BM, İsviçre sığınma kurallarını eleştirdi

 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İsviçre’deki mülteci tanımının “çok kısıtlayıcı” olduğunu vebelirli grupların-zararlarına olacak şekilde- hariç tutulduğunu açıkladı.

BMMYK, 1951 tarihli Mülteci Sözleşmesi’nin 70. yıldönümü nedeniyle 19 Kasım’da yayınladığı bir raporda, bu durumun özellikle iç savaştan kaçmalarına rağmen, “bireysel olarak zulme uğradıklarını kanıtlayabilirlerse” şartına bağlı olaraksığınma hakkı verilenler için geçerli olduğunu vurguladı.

BM ajansı, “insan gruplarının muhalif oldukları için veya böyle olduklarından şüphelenildiği için zulme uğradığı” iç savaş şartlarında böyle bir kanıt bulmanın “özellikle zor” olduğunun altını çiziyor.

Raporda, muhaliflerinin orada yaşadığından şüphelenmeleri üzerine, bir grubun bombalı saldırısının hedefi olan Suriyeli bir aile örneğineyer veriliyor. Ancak bu, kriter olarak kabul edilen“zulmün” kanıtı olarak kabul edilmediğinden, bu aileye İsviçre’de geçici oturum (F izni) verilmiş.

Ayrıca, UNHCR İsviçre ve Lihtenştayn Ofisi başkanı Anja Klug, bir haber ajansına verdiği demeçte, İsviçre’de, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak, geçici olarak kabul edilen kişilerin(B oturumlular) mültecilerle aynı haklara sahip olmadığınadikkat çekiyor.

Klug, geçici statüye sahip bu kişilerin, özellikle iş bulma konusunda birçok engelle karşılaştıklarını belirtiyor ve   “entegrasyon için aynı fırsatlara sahip değiller” diye ekliyor. Bugün İsviçre’de yaklaşık 50.000 kişi F oturumuna sahip olmasına rağmen, BM ajansı, genel olarak İsviçre’nin 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin şartlarına uyduğunu söylüyor. (Arkadaş)