No-Billag inisiyatifi 4 Mart’ta oylanıyor

İçeriğine bakmadan inisiyatif başlığından anlaşılan radyo ve televizyondan alınan yıllık verginin kaldırılacağı anlaşılıyor. Ancak durum öyle değil.     

SVP ve FDP merkezli ortaya çıkan inisiyatif komitesi, radyo ve televizyondan alınan vergilerin kaldırılmasını talep eden başlığı öne çıkararak, arka planda, medya ve iletişim sektörünün tamamen özelleştirilmesini, kamunun bu alandan tamamen çekilmesini ve mevcut sübvansiyonların kaldırılmasını ön görüyor. Hazineden finanse edilmesi gereken ve halka da ücretsiz sunulması gereken televizyon ve radyo yayınlarından ve hizmetlerinden ekstra vergilerin alınması kaldırılması gereken bir durumken, inisiyatif daha çok pazar olarak bu sektöre bakan ve kamuya bu alandan el çektirilmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla bu inisiyatife hayır oyu kullanılmalı, ancak Billag vergilerinin kaldırılması başka bir inisiyatifle talep edilmelidir.

                                          Sadece BLOCHER MEDYASI` na? HAYIR

O zaman daha fazla güç sahibi olmak isteyen milyarderler, basın sektörüne el atacak.İsviçre`de de aynı Amerika ve Italya`da görüldüğü gibi, kamuoyunu parası olanların düşünceleri yönlendirecek.

Cünkü No-Billag-İnsiyatifi açık arttırma ile en fazla parayı verenin, radyo ve televizyon işletme hakkını öngörüyor. Kamunun yararı, demokratik ve özgür düşünce hiç bir önem taşımıyacaktır.

Her sene Radyo ve Televizyon vergisi olarak gelen 451 Franklık fatura ilk bakışta bir çok insana niye bu kadar yüksek diye gelebilir. İsvicre Radyo ve Televizyon kurumunun giderinin 70% bu gelirlerden sağlandiğı için fatura bu kadar yüksek oluyor. Ayrıca farklı kesimlerin`de sesi olmaya, yayınlarında fikir özgürlüğüne alan acan 13 Bölgesel Televizyon kanalı ve 21 yerel Radyo`da bu gelir kaynağından yararlanıyor.

Kaldıki 2018’ den sonra bu fatura, 365 franka düşürülecektir. Bu demektir ki her ev için günde bir Franklık bir gider demektir.

Eğer şu anda izlediğimiz yayınlar özelleştirilirse, o programlariı ödemek için özel televizyon kanallarına ödeyeceğimiz gider daha fazla olacaktır.

Özellikle göçmen kökenlilierin bu insiyatif`e HAYIR demeleri şu nedenlerden dolayı çok önemli:

1. Eğer bu insiyatif kabul edilirse, maalesef şu anda bir çok yazılı medya örneğinde olduğu gibi, yabancı karşıtı „SVP-İsvicre Halk Partisinin“ önde gelen ismi Christoph Blocher gibileri parayı bastırıp bir çok yayın kuruluşunu satın alacaktır. Bugünkü bu yazılı basında`da görüldüğü gibi, daha fazla göçmen karşıtı yayınlar yapılacaktır. Bunun en büyük bedelini gene dişlanan göçmenler yaşayacaktır.

2. Federatif sistemi ile farklılıkların en iyi temsil edildiği bir ülke olan İsviçre`de özellikle azınlıkta olan diller „İtalyanca ve eski-Romanca“ çok zarar görecektir. Çünkü özellektirilen yayInlar bu bölgelerin ve farklı görüşlere sahip olan kesimleri için yayınlar yapamıyacaktır.

3. Birçok kantonda özellikle göçmnelerinde sesi olan küçük radyo kurumları var. Bu kurumlar (örneğin Basel`de RadioX veya Zürich`de Radio Lora) birçok anadilde göçmenler icin yayın yapıyor. Bu kurumlar göçmenlerin İsviçre`de bir çok alandaki katılımcılığını arttırıyor ve kendilerini ifade etme imkanlarını sağlıyor. Bu kurumların`da en büyük gelir kaynağı bu vergilerdir. Eğer bu vergiler gelmezse, ilk kapanacak olan bu radyo`lar olacaktır.

4. Yayinların kalitesi çok düşecektir. Çünkü kalitenin yerini rekabet alacaktır. Politik ve sosyal içerikli programlarda öncelikle bir içerigin o kanal için ekonomik faydasına veya siyasi görüşlerine uyup uymadığına bakılacak, hatta ticari amaçlı programlar üreten başka ülkelerdeki firmalar bir yayının içeriğini belirliyecektir.

Onun için: 4 Mart 2018`de oylanacak olan „No Billag“ Insiyatifine kesinlikle HAYIR diyoruz.

Basel Kantonsparlamenterleri Ursula Metzger Mustafa Atici