Hindistan ile serbest ticaret anlaşması imzalandı

16 yıl süren müzakerelerin ardından İsviçre, Hindistan ile bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın önemi ve İsviçre’nin ne elde ettiği ve karşılığında nelerden vazgeçmek zorunda kaldığı kamuoyunda tartışma konusu oldu.

ANLAŞMA NELERİ İÇERİYOR?

Anlaşma, EFTA ülkeleri (İsviçre’nin yanı sıra İzlanda, Lihtenstein ve Norveç’i de içeriyor) arasındaki ticareti kolaylaştırmak üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamda gümrük vergilerinin azaltılması ve yasal koşulların iyileştirilmesi gibi diğer tedbirlerle ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik somut planlar içeriyor. Ayrıca patent korumasına ilişkin kurallar ve yatırımların teşvikine ilişkin bir bölüm de yer almaktadır.
Hindistan, anlaşma yürürlüğe girer girmez, yani önümüzdeki on yıl içinde İsviçre ihracatının %84,6’sına uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak. İhracatın %10’u için de gümrük vergileri yarıya indirilecek. Sadece bu tedbir bile İsviçre’ye, özellikle makine, ilaç, kimya ve saatçilik sektörleri için yılda 167 milyon CHF ek ihracat imkânı sağlayacaktır.
On yıl sonra kahve kapsülleri, çikolata, enerji içecekleri ve bazı tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulanmayacak. İsviçre bankaları ve sigorta şirketlerinin dünyanın en kalabalık ülkelerinde lisans almaları ve holding kurmaları kolaylaşacak. İsviçre teknoloji sektörü şu anda zor bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda anlaşma, sektör için tam zamanında imzalandı: önemli satış pazarlarında talep durgunlaşıyor ve frankın para birimi olarak gücü yabancı müşterilerin satın alma kararları üzerinde baskı yaratıyor.
Swissmem İcra Kurulu üyesi Yannick Berner, «Bu tür anlaşmalar komşu ülkelerden İsviçre’ye istihdamı geri getiriyor» diyerek memnuniyetini ifade ediyor. İsviçre artık endüstriyel ürünlere gümrük vergisi uygulamıyor. Öte yandan, belirli tarım ürünleri için kolaylık sağladı. Ancak et, süt ürünleri ve mevsimlik sebze sektörlerinde İsviçreli çiftçilere yönelik koruma yürürlükte kalmaya devam ediyor. İsviçre Çiftçiler Birliği Başkanı Markus Ritter, anlaşmanın hala detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini söylüyor. Ancak Federal Konsey’e göre tarım pek etkilenmeyecek.

MÜZAKERELER 16 YIL SÜRDÜ

Müzakerelerin uzunluğu temel olarak patent korumasının hassas bir konu olmasından kaynaklanıyordu. Hindistan’da jenerik ilaç sektörü çok önemli ve hükümet bu sektörü desteklemek için çok fazla çaba sarf ediyor. Örneğin 2013 yılında bir Hint mahkemesi Novartis’e bir lösemi ilacı için patent vermeyi reddetti. İlaç grupları ve burjuva sağ partiler o dönemde Federal Konsey üzerinde baskı kurarak, önemli bir patent koruması sağlamadığı takdirde serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkma tehdidinde bulunmuşlardı.
Federal Konsey’e göre bu konuda ilerleme sağlandı. Gelecekte ilaç grupları Hindistan’ın, patentlerini tanıyacağına dair güven duyabilecekler. Ve patentlere gelecekte artık bu kadar kolay itiraz edilemeyecek. İsviçre’de ise sektörün tepkisi itidalli: İlaç ve kimya endüstrilerinin çatı kuruluşuna göre, serbest ticaret anlaşmasına ilişkin kesin bir değerlendirme ancak nihai metin istişare için hazır olduğunda mümkün olacak.

İSVİÇRE FIRSATÇILIK PEŞİNDE

Hindistan sadece dünyanın en kalabalık ülkesi değil. Nüfusunun %50’si 30 yaşın altında. Dolayısıyla ürünler, hizmetler ve yatırımlar için İsviçre sermayesi için cazip bir pazar. Economiesuisse’in dış ticaret müdürü Jan Atteslander «Ülke büyük bir sanayi bölgesi olmak istiyor. Ve geçtiğimiz Ağustos ayında ‘Chandrayaan 3’ uzay aracının Ay’a inişiyle yüksek teknoloji sektöründe öncü bir rol oynayabileceğini gösterdi. Ancak bunun gerçekleşmesi için Hindistan’ın doğrudan yatırıma ihtiyacı var.» diyor.
EFTA ülkeleri anlaşmada bunu taahhüt ettiler. Amaç EFTA’dan 100 milyar dolarlık ek yatırım getirmek ve böylece önümüzdeki 15 yıl içinde Hindistan’da bir milyon istihdam yaratmak. Jan Atteslander’e göre bu durum İsviçreli şirketler için de avantajlar sunuyor. Hindistan’ın özellikle sanayi ve altyapı alanlarında yakalaması gereken büyük bir açığı var. Atteslander «Aynı zamanda Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu orta vadede yılda %6-9 arasında bir büyüme oranı öngörüyor. İsviçre ve diğer EFTA ülkelerinin AB ve hatta İngiltere’den önce bu pazara ayrıcalıklı erişim hakkına sahip olması gerçekten iyi bir haber» diye ekliyor.

HİNDİSTANIN YOKSULLARI ETKİLENECEK

Parlamentonun serbest ticaret anlaşmasını onaylaması gerekiyor. Federal Konsey bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini ve anlaşmanın Parlamento’nun en az bir kanadı tarafından ele alınmasını istiyor. Bu durumda Hindistan’la yapılan anlaşma 2025 sonbaharında yürürlüğe girebilir – eğer anlaşmaya karşı bir referandum yapılmazsa.
Referandum da oldukça olası: yardım kuruluşları ve kitle örgütleri daha güçlü patent korumasının Hindistan’ın yoksul kesimlerinin artık önemli ilaçları alamayacağı anlamına geleceğinden endişe duyuyor. Endonezya ile Mart 2021’de %51,6 oyla kıl payı imzalanan serbest ticaret anlaşması bu tür kuruluşların hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor. (Arkadaş)