UNİA Sendikası Göçmen Komisyonu Konferansı yapıldı

 

 

31 Ekim Cumartesi 2020’de, Unia Sendikası Göçmenler Komisyonu, İsviçre’nin başkenti Bern’de gerçekleştirdiği konferans’ta, 2016-2020 arası faliyetlerini değerlendirdi.

 

Ayrıca, 2024 yılına kadar yürütülecek stratejiyi, faliyetleri ve rehberlik metinlerini; İsviçre’deki tüm bölgelerden gelen delegelerle tartışıldı.Delegeler,2021 Haziran Kongresi için,önerilerde bulundu. Göçmen Komisyonu Eşbaşkanı Tobias Goldmann, konferansı başlatırken tüm delegelere hoşgeldin diyerek, sabah ve öğleden sonraki gündemle ilgili bilgilendirme yaptı. Covid-19 pandemisine rağmen katılımın iyi olduğunu belirtti. 11 ayrı gündem maddesi onandıktan sonra bilgilendirme ve tartışmalara geçildi.
Göçmen komisyonu tarafından seçilen ve Unia Sendikası İsviçre merkezi yönetimde bulunan Hilmi Gashi, yaptığı sunumda; Unia sendikası İsviçre  Göçmen Komisyonu’nun dört yıllık kampanyalarını, faaliyetlerini, imajlarla anlattı ve hatırlattı. Bunlar; Göçmenleri koruyan  girişimleri destekleyen ”inisyatif”ler, üçüncü nesil vatandaşlık girişimi, serbest dolaşım girişimi,  kendi kaderini tayin etme girişimi, kadın grevleri, yabancı diplomaların tanınması, İsviçre Kosova sosyal güvenlik anlaşması gibi –  Militanlar, aktivistler için seminerler, bilgilendirme toplantıları ve eğitim kursları, medyadaki varlığımız ve basın, kendi iletişim kanallarımız; l’évenement, Work, Arkadaş, Horizonte vb. – etkinliklerdi.
 
Örgütlerarası ilişki ; 
– İsviçre sendikalar birliği göçmenler komisyonu
– Federal Göç Sorunları Komisyonu
– Irkçılığa Karşı Federal Komisyon
– İsviçre İltica ve Yabancılar Gözlemevi
– Belgesiz göçmenler (oturmu düzenlenmemiş göçmenler) için ulusal platform
Ayrıca,  göç alanında faaliyet gösteren çeşitli ittifaklar ve düşünce kuruluşlarıyla da işbirliği gerçekleşti.
Göçmen komisyonu sorumlusu Marilia Mendes Unia Sendikası’nın 2024 yıllına kadarki stratejisi hakkında bir sunum yaparak, delegeleri bilgilendirdi. Stratejiler, 9 ayrı başlıkta sunuldu; 1. Üyelik kişisel gelişimi. 2. Aktif üyeler. 3. Üyelerin denetimi. 4. Sendikal hareketlilik kapasitesi. 5. Toplu iş ilişkileri.  6. Politik etki. 7. İşsizlik fonu sigortası. 8. Profesyonel organizasyon. 9. Hedeflerin uygulanması.
Ek olarak, dört ayrı rehberlik metni delegelerin onayına sunuldu: 1. İşçi hakları herkes için aynıdır, 2. Daha fazla zaman için, daha fazla para ve saygı, 3. sosyal ekolojik dönüşüm, 4. Krizden çıkış için birlik. Vaud bölgesi, 4. Rehberlik metni’ne öneri değişikliği yaptı, ”Unia sendikası kararlı bir şekilde krizin bedelini ödemeyi reddetmeli ve teknik işsizlik sigortasından yararlanan firmaların, işçi çıkışlarına engel olmalıdır, bu süreci daha  iyi bir şekilde takip etmelidir”. Bu değişiklik önergesi delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edidi. Ayrıca, Vaud bölgesinin; ‘’oturumu düzenlenmemiş göçmenler için, daha iyi bir destek’’ şeklindeki değişiklik önergesi de, delegeler tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. 
 
Göçmen Konferansı’nın, Unia Başkan ve Yönetim kuruluna adaylar seçimi:
Göçmen Konferansı, Vania Alleva’yı Unia Başkanı olarak, aday gösterdi. Delegeler, Véronique Polito, Renate Schoch ve Bruna Campanello‘yu da; 2021 Unia Kongresi’nde,  yönetime aday göstermeyi karar altına aldılar. Delegeler, Unia Ulusal temsilciler Meclisi’ne :    Alexandrina Farinha, Abdelhak Mazid,Elisa Bruyat,Remzije Rashhiti,Sudabeh Kassraian,Tabias Goldmann’ı; 2021 Unia Kongresi’ne aday göstermeyi karar altına aldılar. Delegeler, Kongre delegesi olarak; Alexandrina Farinha GE, Remzije Rashhiti ZH-SH,Lukas Stierlin ZH-SH, Tabias Goldmann BSS,Vincenzo Sisto VD,Elisa Bruyat VD,Carlos Cordoso NE,Sudabeh Kassrian BE-OAE,Thierry Cortat TJU,Rafal Przen, ioslo GE, Diego Parrondo Monto Tİ’ yi aday olarak  belirledi. İsviçre geneli merkezi komite için,Emine Sarıaslan,Elio Li Voti, Hilmi Gashi atandı. Ayrıca, Şubat 2021 tarihine kadar dördüncü bir kadın aday aranıyor. Daha iyi çalışma koşulları için hep birlikte mücadeleye!
 
Arkadaş /  Bern