NÜKLEER ENERJİYE DÖNÜŞ İÇİN TOPLANAN İMZALAR VERİLDİ

Sağcı bir ittifak İsviçre’de nükleer enerjiye geri dönülmesi çağrısında bulunuyor. 16 Şubat’ta, «Her zaman herkes için elektrik (Elektrik kesintisini durdurun)» başlıklı girişim için, Federal Konsey’e toplanan 129.000’den fazla imza sunuldu.
Girişim komitesi «herkes için her zaman elektrik» sloganı altında «güvenli ve iklim açısından nötr bir elektrik arzı» çağrısında bulunuyor. Bu ihtiyacın «toplum ve ekonomi için elzem» olduğu vurgusu yapılıyor. Somut olarak, Konfederasyon tarafından verilen açık sorumluluklar nedeniyle her zaman garanti altına alınması gereken bir husus olduğuna dikkat çekiliyor.
İttifaka göre son birkaç kış, İsviçre’nin kendi elektriğini yeterince üretemediğini ve dış tedarikçilere bağımlı olduğunu gösterdi. Girişim komitesi, özellikle Avrupa’daki mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında, İsviçre’nin kendi iklim dostu elektriğini üretmesi gerektiğine inandıklarını belirtiyor ve «Yalnızca ithalata bel bağlamak tehlikelidir» diyor.
Komite, geçen yıl yaşanan elektrik sıkıntısı tehdidini ve rezervler ve yedek güç istasyonları gibi acil durum önlemlerini hatırlatarak «Arz güvenliği artık garanti altında değil ve elektrik sıkıntısı riski her yerde mevcut» diyor.

YENİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ
Girişim metninde, çevreye ve iklime saygılı her türlü elektrik üretimine izin verilmesi gerektiği belirtiliyor. Girişim komitesi nükleer enerjinin kapısını yeniden aralamak istiyor.
«İsviçre Federal Enerji Ofisi eski Direktörü Eduard Kiener’e göre, «2050 yılına kadar ‘net sıfır’ hedefine ancak nükleer enerjinin yardımıyla ulaşılabilir.
Girişim sözcüleri, yeni nükleer enerji santrallerinin inşa edilebilmesi için teknolojik yasakların kaldırılması gerektiğine işaret ediyor ve bugün tüketilen elektriğin %30’unun nükleer enerjiden geldiğini, dolayısıyla nükleer santrallerin güvenliğini sağlamak için yeni teknolojiler geliştirerek bu yolda ilerlemenin önemli olduğunu söylüyor.

GİRİŞİM NÜKLEER ENERJİ KARŞITLARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Girişim daha yeni sunulmuş olmasına rağmen, şimdiden nükleer enerji karşıtları tarafından tepkiyle karşılandı ve bir dizi açıklama yapıldı. Association Sortir du nucléaire Suisse romande, imza kağıtlarında «nükleer» kelimesinin geçmemesi nedeniyle metni kaleme alanların kılık değiştirerek veya gerçek niyetlerini gizleyerek ilerlemeye çalışmasını kınadı.
Greenpeace, girişimin «tehlikeli ve yararsız» olduğunu ve hiçbir somut çözüm sunmadığını söylüyor. Greenpeace, 2017 yılında yapılan referandumda yeni nükleer enerji santrallerinin inşasının yasaklanmasının onaylandığına dikkat çekiyor.
Greenpeace’e göre nükleer kaza riski hala çok yüksek. Özel yatırımcılar bu tür riskli projelere girmek istemiyorlar. Örgüte göre bu nedenle Konfederasyon ve kantonların finansman sağlaması gerekecek ve bu da kamu maliyesini zorlayacak.

GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLER
Sosyalist Parti bunun yerine, daha hızlı ve daha ucuza inşa edilebilecek ve İsviçre’yi yabancı ülkelerden bağımsız kılacak güneş ve rüzgar enerjisi santralleri gibi «gerçekçi çözümler» çağrısında bulunuyor. Yeşiller ise yeni bir enerji santralinin en erken 20 yıl sonra faaliyete geçebileceğini, bunun da iklim ve arz güvenliği için çok geç olacağını belirtiyor.
Parti, enerji devriminin «her ikisi de nükleer santralden çok daha ucuz ve güvenli olan» yenilenebilir teknolojilere ve verimliliğe dayanması gerektiğine inanıyor. Yeşiller şimdiden karşı bir öneri olması halinde referanduma gidileceğini duyurdu. (Arkadaş)