıyor. Federal Konsey’in dul maaşlarına yönelik tasarruf planlarına ek olarak, Ulusal Konsey’in Sosyal Güvenlik Komitesi 19 Ocak’ta çocuk paylarının kaldırılması yönünde oy kullandı.
Emeklilik maaşların içerisinde ödenen çocuk payının kaldırılması, aile yükümlülükleri olan emekliler için bu büyük bir darbe olacaktır. Çünkü emeklilikte gelirler zaten keskin bir şekilde düşmektedir. Ve bu karara göre emekliler prensip olarak artık çocukları için aile yardımı alma hakkına sahip değildir.
Federal Konsey’in haftalar önce derinlemesine araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu gibi, AHV/AVS ‘deki çocuk emeklilik maaşlarının kaldırılması, ilgili çocuklar için yoksulluk riskini artıracaktır.
Bazı genç yetişkinler temel eğitimlerini tamamlayamama riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu durum, Federal Konsey’in çocuk aylıklarının ilgili ailelerin desteklenmesine önemli bir katkı sağladığını söylemesine yol açmıştır. Bu gibi durumlarda emekli aylıkları hayati önem taşımaktadır.
Dahası, söz konusu emeklilerin çoğu İsviçre’de yaşamaktadır. AHV/AVS çocuk emekli maaşlarının %70’inden fazlası İsviçre’de yaşayan ebeveynlere ödenmektedir.
Ancak Sosyal Güvenlik Komitesi’nin çoğunluğu bunu kabul etmeyerek, etkilenenleri ek yardımlara yönlendirmeyi tercih etti. Amaç, mali ihtiyaçları ne olursa olsun, açıkça AHV/AVS ‘yi zayıflatmaktır.
Ancak 3 Mart’ta 13. AHV/AVS emeklilik maaşının yürürlüğe girmesine ilişkin yapılacak oylama, İsviçre halkının bu eğilime bir son vermesine ve Federal Saray’a güçlü bir AHV/AVS lehine net bir sinyal göndermesine olanak tanıyacaktır. (Arkadaş)