Şiddete karşı 16 gün etkinlik

Nilgün  ÖZDAL                                                                                  05.11.2022

 

Bu yılki ‘’kadına yönelik şiddete karşı 16 gün aktivizm’’ kampanyasının konusu  kadın cinayetleri

 

Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyası 1991 yılında “Women‘s Global Leadership” (Kadınların Küresel önderligi) örgütü tarafından başlatıldı. Her  25 Kasım’da kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde başlar ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona erer. Bu tarihler, kadın haklarının insan hakları olduğunu açıkça vurgulamayi amaclar.  Kadına* yönelik şiddet her zaman bir insan hakları ihlalidir.

1991’den bu yana, 187’den fazla ülkede 5.000’den fazla kuruluş uluslararası kampanyayı destekledi – İsviçre 2008’e kadar bu kampanya içerisinde değildi. Kadınlarla ilgili pek çok konuda olduğu gibi ağırdan aldı.. 2008’de feminist barış örgütü cfd, İsviçre’de ilk kez “kadına yönelik şiddete karşı 16 gün” kampanyasını başlattı. O zamandan beri, yaklaşık 60 kadın* ve barış örgütü, sendikalar, kadın danışma merkezleri ve kilise toplulukları, kampanyaya çeşitli etkinlikler ve aktivitelerle  katkıda bulunuyorlar. Bu kampanyanın amacı kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı farkındalık, duyarlılık yaratmak, danışmanlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve  daha iyi bilinmesini sağlamak ve şiddetsiz yaşamın   yollarını  gösterir..

Kadına yönelik şiddet İsviçre’de ve tüm dünyada ,dünyanın  pek çok yerinde küçümseniyor ve üzerinde konuşulması tabu. Kampanya, farklı etkinlikleriyle toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yakından bakmaya  ve buna karşı  mücadeleye katkı sunuyor.

Her yıl şiddetin bir başka biçimi ağırlıklı olarak öne çıkarılıyor. Bu yıl ağırlıklı olarak gündeme getirilecek konu ise kadın cinayetleri.Kadın cinayetlerinin yüzde doksanı evlerde gerçekleşiyor. Evlerde ve dışarıdaki cinayet suçlarına eşlik eden diğer eylemler ise, kadınların sistematik olarak takip edilmesi, kıskançlık, davranışlarının kontrol edilmesi, taciz ve dayak.

Kadın cinayetleri toplumdaki ayrımcılıklarla yakından bağlantılıdır. Bu nedenle kadınlar, kadın cinayetlerine karşı mücadele ederken, aynı zamanda engellilerin ve yaşlıların dışlanmasına,  ırkçılığa, cinsiyetçiliğe,  sınıf ayrımına ve diğer baskı çeşitlerine karşı, onları ortadan kaldırmak  için de savaşmalıdır.

 

https://www.16tage.c