MİCARNA İŞÇİLERİ HAKLARI İÇİN GREV YAPTI

Ecublens’teki (VD) Micarna işçileri, kapatılacağı duyurulan işyerleri için müzakere talep ediyor. Ancak Micarna ve Migros yönetimi tüm görüşme tekliflerini reddedince işçiler greve gitmeye karar verdiler. Yaklaşık 1 haftalık grevin ardından kanton yönetiminin uzlaşma kurumuna gidilmesine karar vermesinin ardından işçiler yeniden işe başladılar.

Vaud Kantonunda taze et işleme sektöründe faaliyet gösteren ve bir Migros kuruluşu olan Micarna ve Migros grubu, taze et işleme faaliyetlerini Fribourg kantonundaki Courtepin de dahil olmak üzere belirli sektörlere yoğunlaştırmak amacıyla Ecublens tesisini 2025 baharında kapatmayı planlıyor. Bu karar, 84 işçinin işini kaybetmesine neden olacak. Micarna işçileri, üyesi oldukları Unia sendikası aracılığıyla defalarca şirket yönetimiyle görüşme talebinde bulundu ancak tüm talepler reddedildi.
Micarna işçileri taleplerinin duyulmasını istiyorlar. 29 Şubat’ta tüm işçiler müzakerelerin derhal başlatılmasını talep etmek üzere genel bir toplantı düzenledi ve Migros Yönetimine sabah 9’da bir toplantı önerildi. Bu talep dikkate alınmadı. Bu görüşme reddi karşısında işçiler oybirliğiyle 29 Şubat sabah 9.15’te greve gitme kararı aldı.

YASALAR İHLÂL EDİLDİ
Unia sendikası tarafından basına yapılan açıklamada aşağıdaki hususlara dikkat çekiliyor:
Micarna, tesisi kapatma niyetini Vaud kanton yetkililerine usulüne uygun olarak bildirmemiş ve etkilenenlerle bir istişare prosedürü yürütmemiştir. Dolayısıyla şirket, toplu işten çıkarmalarla ilgili yasal hükümleri ihlal etmektedir (İsviçre Borçlar Kanunu’nun 335. ve devamı maddeleri).
Şirket, işçiler tarafından Unia’ya verilen yetkiyi tanımamakta ve bu nedenle hem Federal Anayasa hem de Migros Grubu’nun ulusal toplu iş sözleşmesi tarafından garanti altına alınan işçilerin örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmektedir.
Ayrıca Micarna’da çok sayıda iş kanunu hükmü de ihlal edilmektedir: İşçiler vardiyalarının ne zaman bittiğini bile bilmemekte ve bazen 14 saate kadar üst üste çalıştırılmaktadır!

MİCARNA VE MİGROS DİYALOĞU REDDEDİYOR
Unia sendikası tarafından grev ile ilgili yapılan açıklamada, «Micarna’nın ana şirketi Migros, her defasında kendisini sosyal sorumluluk sahibi bir işveren olarak sunmayı seviyor. Ancak bu büyük perakendeci düzenli olarak sendikalarla görüşmeyi reddediyor. Bugün de durum farklı değil» cümlelerine yer verildi. Micarna’daki Unia üyeleri, işverenlerinin saygısız ve sorumsuz davranışları karşısında öfkeli. Unia, Micarna ve Migros’u diyalog kurmaya ve müzakerelere derhal başlamaya çağırıyor.
Migros ise sözcüsü Carmen Hefti aracılığıyla şu yanıtı verdi: «Unia Migros’un sosyal ortağı değildir ve bu nedenle müzakerelerimizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Uzun yıllardır sosyal ortaklarımız arasında İsviçre Ticaret Çalışanları Derneği, Kasaplar Derneği ve Migros Grubu Ulusal Komisyonu (LAKO) yer almaktadır».
Bu iddia karşısında Unia sendikası tarafından “Bugüne kadar işçilerin %90’ı Unia’yı kendilerini temsil etmesi için yetkilendirmiştir. Aynı zamanda Migros, Anayasa’da ve kendi toplu iş sözleşmesinde yer alan örgütlenme özgürlüğünü tanımayı reddetmeye devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

MİGROS YÖNETİMİ GREVİ KIRMAYA ÇALIŞTI
Migros yönetimi sendikanın ve işçilerin tüm görüşme çağrılarını reddederek işçilere yönelik baskı ve tehditlerini sürdürüyor. Grevdeki işçiler Migros yönetimi tarafından, «ek tedbirler alınmayacağı ve hatta kapatma ve işten çıkarmaların öne çekileceği” yönünde tehdit edildiklerini söylüyor.
Micarna yönetimi ise her akşam saat 19:00 ile 21:00 arasında işçilerin her birine telefonla baskı uygulayarak yıldırma taktiklerini kullanmaya çalıştı
Fribourg tesisinden ve iki geçici istihdam bürosundan (Adecco ve Valjob) işçiler Micarna tarafından grevi kırmak için çağırıldı. Oysa bu tür bir uygulama hizmet kiralama toplu iş sözleşmesi yasalarında açıkça yasaklanmıştır.
Ecublens tesisi işçileri grev süresince, Unia’nın da desteğiyle, grevlerini sürdürerek Micarna ve Migros yönetimlerinin müzakerelerin bir an önce başlatılması amacıyla diyaloğa girmeleri yönündeki taleplerini dile getirdiler. Bu müzakerelerin merkezinde özellikle diğer grup kuruluşlarına transfer koşulları ve son derece yetersiz olan erken emeklilik konuları yer alıyor.
(Arkadaş)