Sendikalardan ücretlere zam talebi

 

İsviçre işçi sendikaları, 2022’de sektörler arasında ücretlerde genel bir artış ile birlikte, pandeminin üstesinden gelmeye yardımcı olan ve ekonomik toparlanmayı sağlayan sektörlerdeki işçiler için daha büyük ücret artışları talep ediyor.

Sendika çatı örgütü Travail Suisse ve Ticari Çalışanlar Derneği 12 Ağustos’ta bazı sektörlerde %1,75’e varan zamlar ve düşük ücretli işçiler için genel bir artış çağrısında bulundu. Travail Suisse’den Gabriel Fischer, «Satın alma gücünü korumak ve özel tüketimi desteklemek için tüm çalışanlar için genel bir yaşam maliyeti ayarlaması gerekli» dedi. Dolayısıyla krizin daha hızlı atlatılabilmesi için ücret artışlarının da önemli olduğunu söyledi.

İsviçre ekonomisinin bu yıl “güçlü bir toparlanma” yolunda olduğuna inanılıyor ve GSYİH büyüme tahminleri yakın zamanda %3,6’ya yükseltildi.

Covid-19’a uyum sağlayan işçiler
Sendikalar, böylesine olumlu bir ekonomik görünümün, Covid-19 sağlık krizinden kaynaklanan tüm kısıtlamalara uyum sağlama konusunda büyük yetenek gösteren işçiler olmadan imkânsız olacağını kaydetti. Bankacılık, sigortacılık, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), ilaç ve kimya sektörlerinde maaşların %1,75 artmasını istiyorlar. Hava taşımacılığı ve kamu yönetimi için %1’e varan daha küçük zamlar talep ettiler. Sağlık ve eğitim dahil olmak üzere diğer sektörlerde ortalama artışlar isteniyor.
2020’de başta bankalar olmak üzere, sigorta ve bilişim sektörleri krize rağmen kâr ederken, düşük ücretli sektörler düşen satışlar ve eksik siparişlerden zarar gördü. Sendikalar, ücret farkının daha fazla genişlememesi için bu sektörlere özel artışlar yapılması gerektiğini söylüyor.

Sağlık çalışanlarının maaşlarını artırın
Sendikalar ayrıca, kalifiye işçi eksikliği nedeniyle pandeminin yükünü çeken sağlık sektöründe ve maaşların yıllardır kronik olarak düşük olduğu perakende sektöründe ücretleri artırma ihtiyacının altını çizdi. Syna’dan Mathias Regotz ortak bir açıklamada, «Bu endüstrilerde %3-4’lük ücret artışları zorunludur» dedi. İşgücü piyasası için en kötü senaryolar gerçekleşmedi. Ancak işsizlik hala kriz öncesine göre yaklaşık %35 daha yüksek. Ayrıca, birçok çalışan kısa süreli çalışma nedeniyle gelirlerinde önemli oranda düşüşler yaşadı. Ve yükselen enflasyon satın alma güçlerini tehlikeye atıyor.

Cinsiyet eşitliğini izleyin

Eşit işe eşit ücret, kadın ücretleri açısından odak noktası olmuştur. Gözden geçirilmiş Cinsiyet Eşitliği Yasası, 100’den fazla çalışanı olan şirketlerin ücret eşitliği analizi yapmasını şart koşuyor. Ancak sendikalar bunun takip ve kontrolünün yapılmadığını belirtiyor.
Travail Suisse ve bağlı sendikalar, daha fazla şeffaflık sağlamak için bir platform oluşturdu. Tüm şirketleri, Eşit Ücret Yasası’nın gerekliliklerine uyduklarını kanıtlamak için platformu kullanmaya çağırdılar