AHİM İsviçre’yi suçlu buldu

 

AİHM İsviçre’yi suçlu buldu

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), mültecilerin aile birleşimi başvurularını sosyal yardıma muhtaç oldukları gerekçesiyle reddeden İsviçre’yi yargıladığı davada suçlu buldu.

AHİM 4 Temmuz’da verdiği kararda İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel ve aile hayatına saygı hakkıyla ilgili 8. maddesini ihlâl ettiğine hükmetti. Üçü Eritreli ve biri Tibet kökenli Çinli olan dört kişi 2008-2012 yılları arasında İsviçre’ye gelmiş ve kendilerine mülteci statüsü verilmişti.

Bu kişiler, menşe ülkelerine geri gönderilmeleri halinde kötü muamele görme riski altında olacakları tespit edildiği için geçici olarak ülkeye kabul edilmişlerdi. Sığınma statüsüne sahip mültecilerden farklı olarak, geçici olarak kabul edilen kişiler, yalnızca sosyal yardıma muhtaç değillerse aile birleşimi hakkına sahip olabiliyor.

Dört mültecinin davasında, İsviçre makamları aile birleşimi başvurularını bu koşulun yerine getirilmediği gerekçesiyle reddetmişti.

 

AİHM’e göre ret kararları orantısız

 

Dört başvuru sahibinden ikisinin çalışmakta olduğunu ve üçüncüsünün tıbbi olarak çalışmaya uygun olmadığının beyan edildiğini kaydeden mahkeme, İsviçre makamlarının “bir yandan başvuru sahiplerinin İsviçre’deki yakın aile üyeleriyle yeniden bir araya gelme menfaatleri ile diğer yandan ülkenin ekonomik refahını korumak amacıyla göçün kontrol altına alınmasında bir bütün olarak toplumun menfaatleri arasında adil bir denge kurmadığına” karar verdi.

AİHM, İsviçre’nin iki başvuru sahibine 5.125 Avro (5.000 CHF) ve üçüncü bir başvuru sahibine 15.375 Avro (15.000 CHF) manevi tazminat ile masraf ve harcamaları ödemesine karar verdi.

Dördüncü başvuranın davasında, Mahkeme, yetkililerin, başvuru sahibinin aile birleşimi talebini reddederek takdir yetkilerini aşmadıklarına karar vererek davayı reddetti. Kararda, “Başvuru sahibi, çalışabilecek durumda olmasına rağmen iş bulmak için hiçbir çaba göstermemiştir” ifadesi yer aldı. (Arkadaş)