BRİCS Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

 

 

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15’inci BRiCS Zirvesi sonuç bildirgesi kabul edilerek yayınlandı.BRİCS üyeleri ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya’nın birliğe üyelik başvurularını onayladı.Putin ,Zirveye video konferans yöntemiyle katıldı.

 Zirve sonunda kabul edilen deklarasyona göre BRICS ülkelerinin liderleri, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere örgütün daha demokratik ve etkili hale getirilmesi amacıyla reform yapılmasını destekledi.Deklarasyonda, “BM’yi daha demokratik, temsili, verimli ve etkin kılmak amacı ile Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformunu destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Deklarasyonda ayrıca BRICS ülkelerinin uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasından yana olduklarını ifade etti.Deklarasyonda, “Hem BRICS içinde hem de (grubun) ticari ortakları ile uluslararası ticarette ve mali işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanımının teşvik edilmesinin önemini vurguluyoruz” denildi.Ukrayna krizine ilişkin bildirgede; “Ukrayna ve etrafındaki çatışmaya ilişkin, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu dahil olmak üzere ilgili forumlarda ifade edilen ulusal tutumumuzu hatırlatıyoruz. Afrika liderlerinin barış misyonu ve önerilen barışa giden yol dahil, ihtilafın diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümünü amaçlayan arabuluculuk ve iyi niyet tekliflerini takdirle karşılıyoruz” vurgusu yapıldı.Ayrıca Gıda Güvenliği konusunda,“BRICS ülkelerinin dünyadaki gıdanın üçte birini ürettiğini kabul ederek hem BRICS içinde hem de dünya çapında gıda güvenliğini güçlendirmek için tarım alanındaki işbirliğini güçlendirme ve BRICS ülkelerinin sürdürülebilir tarımını geliştirme konusundaki kararlılığımızı teyit ediyoruz” denildi.

2024 yılında Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak16.BRİCS zirvesine Rusya’nın başkanlık yapması tam bir destek alarak kabul edildi.BRICS ülkeleri, ‘biyolojik ve kimyasal silahların yayılmasının önlenmesi‘  çağrısında bulunarak;uzay sektöründe silahlanma yarışına karşı olduklarını açıkladılar.

 BRICS‘ yeni üyeler katıldı

15’inci BRICS Zirvesi’nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya’nın birliğe üyelik başvurularını onayladı. Rus dışişleri bakanı Sergey Lavrov, BRICS adının artık bir marka haline geldiğini, BRICS saflarına yeni katılan ülkelerin hiçbirinin yeni bir teklif sunmadığını, örgütün adının aynen kalacağını söyledi

 Putin, BRICS’te konuştu

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen zirveye video konferans yöntemiyle katılan Rus lider konuşmasında çok kutuplu düzenin kurulmasından ve ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesinden yana olduklarını vurguladı,BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın küresel ekonomiye yaptıkları yatırımların son 10 yılda 2 kat arttığına dikkat çeken Putin, 5 ülkenin toplam ihracat hacminin dünya toplamının yüzde 20’sine ulaştığının altını çizdi. 3 milyardan fazla insanın yaşadığı beş BRICS ülkesinin küresel GSYİH’deki payının G7 ülkelerinin payını satın alma gücü paritesi açısından geride bıraktığı bilgisini de paylaşan Putin, BRICS grubunun küresel ekonomiye önemli katkı yaptığı mesajını verdi.

 İhracat hacmi, dünya toplamının yüzde 20’sine ulaştı
BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın küresel ekonomiye yaptıkları yatırımların son 10 yılda 2 kat arttığına dikkat çeken Putin, 5 ülkenin toplam ihracat hacminin dünya toplamının yüzde 20’sine ulaştığının altını çizdi.

3 milyardan fazla insanın yaşadığı beş BRICS ülkesinin küresel GSYİH’deki payının G7 ülkelerinin payını satın alma gücü paritesi açısından geride bıraktığı bilgisini de paylaşan Putin, BRICS grubunun küresel ekonomiye önemli katkı yaptığı mesajını verdi.

2025’e kadarki dönemi kapsayan BRICS Ekonomik Ortaklık Stratejisinin başarıyla uygulandığını anlatan Rusya lideri, “Özellikle, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi, dedolarizasyon ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerine geçiş, dijital ekonomi, KOBİ’lerin desteklenmesi, teknolojilerin adil aktarımı gibi alanlarda beşli işbirliği güçleniyor” diye konuştu.

Putin, Rusya’nın BRICS ülkelerinin uluslararası finans sistemindeki rolünün artırılmasından ve ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesinden yana olduğunu da sözlerine ekledi.