Eğitimde şiddete karşı yasal standart

 

Federal Konsey, çocukları eğitimde şiddetten korumak için daha fazla yasal düzenlemeye gerek olmadığına inanıyor. Bunun yerine, Medeni Kanun’a, çocukları şiddet kullanmadan eğitme yükümlülüğünü içeren bir kanun maddesi eklemeye hazır olduğunu ifade ediyor.

Hükümet 19 Ekim’de Medeni Kanun’un güçlendirilmesi yönünde bir raporu kabul etti. Federal Konsey’e göre, ebeveynler çocuklarını kendi yetenek ve imkânlarına göre yetiştirmek ve onların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek ve korumakla yükümlüdür. Özellikle, çocuğu bedensel cezaya veya diğer aşağılayıcı şiddet biçimlerine başvurmadan yetiştirmekle yükümlüdürler.

 

Önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi

Medeni Kanun’daki bu yeni programatik standart, önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi için bir temel teşkil edebilecek niteliktedir. Yol gösterici bir ilke olarak, çocukların yararına ve yardım olanaklarına odaklanmaktadır. Hükümet, bunun danışmanlık ve desteğe erişimle ilgili bir yönetmelikle tamamlanabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla, çocuklar ve gençler için yeni haklar ya da ebeveynler için yeni yükümlülükler yaratmayacaktır.

Federal Konsey, yürürlükteki yasalar zaten ebeveynlerin çocuklarını eğitmek için şiddet kullanmalarını yasakladığı için yeni yasal hükümler getirmeye gerek olmadığı görüşünde. Anayasanın çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel bütünlüklerinin özel olarak korunması hakkını güvence altına aldığını, Medeni hukuk ve ceza hukuku hükümlerinin de onları şiddetten koruduğunu hatırlatıyor. Yürütme, şiddetle mücadelenin her şeyden önce aktif toplumsal farkındalık ve zor durumdaki çocuklara ve ailelere destek yoluyla yapılabileceğini vurguluyor.

 

Konu artık parlamentonun gündeminde

Christine Bulliard-Marbach tarafından verilen ve genel kurul tarafından kabul edilen önergede talep edildiği üzere, çocukların eğitimde şiddete karşı korunmasının Medeni Kanun’da yol gösterici bir ilke olarak yer alıp almayacağına karar vermek artık parlamentoya kalmıştır. Önerge henüz Devlet Konseyi’nden geçmedi, ancak Hükümet bu teklifin reddedilmesini istiyor. (Arkadaş)