Kadına yönelik şiddete karşı Basel’de konferans yapıldı

 

 

İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDF, Kadın Grubu 21 Kasım’da Basel’de Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddete Karşı Mücadele konulu konferans ve atölye çalışması düzenledi. Ev, işyeri, sokak ve sosyal yaşam alanlarında kadınların maruz kaldıkları her türlü şiddet ve eşitsizliklere göçmen kadınlar mücadeleye çağrıldı.

 

DİDF Kadın Grubu adına yapılan açılış sunumunda;  ‘Yaşadığımız ülke İsviçre, dünyanın en zengin ve yaşanabilir ülkelerinden biri olmasına rağmen, kadın hakları konusunda atılan adımlar son derece zayıf ve bu kazanımlar da mücadele sonucu elde edile kazanımlar. Federal İstatistik Ofisi araştırmasına göre, İsviçre’de her iki haftada bir kişi aile içi şiddet nedeniyle ölüyor. 2021 yılı ekim ayı sonuna kadar 23 kadın cinayeti vakasını yaşandı ve bunların 4’ü ekim ayı içinde gerçekleşti.

Bu tablo iş hayatında da farklı değil; kadınların hamilelik nedeniyle iş yerlerinde zorluklar yaşadığı, boşanmalar sonucunda kadınların sosyal konumlarını kaybettiği, yüzde 30’lara varan ücret eşitsizliği nedeniyle kadınların ek işlerde çalışmak zorunda kaldığı, iş yerlerinde ayrımcılık, taciz ve mobbing olaylarının yoğun olarak yaşanmaya devam ettiği, bir ülke durumunda.

Bugün burada bir arada oluşumuz kadına yönelik şiddettin bilinen sözlerle tekrarından öte bir anlam taşıyor. Günümüzde halen dünyanın dört bir yanındaki kadınlar siyasal, ekonomik, sosyal ve fiziksel şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalıyor. Dolayısıyla bugün burada, belki daha özgün olarak konuşacağımız ve örnek olaylarla tartışacağımız sorunları; yaşadığımız toplumun, yani kapitalist toplumun ürettiği şiddetin bir parçası olarak görüp değerlendirirsek şiddete karşı mücadelede daha güçlü örgütlenmeler yaratabiliriz.’ denildi.

Konferans’a Brava’dan katılan Fatma Leblebici yaptığı sunumla İsviçre’nin kadın hakları ve bu hakların ihlalleri konusunda güncel durumuna ilişkin yorum ve tespitleri aktararak hukuki hak kullanımının olanaklarına değindi. Yapılan atölye çalışmasında ise günlük yaşamda karşılaşılan şiddet vakaları örnek olaylarla tartışılarak şiddete karşı mücadele ve müdahale olanakları yorumlandı. Konferans sonucunda göçmen kadınlar; kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini cezalandıracak yasal düzenlemelerin yoruma yer bırakılmayacak şekilde yapılması hak eşitliği sağlanması, ücret eşitsizliğinin ortadan kaldırılması,  mesleklerin tanınması, ayrımcılığın her alanda ortadan kaldırılması için mücadeleye çağrılarak, 2022 yılında göçmen kadınların eşlerden bağımsız oturum hakkına sahip olabilmeleri için imza kampanyası başlatılması kararlaştırıldı.