Ag!ssons Hareketi: Siyasi haklar genişletilmeli

 

Yurttaş hareketi Ag!ssons 12 Nisan’da Vaud’daki ilk iki popüler girişiminin kampanyasını başlattı. Bunlardan biri yabancıların siyasi haklarının genişletilmesini, diğeri ise demokrasinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Ag!ssons Hareketinin 11 Ağustos’a kadar 50.000 imza toplaması gerekiyor.

Toplumun değişimini hedefleyen hareket, Lozan’da düzenlediği bir eylemle demokrasi temalı iki metin için imza toplamaya başladı. İlk metin, İsviçre’de on yıldır ve Vaud kantonunda üç yıldır yaşayan yabancılar için siyasi haklar talep ediyor.

Hâlihazırda Vaud Kantonu sakinlerinin üçte birinden fazlası İsviçre vatandaşlığına sahip değil ve bu nedenle imza atma, oy kullanma ve seçilme hakkına sahip değiller” dedi. “Lozan’da durum daha da vahim; insanların %40’ı kendini ifade edemiyor. Bu da nüfusun neredeyse yarısının dışlandığı anlamına geliyor” diye yakınıyor.

Sonuç olarak, seçimler ve oylar nüfusu kapsamıyor. Hareketin Sözcüsü Diana Zeidan, Jura ve Neuchâtel kantonlarında olduğu gibi, İsviçre vatandaşı olmayanlara siyasi haklar tanınmasının bu sorunun üstesinden gelmeyi kısmen de olsa mümkün kılacağını söyledi.

Bu arada kantonda yabancılar 2003 yılından bu yana yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahipler.

“Hasta” bir demokrasi

İkinci girişim ise bu ilkenin Vaud Anayasası’na açıkça dahil edilmesi suretiyle demokrasinin desteklenmesi ve geliştirilmesini yeniden merkeze koymayı amaçlıyor. Hareketin eş girişimcisi Steven Tamburini, “hasta ve yaşlanan” olarak tanımladığı demokrasinin çok uluslu şirketlerin ve lobicilerin etkisi altında olduğunu söyledi.

Mevcut krizler demokratik sistemlerin kırılganlığını gösterirken, metin özellikle gerontokratikleşme – gücün yaşlı politikacıların elinde toplanması – ya da toplumun dijitalleşmesi gibi zorluklara yanıt vererek bu ilkeyi geliştirmeyi amaçlıyor.

Başlatıcılar, internet üzerinden imza toplanması, çekimser oy oranının azaltılması için internet üzerinden oy kullanılması ya da “sesleri hiçbir zaman dikkate alınmayan” gençlere siyasette daha fazla yer açılması gibi çeşitli yöntemlere atıfta bulunuyorlar.

 

Kitlesel vatandaş seferberliği

Ag!ssons kampanyası başkanı Simon Berthoud “Amacımız dalga dalga girişimler başlatarak siyasi yavaşlığa kısa devre yaptırmak. Bizi ilgilendiren konuları kendimize empoze ederek, ağırdan alan politikacıların rutinini kırmak istiyoruz,” diyor.

Hareketin şu anda 2,500’den fazla destekçisi ve yaklaşık sekiz aktif üyesi bulunuyor. Kampanyanın bir bölümünü finanse etmek için düzenlenen bağış kampanyasında 53,000 frank toplandı. Hareket halen 150 gönüllü ve daha fazla kaynak arayışında.

Simon Berthoud “Bu kampanya, muhtemelen daha önce hiç yapılmamış ve siyasi partiler için bile zor olan, kesinlikle çılgınca bir şey. Ancak yurttaşlar harekete geçer ve demokrasiyi yeniden kendi ellerine alırlarsa başarılı olabiliriz,” diyor.

Sunulan beş girişim

Mart ayında birinci yıldönümünü kutlayan hareket, kendisine halk inisiyatifleri başlatma görevini vermiştir. Amacı: ekolojik, demokratik ve sosyal acil duruma yanıt vermek. Başlangıçta agissons-ch.org adlı popüler danışma platformunda on sekiz farklı öneri sunuldu. Bunlardan beşi seçildi ve inisiyatif olarak Başbakanlığa sunuldu.

Bunlardan biri olan ve bir “Yurttaşlar Odası” kurulmasını talep eden öneri, Vaud hükümeti tarafından üst hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ag!ssons bu karara karşı temyize başvurdu.

Ekolojik dönüşümün finansmanı için reklam harcamalarına ağır bir vergi getirilmesini öngören girişim ise Centre patronal tarafından temyize götürüldü. Simon Berthoud “Diğer üç başvurunun da yapıldığını ancak henüz işleme konulmadığını” söyledi. (Arkadaş)