Organ bağışları, Frontex ve ‘Netflix vergisi’ halkın oyuna sunulacak

 

20 Ocak’ta ayrı ayrı komiteler, üç konuda ülke çapında bir oylama yapmak için, son 100 gün içinde toplanan imzaları teslim ettiler.İsviçre’nin doğrudan demokrasi sistemine göre, bir meclis kararının oylamaya sunulması için en az 50.000 geçerli imza toplanması gerekiyor.Hükümet, üç oylama için de 15 Mayıs tarihini referandum günü olarak belirledi.

Frontex’e Hayır!

İsviçre’nin Avrupa’nın dış sınırlarını “korumaktan” sorumlu Avrupa sınır ve sahil güvenlik kurumu Frontex’e sağladığı fon artışına karşı 62.000’den fazla imza toplandı. Aslında bu teşkilat on binlerce insanı sınır dışı etmek, insan haklarına saygıyı ayaklar altına almak için çalışıyor. Sayısız göçmen Avrupa kıtasına sığınmak isterken boğuluyor, soğuktan, hastalıktan ya da gördükleri kötü muamelenin sonuçlarından dolayı ölüyor. Schengen Bölgesi üyesi olan İsviçre de bu insanlık dışı politikaya katılmaktadır.

Geçen sonbaharda Parlamento, ülkenin Frontex’ebugün 24 milyon CHF olan katkısını 2027’ye kadar 61 milyon CHF’ye yükseltmeyi kabul etti. İsviçre ayrıca Frontex operasyonlarına katılmak için daha fazla sınır muhafızı ve uzmanı sağlayacak. Göçmen dayanışma örgütlerinden oluşan büyük bir koalisyon, bu kararlara karşı referandum başlatmıştı. Salgına ve siyasi bir rüzgâra rağmen, Federal Başbakanlığa topladıkları geçerli imzaları teslim ettiler. Oylamanın 15 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

Organ bağışı sisteminde ‘varsayılan rıza’ reformu

Parlamento geçen yıl açık rızadan varsayılan rızaya geçerek ulusal organ bağışı sisteminde reform yapmayı kabul etmişti ve çoğunlukla sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir komitenin tepkisine neden olmuştu.

‘Organ bağışını teşvik et – hayat kurtar’ girişimi potansiyel bir organ bağışçısının açık rıza politikasını tersine çevirmek ve varsayılan rıza ilkesini getirmek için Anayasa’yı değiştirmeyi amaçlamaktadır. Varsayılan rıza ilkesine göre, hayatta itiraz etmemişlerse, ölen bir kişiden organlar alınabilir.

Hükümetin dolaylı karşı teklifi, varsayılan rızanın daha geniş bir uygulamasına izin veriyor: bir kişi, organlarının bağışlanmasına itiraz ederse, yaşamı boyunca bunu bildirmelidir. Bu konuda şahitlik yoksa yakınlarının görüşüne başvurulur.

Organ talebinin arzı aştığı İsviçre’de, ölümden sonra organ bağışı şu anda açık bir rıza modeline tabidir: hayatta rıza gösterenler bağışçı olarak kabul edilir ve bağışçının görüşü sistematik olarak aranır.

Girişimkomitesi, son 100 gün içinde topladığı yaklaşık 64.000 imzayı teslim etti.

‘Netflix vergisi’

Parlamento tarafından, İsviçre film endüstrisine yardımcı olmak için video akışı şirketlerine %4 vergi koyma ve akış platformlarına Avrupa film prodüksiyonları kotası koyma kararı da ülke çapında bir oylamaya tabi olacak.Yasal değişikliğe, siyasi yelpazenin sağında ve merkez sağında yer alan siyasi partilerin gençlik kolları itiraz ediyorlar ve vatandaşlardan “liberal olmayan” reforma karşı yaklaşık 70.000 imza topladıklarını iddia ediyorlar. (Arkadaş)