Sokaklar şimdi sıra bizde dedi!

 

 

Ekim ayının son günleri İsviçre genelinde farklı sektörlerden çalışan emekçilerin eylemlerine tanıklık etti. İsviçre’nin 5 farklı yerinde binlerce işi ve sağlık çalışanı emekçiler hakları ve talepleri için sokağa çıktılar.

Daha iyi bir ücret, daha iyi çalışma koşulları talep eden farklı sektörlerden emekçileri bir araya getiren, talepler oldular. Pandemi koşullarından istifade ederek durumu kendi çıkarları için kullanmakta tereddüt etmeyen büyük patronlara öfke haykıran sokaklardaki emekçiler, ‘biz çalıştık siz el koydunuz, biz daha aza mahkûm bırakılırken siz daha çok cebe indirdiniz’ derken bir gerçeğin de altını çiziyorlardı. Pandeminin ilk dönemlerinde sektörel olarak yaşanan bazı nispi ekonomik daralmanın giderildiği, endüstri de dahil bir çok sektörde hareketliliğin yaşandığı dönemde tekeller kârlarını arttırdığı gibi hissedarlarına dağıttığı kâr paylarını da pandemi öncesi döneme göre arttırmış oldular. Örneğin 2020’de Novartis 7,7 milyar dolar kâr payı dağıttı. Hissedarlara İsviçre genelinde dağıtılan pay ise 42 milyar frank! Bir taraftan daha iyi iş koşullarında çalışmak, daha iyi bir ücretle yaşamını devam ettirmek isteyen emekçiler diğer taraftan da sömürü koşullarını daha da azgın bir biçimde dizayn etmeye çalışan patronlar ve sermaye sahipleri. Öyle ki yürürlüğe koyulmaya çalışılan uygulama ve yasalarla bir taraftan halk kitleleri üzerinde kontrol ve denetimini de arttırmaya çalışıyor hakim sınıflar ve onların temsilcileri. Esnek çalışma, evden çalışma gibi yöntemlerle de iş yükünü daha çok arttırmanın önünü açıyorlar. Bu eylemlerle İnşaat işçileri, bahçe ve çevre düzenleyiciler, nakliye ve dağıtım işçileri, sağlıkçılar, sanayi işçileri emekçiler üzerindeki sermaye kuşatmasının ancak mücadeleyle kırılabileceğini sokaktaki birlikleriyle bir kez daha göstermiş oldular.  Eylemlerin devamı ve yaygınlığı ise birçok sektörde önümüzdeki dönemde imzalanmak üzere görüşülecek toplu iş sözleşmelerinde kazanımlar sağlamanın olanaklarını güçlendirecek TİS’nin başka sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi olanaklarını da arttırmış olacak.