İŞ VAR GÜVENLİK YOK

GEÇİCİ İŞÇİLER %50 DAHA FAZLA İŞ KAZASI GEÇİRİYOR

İnşaat, sanayi ve zanaat sektörlerindeki geçici işçiler, daimi işçilere kıyasla %50 daha fazla iş kazasına maruz kalmaktadır. Bunun sonuçları hem insani hem de ekonomiktir.
İsviçre Ulusal Kaza Sigortası Fonu (Suva), 2023 yılında geçici işçilerin maruz kaldığı 15.000’den fazla iş kazasını belgeledi. Bunların 2.000’den fazlası ciddi kazalar olup üç aydan fazla iş göremezlikle sonuçlanmıştır. Suva, bu eğilimin giderek arttığı uyarısında bulunuyor.
Tıbbi masraflar ve günlük ödemeler ile birlikte, bu kazalar insani ve ekonomik maliyetler anlamına gelmektedir. Suva’ya göre bu kazalar yılda ortalama 127 milyon İsviçre Frangı’na ya da her biri yaklaşık 7.500 Frank’a mal olmaktadır.

ORTAK SORUMLULUKLAR
Kaza sayısının yüksek olması bazen koruyucu ekipman eksikliğinden ve iş gücünün yetersizliğinden kaynaklanmakta, bu da işin tehlikeleriyle başa çıkma konusunda eğitim ve destekten yoksun olma riskini artırmaktadır.
Yasalara göre, bu geçici işçileri işe alan şirket, tıpkı diğer daimi işçiler gibi onları eğitmek ve denetlemekle yükümlüdür. Ancak istihdam bürolarının da kendi paylarına düşen sorumlulukları vardır. Resmi olarak işverenler ve bu nedenle bu geçici işçilere kendi işçileri gibi davranmalı, onları beceri ve bilgilerine göre işlere yerleştirmelidirler.

ÇALIŞMA KOŞULLARI GÜVENCESİZ
Geçici iş sektörü İsviçre’de oldukça rekabetçi ve yoğunluğu yüksek bir pazar: 2021 yılında 900 istihdam bürosu ve 7.000 taşeron firma faaliyet göstermekteydi. Swissstaffing adlı çatı kuruluşuna göre 2022 yılında 430.000 çalışan geçici işçi olarak istihdam edilmiştir.
Bu sektör şirketlerin ekonomik durumunu yansıtmaktadır. Geçici işçiler, işler yavaşladığında işlerine son verilen ilk kişilerdir. Aynı zamanda güven arttığında da ilk işe alınanlardır. Bu işler esnektir: iş dünyasında bir tampon görevi görürler.
Ortada iki gerçek var. Bugün bazı sektörler işgücü sıkıntısı çekerken bazıları da işçi çıkarıyor. Bu durum, 2023’ten bu yana düşüş gösteren istihdam bürolarının sonuçlarına da yansımaktadır. Ufukta yeni bir toplumsal risk beliriyor. Giderek daha fazla sayıda hemşire, sektörlerinin hâlihazırda büyük bir personel sıkıntısı çektiği bir dönemde istifa ediyor ve geçici çalışmaya yöneliyor.
Bu durum, işçileri düzgün bir şekilde entegre etme ve denetlemeyi umursamayan patronlar sayesinde mümkün oluyor. Bu da geçici işçiler arasındaki iş kazalarının %50 oranında artmasını açıklıyor. (Arkadaş)