Direct Mail Company AG’de işçi kıyımı

 

Swiss Post’un bir yan kuruluşu olan Direct Mail Company AG’de güvencesiz statüde ve ağır işlerde çalışan yaklaşık 4′000 kişi işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Swiss Post 25 Ekim’de ani bir kararla, el ilanları ve broşürler gibi adressiz reklamların yanı sıra hanelere ücretsiz gazete dağıtan Direct Mail Company AG’yi (DMC) 1 Haziran 2024 tarihinde kapatacağını duyurdu. Teslimat işçileri Swiss Post tarafından kâr ve finansal getiri adına feda edilmek isteniyor.
Alınan kararda, saat başına ücret alan ve haftada üç ila sekiz saat arasında düşük bir doluluk oranına sahip olan 3′855 DMC personeli etkilenecek ve bunlara tam zamanlı olarak istihdam edilen 72 kişinin daha eklenmesi öngörülmektedir. Bu da toplamda 422 saat tam zamanlı çalışmaya denk gelmektedir. «Birçok insan için bu, genellikle asgari geçim düzeyinde ya da altında olan yetersiz gelirlerine önemli bir ektir. DMC’de örgütlü olan Transfair sendikası, bu kadar çok insanın işini kaybetmesinin büyük sosyal sonuçları olacağını belirtiyor. Çalışanlara 13. ücret ve tatil ücreti dahil olmak üzere saatte yaklaşık 18 frank ödeniyor. Syndicom ise, kendi araçlarının kullanımı için kilometre başına 65 cent tazminat ödenmesine izin verildiğini açıkladı. Sendikanın Lojistik sektörü başkanı Manuel Wyss «Swiss Post 2012 yılında DMC’yi tamamen devraldı. Bu nedenle çalışanlarına karşı büyük sosyal sorumluluğunu tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür» dedi.
25 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında çeşitli bölgelerdeki çalışanlar yönetimle bilgilendirme toplantılarına «davet edildi». Ve her çalışanın, açık istişare prosedürünün bir parçası olarak reklam dağıtımının feshinin sonuçlarından nasıl kaçınılabileceği veya bunların nasıl hafifletilebileceğine ilişkin önerilerini sunmak için 13 Kasım’a kadar süresi vardı ancak istişare prosedürü nihayet 20 Kasım’a kadar sürdü.

Yeniden sınıflandırma veya işten çıkarma planı

İlgili iki sendika her şeyden önce yeniden istihdam tedbirleri alınmasını talep ediyor. Syndicom sözcüsü Matthias Loosli « Swiss Post’un büyük bir sorumluluğu var. İlgili tüm çalışanlara Grup bünyesinde bir iş teklif etmesini bekliyoruz. Böyle bir teklifi kabul etmek istemeyen ya da kabul edemeyenler için, önemli miktarda kıdem tazminatı içeren bir işten çıkarma paketi bekliyoruz. Etkilenenleri desteklemek için orada olacağız» diyor. «Çalışanları hakları konusunda bilgilendirdik, taleplerini ve ihtiyaçlarını not aldık ve onlarla birlikte nasıl ilerleyeceğimizi belirledik. İşten çıkarma durumunda sendikamız, işten çıkarma müzakerelerinde üyelerini temsil edecektir. Çalışanların bir sendikaya üye olarak çalışma koşullarını kolektif olarak düzenleyebileceklerini (örneğin toplu iş sözleşmeleri yoluyla) ve bunun da daha iyi ve daha güvenli işyerlerine yol açacağını asla unutmamalıyız,» diye açıklıyor. (Arkadaş)