Satın alma gücü  düşüyor

The miniature workers standing on a blue bar graph. Minimum wage increase concept.

Toplu iş sözleşmelerinin (TİS) kapsadığı alanlarda reel ücretlerin bu yıl %2,2 oranında düşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki %3’lük artış, işçi sendikaları ve işverenler arasında mutabık kalınan küçük artışı tamamen ortadan kaldırmaktadır. İşçi sendikaları ve işverenler 2022 yılı için efektif ücretlerde %0,8 ve asgari ücretlerde %0,6 oranında nominal bir artış üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

Federal İstatistik Dairesi (OFS) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 551.000 kişinin gerçek ücretlerle ilgili anlaşmalar kapsamında olduğu ve 1,6 milyondan fazla kişinin de asgari ücretlerle ilgili anlaşmalara tabi olduğu belirtiliyor.

Gerçek ücretler her ayın sonunda alınan ücretleri, reel ücretler ise, belirli bir efektif ücretle satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını yansıtıyor. Satın alma gücündeki bu düşüşe ek olarak enflasyon, halkın emekçi kesimlerini daha fazla yoksulluğa itiyor.

 

Güvencesiz koşullarda daha fazla insan

OFS tarafından verilen gerçek ücretlerdeki artışlar, sendikaların taleplerinin hala çok altındadır. Örneğin 31 Ekim’de Unia, büyük kimya ve ilaç şirketlerine ücretleri %5 oranında artırmaları çağrısında bulundu.

İşgücü piyasası uzmanı ve ekonomi profesörü olan José Ramirez “Hiç şüphesiz, bu olgudan en çok zarar görecek olanlar en güvencesiz ve en düşük ücretle çalışanlar olacaktır. Bunlara ek olarak, maaşları biraz daha yüksek olan ancak artık iki yakasını bir araya getiremeyecek olan insanlar da olacak” diyerek uyarıyor.

José Ramirez’e göre, elektrik fiyatındaki artış, şirketlerin çalışanlarının maaşlarına ilişkin kararlarında rol oynamaktadır, ancak tek faktör değildir. “Bazı sektörlerde, karşılanmayan insan gücüne ihtiyaç var. Bu personel eksikliği, ücretler konusunda pazarlık yapma fırsatı veriyor” diyor.

 

Rakamlarla ücret artışları

Efektif ücretler ikincil sektörde %0,9, üçüncül sektörde ise %0,8 oranında artmıştır. Enflasyona uyarlama inşaatta %1,1, idari ve destek hizmetlerinde %1, bilgi ve iletişimde %0,9, finans ve sigorta faaliyetlerinde %0,9, sağlıkta %0,7’ye ulaşmaktadır.

2022 yılında, geleneksel ücretlerdeki ortalama %0,8’lik artış, bireyler için %0,5 ve gruplar için %0,3 arasında paylaştırılmıştır. Bu, maaş artışları için ücret faturasının %38’inin ilgili kişilere eşit olarak tahsis edildiği anlamına gelmektedir.

Asgari ücretler ikincil sektörde %0,6, üçüncül sektörde ise %0,7 oranında artmıştır. Ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı sektöründeki düzeltme %2,2, imalat sektöründe %1, idari ve destek hizmetlerinde %0,6, finans ve sigorta sektöründe %0,4 ve sağlık sektöründe %0,1 olmuştur. (Arkadaş)