SIKILAN KEMER EMEKÇİNİN BELİNDE

 

KONFEDERASYON’UN AÇIKLADIĞI YENİ TASARRUF TEDBİRLERİ EMEKÇİLERİ VURACAK

Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter tarafından yapılan basın açıklaması ile gelecek yılın başlarında bütçenin 2,5 milyar CHF’den daha fazla açık vermesi ihtimali nedeniyle tasarruf tedbirleri uygulanacağı duyuruldu.
Bütçede meydana gelmesi muhtemel açıklara neden olan başlıca harcamaları, AVS/AHV maliyetlerindeki artış, prim indirimleri, askeri harcamalar ve İltica harcamalarındaki artışlar olarak sıraladı. Federal Konsey tarafından kararlaştırılan ilk tasarruf tedbirlerinin aşağıdaki harcamalardan yapılacağı açıklandı:

SIĞINMACILARA AYRILAN BÜTÇEDE KESİNTİ
Federal Konsey, S koruma statüsü ve sığınmacılar için yapılan harcamaları azaltmayı planlıyor. Bu kapsamda İlkbaharda bir önlemler paketinin sunulacağı, ancak bu alanda ne ölçüde tasarruf yapılabileceğinin henüz netleşmediği ifade ediliyor. Çünkü birçok harcama birbirine bağlı, sözleşmeler imzalanmış ve kolay kolay iptal edilemiyor. Dolayısıyla tasarruf yapılabilmesi için uzun bir süre geçmesi gerekeceği belirtiliyor.
Bütçeyi aşmamak için S koruma statüsüyle ilgili maliyetler, üst üste dördüncü kez istisnai olarak hesaplanıyor. Bunun sadece 2028’e kadar kullanılabilecek bir muhasebe hilesi olduğu, maliyet tasarrufu sağlayan bir önlem olmadığı, o tarihte harcamaların olağan temelde finanse edilmesine devam edileceği belirtilmektedir.

KREŞ YARDIMLARI KIRPILIYOR
Çocuk bakımı konusundaki müzakereler devam ediyor. Ev dışı çocuk bakımına ilişkin yasa tasarısı en erken 2026 yılında yürürlüğe girecek, bu nedenle planlanan bütçe ödeneklerinde kesintiye gidildi. Dolayısıyla ebeveynler muhtemelen ek sübvansiyonlu kreş yerleri için en az bir yıl daha beklemek zorunda kalacaklar.Ancak Parlamento’da, kreş projesi için hangi modelin geçerli olacağı henüz belirlenmedi. Federal Konsey, Ulusal Konsey’in öngördüğü gibi federal finansmana karşı çıkıyor. Kantonlar Konseyi ise ilkbaharda alternatif bir modeli istişareye açmak istiyor.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ VERGİSİNE ZAM
Federal Konsey tütün vergisini arttırarak 35 milyon CHF daha gelir elde etmeyi hedefliyor. Ancak tütün ürünlerinin fiyatlarının ne kadar artacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak iki ekonomik komiteye danışılarak karar alınması bekleniyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI
Hükümet işsizlik sigortasına yapılan federal katkıları azaltmayı sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda beş yıl boyunca en fazla 1.25 milyar CHF tahsis edebilecek. Karar taslağında «Bu önlem 2025 bütçesini 340 milyon CHF daha azaltacaktır» diye yazıyor. Karar Mart 2024’te kabul edilecek. Dolayısıyla bu, gerçek bir maliyet düşürme tedbirinden ziyade harcamaların ertelenmesi anlamına geliyor.
Her şeye rağmen Konfederasyon, sigortanın ana sermayesinin büyümeye devam edeceği ve işsizlik artsa bile sabit kalacağı konusunda güvence veriyor. Sonuç olarak işsizlik sigortası yardımları değişmeyecektir.

EĞİTİM, KAMU VE ALTYAPI HARCAMALARINASINIRLAMA
Federal Teknoloji Enstitülerine yapılan katkı 100 milyon CHF azalaltılıyor. Federal hükümetin bakış açısına göre bu üniversite için bir sorun teşkil etmeyecek. Çünkü üniversitenin 1.4 milyar CHF rezervi var ve sadece bunu azaltmak istiyor.Bu yılki bütçe görüşmelerinde Parlamento, borç frenine uymak için Demiryolu Altyapı Fonunu zaten kullanmış durumda. Ve daha önce planlanandan daha az ödeme yapıldığı belirtiliyor. Bu kesinti öne çekilerek üç yıl yerine iki yıla yayılacak – 2025’te 300 milyon, 2026’da ise planlandığı gibi 150 milyon olacak.

SONUÇ OLARAK
Tüm bu tedbirlerin bütçede 2 milyar CHF’den fazla tasarrufa yol açması bekleniyor. S koruma statüsünün sıra dışı muhasebesi ve kreş projesinin ertelenmesinin bu beklentiye daha çok katkısı olacağı belli. Ancak bunlar gerçekte tasarruf önlemleri değil, daha ziyade muhasebe manevralarıdır. Federal Konsey adaletsiz vergi sistemi, yolsuzluk ve zenginlerin ayyuka çıkmış israfını görmezden gelerek, tasarruf tedbirlerini emekçilerin sırtına yıkarak uygulamak istiyor.
Karin Keller-Sutter’in önerdiği bu yönergeler netleştikçe, muhtemelen Parlamento’da ve halk kesimlerinde daha fazla tartışmaya yol açacaktır. Ancak bir Federal Meclis Üyesinin de belirttiği üzere bu sadece bir başlangıç: yayınlanan tedbirler orta vadede federal bütçeyi konsolide etmek için yeterli olmayacaktır. Konfederasyonun tüm görev ve sübvansiyonlarının bugünden Mart sonuna kadar köklü bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. SP, işsizlik sigortası ve kreşlerin ortak finansmanına yönelik bütçe kesintilerinden duyduğu memnuniyetsizliği bugünden kamuoyuna duyurdu.
(Arkadaş)