İsviçre’de öğrenciler eğitimin zorlukları ile mücadele ediyor

 

 

 

İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO), öğrencilerin %57’sinin eğitimlerinde zorluk yaşadığını ve her on kişiden birinin okuldan ayrılmak istediğini söylüyor.

22 Kasım günü yayınlanan verilere göre, öğrencilerin üçte biri (%33) ders müfredatlarının içeriği ve yoğunluğuyla ilgili zorluklar yaşadığını söylüyor. Öğrencilerinyaklaşık dörtte biri (%24) motivasyon eksikliğinden şikâyetçi.

Öğrencilerin – özellikle 30 yaşın üzerindekiler – yaygın olarak karşılaştıkları diğer zorluklar arasında finansal sorunlar (%17) ve kişisel sorunlar (%17) bulunmaktadır. %7’lik bir öğrenci grubu,  özellikle ebeveynleri fazla eğitim almamış olan öğrenciler, genel olarak akranlarına göre daha fazla engelle karşılaşmaktadır.

Üniversite öğrencileri arasında, doğa bilimleri veya tıp ve eczacılık okuyanların ders ve uygulamalarını zorlayıcı bulma oranı daha yüksek (sırasıyla %42 ve %39). Buna karşılık, beşeri bilimlerdeki öğrencilerin sadece %30’u bu konuları zor buluyor.

Anket, 2020 bahar döneminde çevrimiçi bir anket kullanılarak yapılmış. Ankete toplam 26.685 öğrenci katılmış ve bu da net %75’lik bir yanıt oranına tekabül ediyor. (Arkadaş)