Ev işçileri için asgari ücret artırıldı

 

 

İsviçre hükümeti vasıfsız ev işçilerine 2023 yılından itibaren saat başına en az 19.50 CHF ödenmesini kararlaştırdı.

Karar, Federal Konsey tarafından İsviçre’de ev işçisi piyasasının ücret açısından yaygın bir şekilde suiistimal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından 9 Aralık günü alındı. Karara göre zorunlu asgari ücret %1,5 oranında artırıldı. Son üç yıl boyunca vasıfsız ev işçileri için asgari ücretin her zaman uygulanmadığı ve ev işleri sektöründe ücret hükümlerinin ihlal edilme oranının %10 civarında olduğu tespit edilmiştir. İsviçre’de vasıfsız ev işçileri için zorunlu asgari ücret en son 2011 yılında saat başına 18,20 CHF olarak yürürlüğe girmişti.

İsviçre’de Federal devlet, ücret oranlarını belirlemek için ancak bir meslek ya da sektörde ücret istismarına yönelik uygulamaların istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve sendikaların sorunu çözememesi ya da çözemediğinin kanıtlanması halinde müdahale edebiliyor. Bu bağlamda, Federal Konsey, böyle bir karar almadan önce kantonlara (federe birimler) ve ilgili sosyal ve mesleki birliklere danışmış ve nihayetinde olumlu görüş bildirmişlerdir. Meydana gelen tüm usulsüzlükleri göz önünde bulunduran hükümet, ev içi vasıfsız işçiler için asgari ücreti düzenleyen yönetmeliği de önümüzdeki üç yıl için uzatmaya karar verdi.

İhlalleri göz önünde bulunduran hükümet ayrıca ev işçileri için asgari ücreti düzenleyen yönetmeliği üç yıl süreyle uzatmaya karar verdi. Hükümetten yapılan açıklamada, özel hanelerde yabancı işgücüne olan yüksek talep nedeniyle, yönetmelikte öngörülen asgari ücretin kaldırılması halinde ücretler üzerindeki baskı ve istismar riskinin artacağı ve bu emekçilerin haklarının daha da büyük ölçekte ihlal edilmesine yol açacağı vurgulandı. (Arkadaş)