İsviçre’de böcek çeşitliliği ve sayısı tehlikeli bir şekilde azalıyor

 

Böcek popülasyonlarının çeşitliliği ve büyüklüğü İsviçre’de, özellikle Leman gölü Platosunda, ayrıca Jura ve Alplerde keskin bir şekilde düştü. İsviçre Bilimler Akademisi’nin (SCNAT) Biyoçeşitlilik Forumu tarafından basına sunulan konuyla ilgili bu ilk ayrıntılı rapora göre böcek çeşitliliğinin durumu endişe verici.

Biyoçeşitlilik Forumu başkanı ve Zürih Üniversitesi’nde su ekolojisi profesörü Florian Altermatt, İsviçre’de bilinen yaklaşık 30.000 böcek türü olduğunu ve muhtemelen 15.000’inin henüz keşfedilmemiş olduğunu söyledi.

Tarımda, bahçelerde ve doğada tozlaşma için, tohumların yayılması, verimli toprakların oluşması, balıklar, kuşlar ve besin zinciri için böcek ekosistemlerinin iyi çalışması gereklidir.

Biyoçeşitliliği birkaç yıl boyunca izledikten sonra uzmanlar, incelenen 1153 böcek türünden yaklaşık %43’ünün tehdit altında olduğunu ve %16’sının potansiyel olarak tehdit altında olduğunu belirtiyor. Suyun yakınında, sulak alanlarda ve tarım alanlarında yaşayan böcekler özellikle tehlike altında.

Toplu ve sıcak alanları seven türler – örneğin kabuk böceği – son yirmi yılda daha çok yayıldı ve aynı türler giderek geniş alanlara yayıldı. Bu yayılma, kuşlarda ve bitkilerde de olduğu gibi, Plato’da olduğu kadar Jura, Prealps ve Alplerde de görülebilir.

Öte yandan, tüm İsviçre’de – biokütle adı verilen – böceklerin toplam miktarının evrimi hakkında veri eksikliği var. Ancak bilim adamları, kayıpların diğer Avrupa ülkelerinde görülenlere benzer olduğunu varsayıyorlar. Almanya’da uçan böceklerin biokütlesi son otuz yılda %75’ten fazla azaldı.

İsviçre’deki böceklerin azalmasının nedenleri yaygın olarak biliniyor: uygun ortamların ve yapıların sürekli kaybı ve aşırı gübreleme, böcek ilaçları ve ışık kirliliği nedeniyle kalan habitatların kalitesinin bozulması. Küresel ısınma ve istilacı türler de böceklerin diğer yok olma sebepleri. Florian Altermatt, özellikle endişe verici olanın, çok yaygın türlerin ortadan kalkması olduğunu vurguluyor.

Biyoçeşitlilik Forumu Bilimsel Konseyi üyesi Yves Gonseth ise,  “mevcut koruma önlemleri yerel düzeyde etkili olabilir, ancak genel olarak böceklerin azalmasını durdurmadı. İsviçre’deki böceklerin çeşitliliğini uzun vadede korumak istiyorsak, mevcut araçlar uyarlanmalı ve tamamlanmalıdır” diyor.

Bu amaçla araştırmacılar, böcekler açısından zengin ortamların tanımlanmasını ve yeni rezervuarlar oluşturmak için birbirleriyle bağlantılarını içeren on iki noktalı bir program öneriyor.

Aynı zamanda bu program zararlı biçme ve ağaç kesme tekniklerini, böcek ilacı kullanımını ve ışık kirliliğini sınırlamakla da ilgili. (Arkadaş)