Metalde TİS dönemi

 

Makine, Elektrik ve Metal Endüstrisindeki işçiler daha iyi bir TİS istiyor

 

Unia sendikasına üye işçiler, Makine, Elektrik ve Metal Endüstrisi (MEM) şube konferansında, TİS’in yenilenmesine yönelik taleplerini tartıştılar. Özellikle ücretler ve ayrımcılığa karşı koruma konularında iyileştirmelere ihtiyaç olduğu tespitleri yapıldı.

Makine, Elektrik ve Metal sektörlerinden yaklaşık 75 delege, şube konferansı için Bern’de bir araya geldi. Önümüzdeki yıl yeniden müzakere edilecek olan MEM sektörleri için TİS’in yenilenmesi konusunda ana başlıkları tartıştılar ve taleplerini formüle ettiler.

 

İşçiler nelerin iyileştirilmesi gerektiğini belirlediler

Delegeler taleplerini, Unia ve Syna sendikaları tarafından bu sonbaharda İsviçre genelinde MEM sektörlerinde çalışan 1.200’den fazla işçi arasında yapılan bir anket sonucunda belirlediler. Anket sonuçlarına göre acil müdahale edilmesi gereken sorunlar temel başlıklar halinde açıkça ortaya konuldu.

 

İşten çıkarılmaya karşı daha fazla koruma ve ücret artışı

Ankete katılan işçilerin yaklaşık %91’i tüm ücretlerin otomatik olarak enflasyona göre ayarlanmasını istiyor. Şimdiye kadar sadece asgari ücretler her yıl enflasyona endekslenmiştir.

İşçilerin %87’si TİS müzakerelerinde asgari ücretlerde daha fazla artış görmek istiyor ve %90’ı 55 yaşından itibaren işten çıkarılmaya karşı daha fazla koruma talep ediyor.

 

İşçiler için daha fazla katılım hakkı

Diğer işten çıkarmalar konusu da işçiler için endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. İşçilerin yüzde 84’ü toplu ve bireysel işten çıkarmalar için daha katı kriterler talep ederken, katılımcıların dörtte üçünden fazlası (%76) yeniden yapılandırma durumunda işçiler için daha fazla katılım hakkı talep etmektedir. 73’ü şirketlerde sendikal hakların genel olarak güçlendirilmesini istiyor.

 

Erken emeklilik hakkı

Diğer önemli konular arasında 62 yaşından itibaren erken emeklilik, eğitim ve ileri eğitim için ücret hakkı (%76), cinsiyet ayrımcılığına karşı etkili önlemler (%71) ve çalışma ve boş zaman arasındaki sınırın daha net bir şekilde çizilmesi (%69) yer aldı. (Arkadaş)