AHV/AVS 21,  25 Eylül’de oylanıyor

Kadınların emeklilik yaşı 64‘den 65‘e yükseltilmek ve emekli maaşları düşürülmek isteniyor. Sağcı Partiler AHV/AVS 21 Reformu ile Dayanışma Prensibine dayalı AHV/AVS sosyal sistemini kadınların sırtından parçalamak istiyorlar. Zararı görecek olan sadece kadınlar değil aksine bütün çalışanlar. Bunu engellemek için oylamada iki kez hayır dememiz gerekiyor.

Çalışanların sosyal haklarına yönelik kesintiler yapmak, son yıllarda Avrupa genelinde burjuva ve neoliberallerin en çok başvurdukları bir durum. Bu güçler şimdi İsviçre’de 25 Eylül’de emeklilik reformunun kabul edilmesi için bir araya geldiler ve yaşlılık güvencemiz AHV 21 saldırıyorlar. Bu reform hem kadınların emeklilik yaşını 65’e yükseltmek hem de katma değer vergisi ( KDV’) ni yüzde 0,4 artırmayı hedefliyor. Kadınların emekli maaşı bugün üçte bir oranında daha düşük ve önümüzdeki on yılda 7 milyar daha azaltılacak. Bu durumda, her kadın gelecekte yaklaşık 26.000 CHF daha az emekli maaşı alacak.

Eşitsizlik daha da derinleşecek

Birçok Emeklinin günlük yaşamda mücadele ettiği asıl sorun düşük emekli maaşlarıdır. Emekli maaşına yapılan katkılar genellikle yaşlılıkta iyi bir yaşam için yeterli değildir – özellikle kadınlar için. Çünkü kadınlar genellikle temizlik, satış, bakım, sağlık ve hemşirelik gibi yorucu, ancak düşük ücretli işlerde çalışıyorlar. Çocuklara, torunlara, yaşlı ebeveynlere ve hasta aile mensuplarına bakanlarda genellikle kadınlardır. Bu nedenle, genellikle yarı zamanlı işlerde çalışırlar ve gelirleri daha düşüktür. Genel olarak kadınlar erkeklerden yüzde 33 daha az kazanıyorlar. Bundan dolayı bugün kadınların emekli maaşları düşük. Bu durum değişmediği sürece, emeklilik yaşının kadın ve erkeklerde 65 olması, emeklilik durumlarının daha da kötüleşmesine yol açacaktır.

Hedef emeklilik yaşının herkes için 67’ye yükseltilmesi

AHV 21, yalnızca kadınların kötü emeklilik koşullarını değil, aynı zamanda işgücü piyasasındaki gerçekleri de göz ardı ediyor. 60 yaş üstü olan hemen hemen hiç kimse iş bulamıyor. AHV 21, daha fazla insanı uzun vadeli işsizliğe ve sosyal yardıma yönlendirecek ve göçmenler için ciddi yasal sonuçlar doğuracaktır. Aynı zamanda yasa, Federal Konsey’i 2026 yılına kadar emeklilik yaşını herkes için 66’ya çıkaran bir reformu sunmaya zorluyor. Genç Liberaller ise daha da ileri gidiyorlar ve Emeklilik yaşının herkes için 67 ye yükseltilmesini talep ediyorlar. Aynı zamanda BVG 21 ile Mesleki Emeklilik Sigortası, 2. Sütüna da saldırılıyor. Gelecekte daha fazla ödeyip, daha az Emekli Maaşı almamızı planlıyorlar. AHV 21, Planalan bu saldırıların sadece ilk aşamadır. Bu planları durdurmanın tek bir yolu var o da:  25 Eylül’de hayır Oyu vermek.

Fazla prim ödenmesine karşın maaşlar düşürülecek

AHV 21 Reformu yanlış, çünkü KDV’de yüzde 0,4’lük bir artışla bağlantılı. AHV’nin bu Ek Finansmanı yalnızca anti-sosyal değil, aynı zamanda Enflasyon nedeniyle Reel gelirler ve Satın Alma Gücü düştüğü için çok büyük olumsuz sonuçları da doğuracaktır. Şimdi tüketim ürünleri ve hizmetlerin fiyatları zaten yükseliyor. Ve sonbaharda, sağlık sigortası primlerinde bir patlamanın olması kaçınılmaz. Böylesine gergin, güvencesiz bir durumda, parlamento hepimizin daha az emekli maaşı için daha fazla ödememiz gerektiğini söyleyen çifte yasa tasarısını geçirmek istiyor. Şirketlerin rekor kârlar elde ettiği bir ülkede, herkes için iyi bir emekliliği finanse etmenin daha doğru yolları var!