Toplu İş Sözleşmelerinde ana konu ücretler

Birçok işkolunda toplu iş sözleşmeleri yenileniyor. Yürürlükteki sözleşmeler üzerinde yürütülen görüşmelerde, ücretler ve esnek ya da erken emeklilik konusu ağırlıklı gündem olurken alınan zamlar ise %1 ila %1,5 arasında değişti.

Yüksek frank kuru ve ekonomik büyümenin beklendiği gibi olmadığı gerekçesiyle uzun bir dönemdir ayağını yere sürerek şikayetlenen patronlar, bu dönem yapılan görüşmelerde asgariye razı etme konusunda epey yol kat etmiş durumdalar. Değer kazanan frank nedeniyle ihracatın ve turizmin önceki yıllara göre gelişmediğini ileri süren sermaye temsilcileri, artan maliyet gerekçesiyle de bilinen bazı uluslararası tekellerin İsviçre’de bulunan fabrikalarını kapatma kararı nedeniyle yüzlercesi işinden olurken, kalanlar üzerinde de işten çıkarma sopası verilene ya da verilmeyene razı olma durumu için kullanılıyor.

Sağlık giderleri tek başına ücretleri eritmeye yetiyor

Kiralık işçi çalıştırma, işçileri işten çıkararak yeni sözleşmelerle işe yeniden alma gibi yöntemlerle emekçiler üstünde baskıyı arttıran sermaye güçleri, parlamento yoluyla da emeklilik yaşının yükseltilmesinin yasal zeminin oluşturmaya çalışıyorlar. Tek başına her yıl kat be kat artan sağlık sigortası primleri ve tedavi katkı payları, bir kısmı sabit kalan bir kısmı da nispeten düşen temel gıda maddelerin artışını kat be kat kemirerek reel alım gücünü düşürmeye yetmektedir.

Daha güçlü bir mücadele şart

Her ne kadar toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi görüşmelerinde ücret artışı öne çıksa da çalışma süresi, zamanı verimlilik baskısı gibi diğer temel konularda patronlar bugüne kadar inşaat sektörü dışında istediklerini nispi olarak almış durumdalar. Kazanımların ilerletilmesi, yeni kazanımlar eklenerek sözleşmelerin kapsamlarının genişletilmesi temel bir sorun olarak dururken tabanın bu talepler etrafında örgütlenmesi ise emekçi yığınların aşması gereken temel sorun durumunda.

Görüşmeleri tamamlanarak imzalanan bazı sözleşmeler

Tekstil, Orman ve ağaç işçileri, Coop işçileri, Feldschlöschen işçilerinin sözleşmeleri yenilendi. Yeni sözleşmelerde %1 ila %2 arasında ücret zammı elde edilirken tekstilde annelik ve babalık izni 5 gün uzatıldı. Yeni sözleşmeler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.