Sayı artıyor ordu devrede

 

 

Federal Konsey, iltica alanlarının ve askeri yardımın artırılmasına karar verdi 

Ordu, Devlet Göç Sekreterliği’ne (SEM) sığınmacı akınıyla başa çıkabilmesi için ilave barınma yerleri ve askeri personel sağlayacak. Federal Konsey 16 Aralık günü, ordunun en geç Mart 2023 sonuna kadar görev yapmasına karar verdi. İsviçre, Ukrayna’dan gelen büyük bir sığınmacı ve insan akınıyla karşı karşıya. SEM, orta vadede 3.000 ilave yatağa ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor.

Bu bağlamda ordu, askeri okulların, kadro okullarının ve tekrarlama kurslarının yerini değiştirerek yaklaşık 2.100 konaklama yeri sağlayacak. Uygun yoğunlaştırma önlemlerinin uygulanması halinde bu kapasite yaklaşık 2.700 yere çıkarılabilecek.

İlk yerler “kısa süre içinde” Fribourg tören alanında ve ardından 2023’ün başından itibaren Bure (JU) ve Dübendorf’ta (ZH) kullanıma sunulacak. İkinci aşamada, Şubat ayından itibaren sığınmacılar Thun ve St. Luzisteig’deki (GR) silahlanma yerlerine yerleştirilecek. Federal Konsey, askeri eğitim kurslarının engellenmeden devam edeceğini belirtti.

Askeri altyapının geliştirilmesi ve işletilmesinin yanı sıra insanların taşınmasını sağlamak üzere SEM’e azami 500 askeri personel de tahsis edilecek. Bu sayı, gözetime yardımcı olmak üzere hâlihazırda seferber edilebilen 140 sivil personele ek olarak verilmektedir.

Bu hizmetler, uzun hizmet veya normal hizmet eğitimindeki askeri personel tarafından sağlanacaktır. Federal Konsey, askeri personelin güvenlikle ilgili görevleri yerine getirmeyeceğini belirtmektedir. Sadece kantonlar sivil koruma talep edebilecek.

Federal Konsey ayrıca SEM’e, ek konaklama yerlerinin teçhizatı ve işletilebilirliğini garanti altına almak için gerekli mal ve hizmetleri doğrudan piyasadan özel sözleşme yoluyla satın alma yetkisi verdi. Buna ekipman (yatak takımları, dolaplar, ek ısıtma sistemleri) ve yemek, sağlık, hijyen, giyim vb. alanlardaki temel hizmetler de dahildir.

 

Federal merkezler aşırı yük altında

SEM’in federal yapılardaki konaklama yerlerinin sayısını 5.000’den 9.000’in üzerine çıkarmış olmasına rağmen, sığınmacılar için federal merkezler bu sonbaharda aşırı kalabalıklaştı. Neredeyse hiç boş yatak kalmamıştı. Sonuç olarak, SEM sığınmacıların bir kısmını geçici olarak kantonlara tahsis etmek zorunda kalmıştır. Bunun nedeni yüksek sayıdaki iltica başvurularıdır: SEM Ekim ayında 3208 yeni başvuru kaydetmiştir ki bu 2016 başından bu yana en yüksek aylık rakam olmuştur. Aynı zamanda, Ukrayna’dan her ay 2,600 ila 3,000 kişi S statüsü için başvuruda bulunuyor. Federal Konsey’e göre, yılsonu itibariyle Ukrayna’dan gelenlerin sayısının 75.000’e, başvuranların sayısının ise 24.000’e ulaşması bekleniyor. (Arkadaş)