Isınma azami 19 derecemi olacak?

Federal Konsey, acil bir enerji kıtlığı durumunda, diğerlerini değil, gazla ısınan özel haneleri sınırlamak istiyor. Teklif oybirliğinden oldukça uzak.

19 derece, İsviçre’nin yeterli gaz arzına sahip olmaması, gönüllü tasarruf önlemlerinin sonuç vermemesi ve bu nedenle ülkenin bir gaz kıtlığı durumuyla karşı karşıya kalması halinde, Federal Konsey’in kamusal ve özel kapalı alanlarda uygulamak istediği maksimum sıcaklıktır.

Küçük ama önemli bir ayrıntı, taslak yönetmeliğe göre bu zorunluluğun sadece gaz ısıtmalı evler için, yani İsviçre’deki hanelerin sadece yaklaşık beşte biri için geçerli olmasıdır.

Hanelerin büyük çoğunluğu – her beş haneden dördü – evlerini başka yollarla ısıtmaktadır: petrol, ısı pompaları,odun, elektrik veya bölgesel ısıtma. Federal Konsey’in önerisine göre, hane sakinleri termostatları kişisel konfor sıcaklıklarında bırakmakta özgür olacaklar. Bu 19 derecenin çok üzerinde olsa bile.

Danışma sürecinde, büyük dernekler şimdi bir yasaklar ve düzenlemeler kaosu konusunda uyarıda bulunuyorlar. İsviçre Kentler Birliği’ne göre, birçok insan evlerinde ısı üretmek için kullanılan enerji kaynağının farkında bile değil. Bu nedenle dernek, pozisyon belgesinde herkese “dayanışma” çağrısında bulunuyor. Bu genel yasakları içerecektir: “Kriz zamanlarında gerekli netliği sağlarlar ve düzenlemelerin etrafından dolaşılmasını önlerler.”

 

Çok fazla eşitsizliğe karşı uyarı

İsviçre Belediyeler Birliği de pandemiden çıkarılan derslere atıfta bulunmaktadır. Koronavirüs krizi, çok fazla sayıda farklı düzenlemenin yarardan çok zarar getirdiğini göstermiştir. Dernek, “Farklı şekilde ısıtılan evlere farklı kurallar uygulanırsa, bu karışıklık yaratır ve tasarruf önlemlerinin etkisini sınırlar” diye yazıyor.

Aralarında Lozan ve Cenevre’nin de bulunduğu 22 şehrin enerji ve su tedarikçilerini bir araya getiren Swisspower, çeşitli enerji kaynaklarının birbiriyle yakından bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor: “Gaz kıtlaşırsa, elektrik de yetersiz kalabilir. Bu nedenle Swisspower, tüm hanelerin aynı şekilde muamele görmesi için “fedakârlık simetrisi” çağrısında da bulunuyor.

 

Isıtma kurallarından kaynaklanan çatışmalar

Toprak Sahipleri Derneği de olası sosyal çatışmalar konusunda uyarıda bulunuyor: “Sıcaklık kısıtlamaları sadece gazlı ısıtıcılar için geçerli olur ve diğer tüm ısıtıcılar için geçerli olmazsa, nüfusun ‘iyi’ ve ‘daha az iyi’ haneler olarak bölünmesi riski vardır. Kiracılar derneği bu konuda bina sahipleriyle hemfikir: “Tek tip bir çözüm kesinlikle daha mantıklı ve daha adil.”

İstişare sürecinde yer alan ve istişareye katılmaları istenen tüm katılımcılar, Federal Konsey’e Gaz Kıtlığı Yönetmeliğini buna göre uyarlaması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca Federal Konsey’e, ilan edilen elektrik kesintisi yönetmeliğini bir an önce yayınlaması çağrısında bulundular.

Dernekler ayrıca yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin katı sıcaklık rejiminden muaf tutulması gerektiği konusunda hemfikir.

Kanton enerji müdürleri bir başka soruna daha dikkat çekiyor: “Polis, saunanın kapalı olup olmadığını veya ısıtma sıcaklığının korunup korunmadığını görmek için özel evleri ve işyerlerini kontrol edecek kaynaklara sahip olmayacaktır.” Yetkililer en fazla “somut ipuçlarına” dayanarak hareket edebilirler.

Bu nedenle kantonlar, şehirler ve belediyelerin yanı sıra kendilerinin de sürece dahil olmaları çağrısında bulunuyor. Ve yönetmelik son halini aldıktan sonra bu kişilerin katılımının yönetmeliğin en ince ayrıntısına kadar yazılmasını talep ediyor: “Nelerin kontrol edileceği ve kontrollerin nelerden oluşacağı konusunda daha net kriterler olmalı.

Alınan tüm yorumlar şu anda Guy Parmelin’in Ekonomik İşler Departmanı tarafından değerlendirilmektedir. Federal Konsey’in bu temelde nihai yönetmeliği Ekim ayı sonunda yayınlaması bekleniyor. (Arkadaş)