Evrensel'e yurtdışından nasıl abone olurum?
 ÖNCEKİ YAZILAR

Travma sonuçlarıyla yaşamak / Ekim 2020

Travma ve isvicre iltica yasasindaki yeri

Mülteci krizi, sığınma ihtiyacı, dayanışma ve ötesi 

 Entegrasyon, dil entegrasyonu ve ötesine dair seçme perspektifler 

YAZARLAR

Fuat AKYÜREK
Normalleşme mi, bu normal nedir?

Ergün ÖZALP
1915 Ermeni soykırımını tanımak ve ötesi..

Yaşar ATAN
Dünyamızı hep sevelim

B.M.AY
Nachschub aus den Hinterhöfen

Haydar SANCAR
100. kuruluş yıldönümünde KPS

Müslime KARABATAK
Reform paketi eşitsizliği 
derinleştiriyor

Saadet TÜRKMEN 
Görünmezlik ve ötesi:
COVİD döneminde göçmenlik

Ali KORKMAZ
İsviçre 13 Haziran 2021'de referanduma gidiyor

Metin ALAN
Dünya Ekonomik Forumu: “2021 Küresel Riskler Raporu”nun Gösterdikleri

Berna UTKUTAG
La Chaux-de-Fonds’da 
Kâğıtsız Göçmenlere: Vatandaş Kartı

Nilgün ÖZDAL
İsviçre tarihinin karanlık sayfası 
Cadıların yakılması ve günümüze yansımaları

Emine SARIASLAN
Sendikalardan Gelecek İçin Grevi'ne destek 

Yunus EKREM 
Üniversitelerde sorunlar büyüyor

Atilla TOPTAŞ
Hastalanan İnsanlık, Global Çaresizlik!

Teibe ALAN
8 Mart niçin''Emekçi'' 
kadınlar günüdür?

BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

Anasayfa    İsviçre     Dünya    Türkiye   Bilim-Yaşam    Kültür     Kadın    İletişim    Arşiv
1

Görünmezlik ve ötesi: 

COVİD Günlerinde göçmenlik

  
SAADET TÜRKMEN, Sosyal Antropolog 
 
GİRİŞ
COVID 19 virüsüyle başlayan pandemik dönem hem özel hem de kamusal yaşamımızı birbirine katmakta ve bu alanlarda yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koymakta. Bu durum, sanki tekil ve basit bir kategoriymişçesine algılanan göçmenlerin örneğinde, İsviçre`de, farklı yaşam durumlarına uygun olarak çok çeşitli biçimlerde ve içeriklerde yaşandı. Sadece yaşanan zorluklar değil, bu zorluklarla baş etme yolları ve dayanışma yöntemleri de İsviçre`de  göç hikayesi olmayan insanların örneğiyle benzerlikler göstermekle birlikte, bir dizi farklılıkları da ortaya çıkardı. Dört bölümlük serinin ilki olan bu yazı bir yandan problem olduğu düşünülen alanlara ilişkin perspektifler sunmakta; bir diğer yandan da yaratıcı bir dizi formları ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 KRIZ DÖNEMİNDEKI YENİ NORMALİTE
Gün yok ki, COVID 19 virüsüyle başlayan pandemik dönemin özel, iş ve kamusal yaşamımızı altüst ettiği ve bu alanlarda yeni bir düzenleme ihtiyacının varlığını hissettirdiği gerçekliğini hatırlamayalım. Bu bağlamda yasanan gerçeklik kendini bir yanıyla küçük alanları ailelerinin ve kendi iradeleri dışında paylaşmak durumunda kalan, yeterince geliri olmadığı ya da sağlık sorunu yaşadığı için sosyal yardım alan ve sosyal yardım aldığı için de mevcut oturum statüsünü kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalan insanların örneğinde kendini gösterdi.

 Aynı şekilde, kaldığı mülteci kampındaki güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalan genc mülteci; yaşadığı eski travmalarını unutmamasına rağmen demans hastalığıyla dilini bilmediği yaşlılar evinde, kendisini sosyal ilişkilerinden kopmuş olarak var etmeye çalışan yaşlı bir mülteci; toplu Corona vakalarının görüldügü bir mülteci kampında ikisi doğmuş biri doğmayı bekleyen üç çocuklu yaşam mücadelesi vermeye çalışan genç bir mülteci aile; Corona hastalığına yakalanıp da tek ebeveynleri olan annelerinin bakıma muhtaç duyan üç çocuğu ile iki hafta boyunca evde kapalı kalıp her işi kendisi yapmak zorunda olan yalnız bir mülteci anne; tibbi yardıma ihtiyacı olan insanların yaşadığı bir kurumda sağlık personeli olarak çalışan  hastalığın en üst seviyelere çıktığı dönemde, patronu tarafından kurumda kalması yönünde baskıya uğrayan bir başka göçmen kadının çarpıcı deneyimlerindeki ekstremlikler, karşılaştıkları riskler ve bunlara benzer bir sürü olay dikkate değer. 

Bu ve benzeri problemleri ifade etmek ve  refleksif bir bakış açısıyla yaklaşmak hayli önemli. .Tüm bu sorunları ve yakıcılığını  reddetmeksizin, bu durumlardaki kreatif deneyimler de hayli dikkate değer. Bu kreatif deneyimler sosyal, kültürel ve politik alanlarda olduğu kadar, bireysel düzlemde de tespit edilebilir ki, bu da kimi bilgilerin daha sonraki kuşaklara aktarilması ve benzer durumlar yasandığında ilham kaynağı olması itibarıyla da hayli relevant.
 
COVİD HASTALARININ ÇOĞU? 
Bu bağlamdaki en yeni diskursulardan biri de, göçmenlerin COVID hastası olarak hastanedeki yoğun bakım ünitelerini fazla işgal ettikleri iddia edilerek eleştirilmeleri. Öyle ki, BFS tarafından değilse de basında dolaşan diskursa göre, COVID yoğun bakım ünitelerinin 60%`ında göçmenler yatmakta. Daha çok sağ tandanslı popülist politikacılar tarafından geliştirilen bu söylem, göç hikayesi olan insanların virüsle daha kolay temas edebilecek işlerde, yani sağlık çalışanı, lojistik, inşaat ve temizlik işçisi, yaşlılara ve çocuklara bakım işiyle meşgul oldukları ya da kurye olarak çalıştıkları ne görülüyor ne de duyuluyor. Göçmen hikayesi olan insanların desteği olmaksızın COVID süreci diye adlandırılan kritik dönemin yönetiminin imkansız derecede zor olduğu gün gibi açıksa da, bu gerçeklik görülmemekte ya da göz ardı edilmekte. 
 
PANDEMİDEN KAYNAKLI KRİZİN YÖNETİMİ 
Pandemiden kaynaklı krizin yönetimi söz konusu olduğunda, göçmenlerin aldığı rol neredeyse görülmez durumda. Sistemin devamı için önemli işler söylenerek alkışlanan insanların bir kısmının, hem de hatırı sayılır bir kısmının göçmenlik hikayesi var. Bu bağlamda, temizlik işçileri, sağlık ve bakım işlerinde çalışanlar, hastane, spitex hizmetleri denilen mobil bakım hizmetlileri ve kamplarda görev yapanlar, marketlerde lojistik alanında istihdam edilenler ve kasalarda görev yapanlar, söforler hatIrlanmasi gereken aktörler. Ancak ne kendileri ne de yaptIklarI işin öneminin sözü de yazısı da geçmedi. 


KREATİF DAYANIŞMA FORMLARI
Yazdıkları romanlar, söyledikleri şarkılar ve boş olmasına rağmen oynadıkları tiyatrolarla toplumu moral olarak destekleyen insanlar, sanat ve kültüre dair bir kaç yazı hariç hiç bir yerde dikkate dahi alınmadı. Bu bağlamda neredeyse sürekli olarak zorunluluklar, güçlükler dile getirildiyse de; göçmenler olmaksızın bu dönemim yönetiminin zor olacağı gerçeği ;  gözlerin önüne perde çekilmişçesine görülmez oldu. 
Durum bir yandan böyleyken, bir diğer yandan da böylesi kriz durumlarında, kimlerin nasıl kreatif yöntemlerle kendilerini görülebilir kıldıkları, bu şekilde neyi hedefledikleri, ve nasıl karşılandıkları konusu da dikkate değerdir. Bu arka plana, özellikle de sözü edilen görülmeyen alanlardaki çabalara bir parça da olsa dikkat çekmeyi, pandemi sürecindeki yaşam gerçekliklerini ve bunlarla baş etme yöntemlerini, bu yoldaki yaratıcı çalışmaları bir dizi röportajlar gelecek sayıdan itibaren aktarılacaktır