UNIA DELEGELERİNİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

17 mart 2018 Bern de toplanan delegeler, 3 gündemle delegeler toplantısını gerçekleştirdiler:

 

 

 

1. Hoşgeldiniz dilekleri ve İletişim

2. Organizasyon.

A. Bölgelerin ve merkez komitesinin önerileri.

B. 23 haziranda’ki Unia delegelerinin olağan toplantısı

  1. Sendika ve geleneksel politika.

3.1. Yaşlılık aylığı.

A. Hazırlık grubu belgeleri.

B. Çeşitli temaların ve değişkenlerin tartışması.

C. Tekliflerin ve önceliklerin kabul edilmesi

Geçen yıl, 25 Eylül 2017 de gerçekleşen halk oylamasında Unia sendikasının tutumunu eleştiren değişik bölgelerdeki delegeler Unia yönetimini eleştirdiler. Emeklilik ve PV2020 paketine, Unia yönetimin evet oyu verilmesini ve delegelerden talep etmesi sonucu geçen yıl’ki delegeler toplantısına katılan delegelerden 49 delege hayır, 52 delege de evet demişti bu sonucun oluşmasında yönetim kurulunun çabası da olduğundan, Unia geneli halka evet çağırısında buluınmuşdu. İsviçre halkı bu referandum da hayır dediler, bu bağlamda Unia delegeleri hoşnutsuzluklarını rahat bir şekilde tekrtarlayarak dile getirdiler.

Ekim 2016 Cenevre’de ki 3 günlük Unia kongresinde alınan kararlara bağlı  olunması gerektiğini bölgeler altını çizerek belirtmiş oldular.

Eşit işe eşit ücret, kadınların ve erkeklerin, tüm emekli yaşının artırılmasına hayır, pansyon kasanın dönüşüm oranlarının herhangi bir düşüşüne karşı olmak.

Delegelerin önerdiği diğer talepler; tüm aylıklara gerçek bir zam, kadın ve erkek ücretlerinde’ki farklılığın hemen kapatılması, ücret dampingine ve güvencesizliğe karşı etkili mücadele.

Sendikaların pansyon kasaların yönetiminde olmaları gerektiği de önerildi.

Bu ve diğer bir takım önerilerin 23 haziran 2018 Zürih de gerçekleşecek Unia sendikasının olağan delegeler toplasında karar altına alınacak ve öğlenden sonra gerçekleşecek inşaat yapı sektörünün yürüyüş ve etkinliklerine katılınacak şeklinde teminat verildi.

Ali Korkmaz/Bern