Kadınlar oylama sonuçlarına karşı örgütleniyor

25 Eylül’deki oylamanın ardından basta kadınlar olmak üzere sonuçlara itiraz edenler, Bern’deki ve Lozan’daki gösteriler, imza kampanyaları ve 2023 Feminist Grevi için yapılan hazırlıklarla örgütleniyor.

Kadınların emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik oylamanın ardından kadınlar seslerini duyurmak için Bern’de bir araya geldi. 25 Eylül’de İsviçre halkının verdiği “evet” oyunun “eşitlik açısından geriye doğru atılmış büyük bir adım” olduğunu belirttiler.

Sosyalist Kadınlar ve eş başkanları Tamara Funiciello ve Martine Docourt, istasyon meydanında yapılan eylem için çağrıda bulundu. Tamara Funiciello kalabalığa oylama sonucuna karşı gösteri yapmanın antidemokratik olmadığını vurgulayarak“Antidemokratik olan, kırk yıldır anayasada yer alan eşitliğin hala uygulanmıyor olmasıdır” dedi.

Bern’de toplanan kadınlara hitaben konuşan Tamara Funiciello, “alınan karar tam bir rezalet,” diyerek, protesto eyleminin, kadınların daha uzun süre çalışması gerektiğine karar veren “beyaz, zengin, yaşlı erkeklere karşı ilk savaş ilanı” olduğunu vurguladı. Tamara Funiciello, siyasetçilerin 2019’daki son büyük kadın grevini ve taleplerini açıkça unutmuş olduklarını vehafızalarını tazeleme zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

26 Eylül akşamı bir araya gelen Feminist Grev aktivistleride Fransızca konuşulan kantonları kapsayan, yeri ve tarihi sonra bildirilecek olan tek bir büyük gösteri düzenleyeceklerini açıkladılar.

 

Çevrimiçi imza kampanyası

Öte yandan çok sayıda kişi de İsviçre Sendikalar Konfederasyonu (USS/SGB) tarafından internet üzerinden yayınlanan “25 Eylül Deklarasyonu”nu imzalayarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi. “Çalışma hayatları boyunca ve emekliliklerinde kadınlar için daha iyi gelir” talep eden imza metni, 24 saatten kısa bir süre içinde neredeyse 100.000 imzaya ulaştı. USS/SGB Merkez Sekreteri Gabriela Medici”İsviçre’nin özellikle Almanca konuşulan kesiminde sağ partiler ve iş dünyası eşitsizlik sorununun farkında olduklarını ancak bunun başka yollarla çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi sözlerini tutmalarını bekliyoruz,” dedi.

Sendikaların odak noktası, Kantonlar Konseyi’nde satın alma gücü ve AVS/AHV primlerinin artan hayat pahalılığına göre ayarlanması konusunda yapılan tartışmaydı. Üst meclisin emekli maaşlarını tamamen tazmin etme kararı olumlu karşılandı. USS/SGB, Federal Konsey’e Parlamento kararlarını mümkün olan en kısa sürede uygulaması çağrısında bulundu. Merkez Sekreteri, “Telafi tedbirleri alınmazsa, bir emekli hanesi AVS/AHV21 yürürlüğe girmeden önceki aylık emekli maaşının satın alma gücünü kaybedecektir” dedi.

USS/SGB’nin tartışmalarının merkezinde aynı zamanda Devletler Konseyi’nin şu anda kadınlar için özellikle olumsuz olan ikinci sütun reformuna ilişkin çalışmalar da var. Sosyal ortakların uzlaşısı şu ana kadar her iki mecliste de reddedildi. USS/SGB ayrıca Aralık ayında parlamentoda görüşülecek olan 13. AVS/AHV emeklilik girişimine de umut bağlamış durumda.

Gabriela Medici, Sosyalist Parti’nin her çocuk için ev dışı bakım hakkının garanti altına alınmasına yönelik girişiminden bahsederek, “Ayrıca yaygın kadın mesleklerinde maaşları arttırmamız ve kadınların işgücü piyasasına daha fazla katılımını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Merkez Sekreteri, eşitsizliğin 10 yıldır durgunlaştığını ve bunun tolere edilemez olduğunu söyledi. Federal Konsey’in Eylül ayı başında yayınladığı federal eşitsizliklere ilişkin raporu, kadınlar ve erkekler arasında kazanılan gelirdeki genel uçurumu ilk kez ortaya koydu. Burada 15 ila 64 yaş arasında çalışılan tüm saatler için elde edilen gelir dikkate alınıyor. Tüm meslek hayatları boyunca kadınlar erkeklerden %43,2 daha az kazanıyor ve bu durum emeklilik maaşları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. (Arkadaş)