Trafik yasalarında değişiklik

 

 

Yeni yasa ve yönetmelikler

2023’te karayolu trafiği alanında neler değişecek?

 

İsviçre karayolu trafiğinde, 2023 yılında birçok yenilik uygulamaya giriyor: 30 km/saatlik bölgelerin uygulanmasının basitleştirilmesi, araç paylaşımının teşvik edilmesi, ehliyetin geri alınması durumunda prosedürlerin basitleştirilmesi ve ehliyetin modernize edilmesi bu yenilikler arasında

Her yılın sonunda olduğu gibi, Federal Karayolları Dairesi (OFROU) karayolu trafiği alanında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Ve her yıl olduğu gibi 2023 yılında da bazı yeni yasalar yürürlüğe girecek. İşte en önemli değişiklikler. İlk yeni değişiklik, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olan bisiklet yollarına ilişkin yeni federal yasa olacak. Bu değişiklikle kantonlara bisiklet ağlarını planlama ve uygulama yükümlülüğü getirilerek bisiklet yollarının geliştirilmesi ve güvence altına alınması amaçlanıyor. Ayrıca Konfederasyon, tüm yollarında bisiklet yolları inşa etmeyi de planlıyor.

 

30 km/s’lik bölgelerin hayata geçirilmesinin basitleştirilmesi

 

Saatte 30 km’lik bölgelerin ve bağlantı bölgelerinin uygulamaya konmasına ilişkin prosedürün basitleştirilmesi yılbaşında yürürlüğe girecek. Bu tür bölgeler, belirli bir tehlike durumu ve yol kullanıcılarının korunması, trafik akışının iyileştirilmesi, gürültü kirliliğinin ve aşırı kirliliğin azaltılması gibi nitelikli nedenlere gerek olmaksızın karayollarında kararlaştırılabilecek. Buna ek olarak, genel hız sınırını düşürmek için artık uzman görüşü gerekmeyecek. Bununla birlikte, yetkililer bölgelerin yerleşim planını düzenlemeye ve yayınlamaya devam edecekler. Trafik odaklı yollarda, yani ana trafik güzergâhlarında, hız sınırı prensip olarak bölge içinde 50 km/s olarak kalacaktır.

 

Araç paylaşımının teşvik edilmesi

 

Araç paylaşımı, kirliliği ve trafik sıkıntısını azalttığından, Federal Konsey 24 Ağustos 2022 tarihli kararına uygun olarak gelecekte bunu teşvik edecek. Somut olarak, Yol İşaretleri Yönetmeliğine yeni bir sembol eklendi. Araç paylaşımı için ayrılmış şeritleri belirtmek veya trafiği engellemediği sürece otobüs veya taksi şeritlerinin kullanımına izin vermek için kullanılacak.

Bu sembol birkaç yolcusu olan bir arabayı temsil ediyor ve içinde olması gereken minimum kişi sayısını gösteren bir sayı ile birlikte sunuluyor. Sembolde belirtilen minimum sayıdan daha az koltuğu olan otomobiller (veya motosikletler), mevcut tüm koltukların dolu olması halinde ayrıcalıktan yararlanacaklar. Somut olarak, iki koltuklu bir Smart otomobil, her iki koltuğun da dolu olması koşuluyla “3+” olarak adlandırılan bir otobüs şeridinde seyahat edebilecek. Yeni sembol aynı zamanda araç paylaşımı için ayrılmış park yerlerini de belirtecek.

 

Ehliyetin geri alınması için basitleştirilmiş prosedürler

 

1 Nisan 2023 tarihinden itibaren, lisans iptalleri için basitleştirilmiş prosedürler uygulanacaktır. Geri çekme işleminin ardından polisin izinleri üç iş günü içinde kanton makamına iletmesi gerekecek. Kanton makamı, kişinin araç kullanmaya uygunluğu konusunda yeterli şüpheye sahip değilse, ehliyeti on iş günü içinde – en azından geçici olarak – sahibine iade etmek zorunda kalacak.

Profesyonel sürücüler, Federal Konsey’in kararıyla “İş kaybı riskini en aza indirmek amacıyla, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yetkililer, küçük bir suç nedeniyle ehliyetin geri alınması durumunda mesleğin icrası için gerekli seyahatlere izin verebileceklerdir. Ancak, orta veya ciddi bir suç işlenmesi durumunda, sürüş yasağı tüm yolculuklar için geçerli olacaktır.”

 

 

Ehliyetin taklit edilmesi daha zor olacak

Nisan 2023 ortasından itibaren yeni bir ehliyet uygulaması başlatılacak. Yine kredi kartı formatında, modern bir tasarıma sahip olacak ve her şeyden önce mevcut lisansa göre taklit edilmesi daha zor olacak. Motor Hizmetleri Birliği, yeni kartın nasıl görüneceğini yılsonundan sonra açıklayacak.

Mevcut lisanslar herhangi bir kısıtlama olmaksızın geçerli kalacaktır. Yeni bir ehliyet almak isteyen kişiler, ikamet ettikleri kantonun motorlu taşıtlar dairesinde sabit bir ücret karşılığında ehliyetlerini değiştirebilecekler. Nisan 2023 ortasından itibaren ehliyet siparişi veren herkes otomatik olarak yeni ehliyeti alacaktır. (Arkadaş)