İnşaatta TİS görüşmeleri  sürüyor

İnşaat işçilerini kapsayan Toplu iş sözleşmesi müzakereleri tüm hızıyla devam ederken, İsviçre Müteahhitler Derneği(SSE) , inşaat işçilerinin ücretlerinin 2021’e kıyasla 2022’de ortalama %1,5 arttığını açıkladı. Unia sendikası bu açıklamaya itiraz etti.

Toplu iş sözleşmeleri için sendikalarla – planlanan yedi müzakereden – üçüncü tur müzakerelerin bir gün öncesinde, İsviçre Müteahhitler Derneğinin, 2022 maaşları ile ilgili 23 Mayıs’ta yayınladığı ankette, “tüm maaş sınıflarında bir artış olduğunu” belirtiyor.

Ancak dernek, %1,5’lik genel artışı, ücretteki genel bir artışla değil, performansa dayalı bireysel ödemelerle açıklanıyor. Derneğe göre, “ücretlerdeki bu iyileştirme, enflasyondan (%0,6) daha fazladır. Reel ücretler önceki yıllarda zaten artmıştı.”

2022’de inşaat işçilerinin ortalama maaşı, referans tarihler olarak Şubat 2022’nin sonunda gerçekleştirilen derneğin anketine göre, Temmuz 2021’in sonuna kıyasla ayda 6.204 frank veya yılda 80.652 frank (13 ay) tutarındadır. Dernek bundan dolayı kendini tebrik ediyor ve “Ücretler toplu sözleşme olmadan da artıyor” diyerek toplu sözleşmeye ihtiyaç olmadığını iddia ediyor.

Unia sendikasının inşaat sektöründen sorumlu başkanı NicoLutz, basına verdiği demeçte, ortalama %1,5’lik bir artıştan bahsetmenin ciddiyetten ve gerçeklikten uzak olduğunu söyleyerek, anketin yapılış yöntemini (metodolojisini) sorguluyor.

Gerçekten de Şubat ayında, Temmuz ayına kıyasla düşük ücretli bir işte çalışan daha az insan var. Ortalama maaş bu nedenle istatistiksel olarak artma eğilimindedir. Ancak ankette, farklı maaş sınıflarında karşılaştırmalar yapılsaydı, anket sonuçları %1,5’ten daha az bir artış gösterecekti.

Dernek sözcüsü Matthias Engel ise, eğitim gören işçilerin maaş skalasını yükselttiğini ve bu nedenle artık aynı sınıfta sayılmadığını söyleyerek, anket sonuçlarını savunuyor.

 

Genel ücret artışı

Syna sendikası merkez sekreteri ClaudiaStöckli, “genel bir ücret artışına karar verilmediği sürece, maaşlarında gerçek bir artıştan yararlanamayacak çok sayıda işçi her zaman olacaktır” diyor.

Unia, %1,5’lik artışı genel bir ücret artışı talebinin teyidi olarak görüyor. Şirketin sözcüsü Katja Signer Hofer ise, şirketlerin, işçiler için daha cazip koşullar sağlama fikrine tepki gösterdiğini ve bu nedenle inşaat sektörünün ciddi bir vasıflı iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu sonucuna varıyor.

Sendika, iyi ücret ödeyen şirketlerin dezavantajlı duruma düşmemesi için herkes için genel bir ücret artışı talep ediyor.

Buna karşılık dernek sözcüsü Matthias Engel, genel bir ücret artışının ancak daha fazla esneklik karşılığında gerekirse (patronların çıkarına) dikkate alınacağını söylüyor.

 

İsviçre işçi sınıfının üçte birini inşaat işçileri oluşturuyor

2021’de İsviçre’de ana inşaat sektöründeki işçiler, İsviçre işçi sınıfının üçte birinden biraz fazlasını (%36,4) oluşturuyordu. Bu sektörde çalışan işçiler, genel olarak Portekizliler (%31,3), İtalyanlar (%11,9) ve eski Yugoslavya vatandaşlarından (%6,8) oluşuyor. Fransızların oranı ise %3’ün altındadır.

Ücret farkı, C sınıfındaki yardımcı işçiler için 4.959 frank ile Q maaş sınıfındaki (6.148 frank) ustabaşı ve CFC duvar ustaları için 7.908 frank arasında değişmektedir. Bölgelerdeki yaşam maliyetine bağlı olarak, ortalama 5.677 ila 6.434 frank arasında değişen, bir kantondan diğerine önemli farklılıklar vardır. Maaşlar bu nedenle Ticino, Fransızca konuşulan İsviçre ve Doğu İsviçre’deki ulusal ortalamadan daha düşüktür.Müteahhitler ise, ayda ortalama 600 franklık bir artışla daha yüksek bir sınıfa geçmeyi mümkün kıldığı için, “Sürekli eğitim, maaşınızı artırmanın en önemli yolu olmaya devam ediyor” diyor. (Arkadaş)