Fransa’da tartışmalı göç yasası resmi gazetede yayımlandı

Fransa’da, göçmenlere ilişkin ayrımcı olduğu gerekçesiyle eleştirilen göç yasası, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle Fransa’da oturum izni talebinde bulunan yabancılar için «cumhuriyet değerlerine saygı duymaya» göç yasasıyla şart koşuldu. Yasa kapsamında, kamu düzeni için tehlike teşkil eden yabancıların oturum izinleri elinden alınabilecek veya yenilenmeyecek, bu kişiler daha kolay sınır dışı edilebilecek. Göç yasasıyla bir yılı aşkın sürelik oturum izni talep eden yabancıların Fransızcaya A2 seviyesinde hakim olmaları gerekecek.Parlamento’da aşırı sağın oylarıyla 19 Aralık 2023’te onaylanan göç yasasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyine taşımıştı. Ülkede, haftalardır göç yasasına tepki olarak gösteriler düzenlenmişti. Eylemlerde, bu yasanın yabancı ve çifte vatandaşlara yönelik ayrımcılığa ve ırkçılığa neden olacağı vurgulanmıştı.

ANAYASA KONSEYİ BAZI MADDELERİ İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Konseyi, 25 Ocak’ta göç yasasını kısmen onaylarken, yasayı oluşturan 86 maddeden 30’dan fazlasının çıkarılması kararlaştırmıştı.
Konsey, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa’da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin yasadan çıkarılmasına karar vermişti.
Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar veren Anayasa Konseyi, parlamenterlerin göçle ilgili kota belirleme yükümlülüğü olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

CGT’DEN AÇIKLAMA

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Konseyin kararının yasanın iptali anlamına geldiğini belirtti. Yasaya karşı yapılan eylemleri hatırlatan sendika, yasanın tamamen geri çekilmesi gerektiği çağrısı yaptı.
Fransa’da geçtiğimiz yıl 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi, merkez sağ ve aşırı Sağ’ın oylarıyla kabul edilen “İltica ve Göç” yasasına ilişkin görüşünü açıklayan Anayasa Konseyi, “İltica ve Göç “‘ yasasının maddelerinin bir bölümünü iptal ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Anayasa Konseyi’nin, bazı maddeleri iptal etmesine ilişkin Genel İş Konfederasyonu (CGT) basın açıklaması yaptı. CGT’nin açıklamasında, incelenen 86 maddeden 32’sinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirterek, “Dolayısıyla, Parlamento tarafından belirlenen göç kotalarının getirilmesi de dahil olmak üzere, metnin üçte biri kısmen ya da tamamen iptal edilmiştir” denildi.
Özellikle, aile birleşimi, yabancı öğrencilerin ikamet hakkı (harç depozitosu da dahil olmak üzere), sosyal yardımlar (konut yardımı ve aile yardımı da dahil olmak üzere), yasadışı ikametin cezai yaptırımı, vatandaşlığın geri alınması ve koşulsuz acil barınma hakkının sona ermesi gibi maddelerinin de iptali söz konusu.
Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: “Hükümet bu karardan ders çıkarmalıdır. Yasanın bir kısmının hukukun üstünlüğünün en yüksek standartlarına aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yürütme, yabancı düşmanı ulusalcı, sağcı tercih ve siyasi gündemini dayatan aşırı sağın hoşuna gidecek şekilde LR-Cumhuriyetçilerle utanç verici bir uzlaşmaya imza atarken bunun farkındaydı. Tüm bu nedenlerden ötürü, en zararlı hükümleri çıkarılmış olsa dahi bu tüm maddeler tamamen geri çekilmelidir.”

SENDİKADAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Hükümeti, adalet ve kamu sağlığının bir ölçütü olan göçmenlere sağlık hizmeti sunan (Aide Médicale de l’Etat – Devlet Tıbbi Yardımı)  programında ‘reform yapma’ fikrinden vazgeçmeye çağıran sendika, 14 ve 21 Ocak’ta toplumun her kesiminden yüz binlerce insanın onurlu ve birlik ruhu içerisinde gerçekleştirdiği kitlesel eylemlere kulak vermesi gerektiğini belirtildi. CGT, göçmen işçilerin çalışma belgesiyle oturumların düzenli hale getirilmesi çağrısını da yineleyerek, “Bu tür düzenlemelere olanak tanıyacak bir yasanın çıkarılması gerektiği açıktır. Paris bölgesi ve Fransa’nın kuzeyindeki kâğıtsız çalıştırılan grevci isçilerin oturum kartlarının verilmesini talep etmektedir” dedi.

“SADECE YABANCILAR İÇİN TEHLİKELİ DEĞİL”

Hükümetin açıklamalarına ve propagandasına karşısın söz konusu yasanın işçilerin beklentilerini ve taleplerini karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çeken CGT, “Herkesin alım gücü düşmeye devam ederken, işçiler hâlâ enflasyon nedeniyle erozyona uğrayan alım güçlerinde bir iyileşme, ücretlerinde ve emekli maaşlarında bir artış beklemektedir. Yasa, Fransa’da oturum hakkını daha güvencesiz hale getiren ve yabancı uyrukluların uyum koşullarını zorlaştıran bir sistem getirmektedir. Ayrıca yargı sistemi, adil ve hakkaniyete uygun yargılanma güvencesinin temelini oluşturan ana ilkeleri de zedeleyecek şekilde yeniden düzenlenmektedir. Sunulan tedbirler sadece Fransa topraklarında bulunan yabancı uyruklu kişiler için değil, aynı zamanda bu projenin toplumumuzun dayandığı temel insan hakları ilkelerini yok etmesi nedeniyle toplumun kendisi için de tehlikelidir” ifadelerini kullandı.
CGT, göçmen işçilerin aşırı sömürüye en fazla maruz kaldığı bir dönemde, işçilerin birliği için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, “Cumhuriyet ilkelerinin çiğnenmesine izin vermeyecek, gelişim ve sosyal adalet için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.