VETROPACK’IN KAPANMAMASI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Danışma sürecinin sonunda Vetropack işçileri ile Unia ve Syna sendikaları, St-Prex’deki tarihi cam fabrikasının kapanmaması için “ekonomik açıdan sağlam ve ekolojik açıdan yenilikçi” bir proje sundu.
İsviçre’nin tek endüstriyel cam fabrikasının kapatılmak istenmesine karşı alternatifler içeren rapor 30 Nisan günü sunuldu. Sendikalar tarafından yapılan basın açıklamasında, çalışma gruplarının 50 sayfadan fazla bir dosyada gerekli yatırımları ortaya koyduğu ve gerekli modernizasyon ve yenilikleri analiz ettiği belirtildi. Bu temelde, Vetropack Yönetim Kurulu Başkanı’na cam fabrikasını “yeniliğin öncüsü yapma” çağrısında bulundular.

ÇEVRE DOSTU, UYGUN MALİYETLİ YATIRIM
Rapor, oksijen jeneratörüne bağlı bir oksi-yanmalı cam eritme teknolojisinin benimsenmesini önermektedir. Buna paralel olarak yeni ısı geri kazanım ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması planlanmaktadır.
Hâlihazırda denenmiş ve test edilmiş olan bu teknolojiler tesisin enerji tüketimini %35 oranında azaltacağı ve CO2 emisyonlarına ilişkin yeni uluslararası ve ulusal standartlar açısından örnek teşkil edeceği iddia edilmektedir.

PERSONEL SAYISINDA YAKLAŞIK %5 AZALMA.
Projeye göre, bu teknoloji aynı zamanda daha esnek üretim hatları sağlamaktadır. Dolayısıyla, proje birkaç on milyon franklık yatırım gerektirirken, aynı zamanda daha ekonomik bir üretim sağlayacak ve işgücünde yaklaşık %5’lik bir azalmaya yol açacaktır.
Rapor aynı zamanda Grubun ticari stratejisi için somut öneriler de içeriyor. Bu önerilerle, Grubun diğer Avrupa tesisleriyle karşılaştırılabilir kârlılık ve üretim maliyetlerini garanti ederken, İsviçre yapımı kalite sunacağı iddia ediliyor.

İŞÇİLERDEN PATRONA “VİZYONER” OLMA ÇAĞRISI
Sendikalar, sunulan doğrulanmış dosya ve mevcut çerçeve koşulları göz önüne alındığında, 175 kişinin çalıştığı St-Prex tesisinin kapatılmasının “tamamen haksız, anlaşılmaz ve kabul edilemez” olacağını söylüyor.
İşçiler raporlarının bir kopyasını Bülach’ta (ZH) Yönetim Kurulu Başkanı Claude Cornaz’a teslim edecekler ve Cornaz’ı ‘tıpkı kendisinden öncekiler gibi vizyoner olmaya’ çağıracaklar.
Vaud Büyük Konseyi, kantonun sanayi sektörünü korumaya yönelik üç yeni girişimi desteklediğini bildirdi. St-Prex’teki Vetropack fabrikasının kapatılmasının, kanton ve belediyenin siyasi iradesi göz önüne alındığında daha da anlaşılmaz olacağını vurguladı.
Sosyalist Arnaud Bouverat tarafından sunulan ve Meclis’in her kanadından yaklaşık altmış seçilmiş temsilcinin imzasını taşıyan önergelerden ilki, şu anda bu faaliyetler için kullanılan arazinin endüstriyel ve küçük ölçekli kullanımının uzun vadede güvence altına alınabilmesi için mekansal planlama yasasının ve Kanton Master Planının güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.
PLR tarafından sunulan 70 imzalı iki önergeden ilki, Kanton’dan Vetropack’ın bölge ve tüm sanayi sektörü için önemine ilişkin bir rapor talep etmektedir. İkincisi ise hükümeti St-Prex fabrikasını kurtarmak için mevcut tüm araçları incelemeye çağırıyor. Her üç metin de incelenmek üzere komitelere havale edilmiştir. (Arkadaş)