Dini eğitim veren okul sayısı artıyor

Dini eğitim veren devlet okullarının sayısı artıyor

 

İsviçre’de inanç temelli okulların sayısı giderek artıyor. Bu kurumlar eğitim dünyasında nasıl bir rol oynuyor ve ebeveynler çocuklarını bu okullara kaydettirirken nelere dikkat ediyor?

İsviçre’de özel eğitim hızla büyüyor. Federal İstatistik Ofisi’ne göre, özel ilkokullardaki çocuk sayısı 2011’den bu yana %30 arttı. Bu olgu, pandemi ve Covid önlemlerine yönelik eleştirilerin artmasıyla daha da yoğunlaştı.

2021 ve 2022 yılları arasında İsviçre’de 9427 zorunlu eğitim kurumu bulunmaktaydı. Bunların %10’u, yani yaklaşık 950’si özel eğitim kurumu.

 

Devlet okulları çok pahalı ama popüler

Devlet okulları doğrudan ebeveynler tarafından finanse edilirken, öğrenim ücreti yılda 10.000 ila 20.000 frank arasındadır. Tüm bu okullar, çeşitli eğitim projelerini kapsayan ve pedagojik bir proje olan “Plan d’études 21” – ya da Fransızca konuşulan İsviçre’de “Plan d’études romand” – ile uyumlu olmak zorunda.

Genellikle, farklı bir öğretim yaklaşımı, daha iyi gözetim ve kişiselleştirilmiş öğretim isteği, bir çocuğun devlet okuluna kaydolmasının nedenleri arasında yer alıyor.

Hıristiyan okulları söz konusu olduğunda, ebeveynler okulun çocuklarına önem verdikleri bazı değerleri aktarmasını da talep ediyorlar. Hıristiyan Eğitim Girişimi (ICB) adlı okul ağının direktörü Markus Zuberbühler’e göre devlet okullarında bu değerler oldukça zayıflatılmış durumda, hatta hiç yok: “Devlet okulları tarafsız olduklarını iddia ediyor. Ancak bir inancın varlığını inkâr ediyor. Bu da tarafsız olmaktan çok uzaktır” diyor.

 

Hatta bazı ebeveynler evde eğitimi tercih ediyor

Şu anda İsviçre’deki toplam devlet okulu sayısının sadece küçük bir yüzdesini temsil etseler bile, dini bir misyona sahip devlet okullarının sayısı tam anlamıyla bir patlama yaşıyor.

Hıristiyan okullarının çatı örgütü olan ICB’nin toplam 750 ila 800 çocuğun eğitim gördüğü 14 okulu bulunuyor. Çeşitli Hristiyan okulları arasında ağ kuruyor ve onları destekliyor. Fransızca konuşulan İsviçre’de 35 Katolik kurumundan 12’sinin okulu bulunmaktadır. Yahudi ve Hindu cemaatleri gibi diğer dini cemaatlerin de kendi okulları bulunmaktadır.

Hatta bazı çocuklar okulu tamamen bırakmış durumda: Kilise-Mezhepler-Dinler Bilgi Merkezi Relinfo’nun Direktörü Georg Otto Schmid, “Pek çok ebeveyn ideolojik nedenlerle evde eğitim almayı tercih ediyor” diyor ve ekliyor: “Diğer çocuklar da katılırsa evde eğitim çok iyi işleyebilir”.

 

Kiliseden gelen büyük özgürlük

Genellikle bir dini okul kuranlar ebeveynler ya da öğretmenlerdir. Nadiren kiliseler de bu işe dahil olur. Ancak Georg Otto Schmid, “dini bir cemaate çok yakın olan okulların” da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Devlet okulları kantonlar tarafından yetkilendirilmektedir. Ancak, ek izleme ve kontroller okulların kendileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu, her okulun bir çocuk koruma programına sahip olması gerekliliği gibi belirli koşulların yerine getirilmesini sağlamak içindir. (Arkadaş)