BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

Önceki haberler 
1     2    3     4     
Değişiklikler sandığa kaldı


13.Haziran‘da yapılacak 5 oylama bir süredir kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışla gelen sorunlar üzerine bir karar verilmesi için yapılıyor. Oylamaların bir kısmı Federal Konsey’in ve parlamentonun karara bağladığı yeni yasal düzenlemeler üzerine olurken bir kısmı da kurulan inisiyatiflerin yasal değişiklik önerileri üzerine gerçekleşiyor. Temiz ve kimyasallardan arındırılmış içme suyu, tarımda pestisit kullanımı, CO2  emisyonunu azaltma, anti terör yasası ve Covid 19 yasa tasarısı üzerine yapılacak olan oylamalar 2018 yılından beridir sıklıkla tartışılan bu sorunları karara bağlayacak. Kamu tarafından tarım işletmelerine yapılan destekleme ödemelerinin, zararlı kimyasal alımına ve kullanımına harcanmaması, endüstriyel hayvan yemlerinin içeriğinde yer alan zararlı maddelerin üretilmesine ya da satın alınmasına kullanılmaması, sentetik pestisitlerin tarımda kullanılmasının engellenmesi, havaya CO2 gazı salınımını arttıran üretim ve ulaştırma sektörlerinin katkı paylarının ve ek vergilerinin arttırılmasını ön gören yasal değişiklikler, kuşkusuz bir süredir sıklıkla gündeme gelen iklim ve çevre sorunlarına karşı artan toplumsal duyarlılıkla direkt ilişkilidir. Geçtiğimiz yıllarda artan sokak hareketliliği bu sonucu doğurmuştur.
 İsviçre’nin belirli kantonlarında yapılan içme suyu analizlerinde sıklıkla pestisitlere rastlanması, temiz içme suyuna duyulan ihtiyacın nasıl arttığını göstermiş,  tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların denetim altına alınmasının artık kaçınılmaz bir duruma geldiğine işaret etmiştir. Ancak bu ihtiyacın varlığı egemenlerce hiçe sayıldığı;  tarım kimyasallarının üretimini gerçekleştiren uluslar arası tekellerin çıkarlarına endeksli ele alınıp değerlendirildiği için İsviçre’de ve dünyanın diğer ülkelerinde hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veren tekelci kapitalist üretim tahrip gücünü arttırmış ve lobi faaliyetlerini de girdiği her ülkede sürdürmüştür. Bunların içerisinde İsviçreli tekeller de vardır. Dolayısıyla bu oylamada verilecek evet ya da hayır oyu işin bir yönünü oluşturmaktadır ve bu inisiyatiflerin kabulü İsviçre içerisinde sınırlı da olsa bu tekellerin at koşturduğu alanı daraltmakla birlikte, aynı tekellerin bağımlı ve geri kalmış ülkelerde neden oldukları insan ve doğa katliamlarını engellememektedir. Ancak buna rağmen olumlu ve desteklenmesi gereken inisiyatiflerdir. Geçtiğimiz yıl oylanan ve bu zararlara neden olan isviçreli tekeller hakkında dava açma ve sorumluların yargılanmasını sağlama inisiyatifinin ret edilmesi bir talihsizlik olduğu kadar, bu çabanın vazgeçmeden farklı yollarla sürdürülmesi gerektiğine de işaret etmektedir. Çünkü kâr hırsıyla tekeller, sadece zararlı kimyasalların üretimin yoluyla değil,   diğer üretim dallarında kullandığı yöntemlerle de bu zararı kat be kat arttırmaktadır. 
Ama bu 5 oylama maddesi içerisinde en önemli olanı anti terör yasası değişikliği üzerine yapılacak olan oylama.  Kulağa hoş gelen toplum ve kamu güvenliği, potansiyel terörist unsurların erkenden tespiti ve etkisiz hale getirilmesi gibi söylemlerle, toplumun korku kodlarıyla oynamak suretiyle sermaye iktidarı aslında Avrupa’nın diğer bazı ülkelerinde de belirtileri ortaya çıkan otoriter yönetim olanaklarını bu yasal değişiklikle güçlendirmeye çalışıyor ve hukuki zemini buna uygun hale getirme çabasını sürdürüyor. Esas amacın muhtemel kitle hareketleri karşısında polise tam yetki verme şiddet kullanma alanını genişletme, demokratik hak arama taleplerinin kriminalize edilerek, rahatça sindirilmesini sağlama olduğu aşikâr olan yeni anti terör yasasının iddia edildiği üzere hedefi ‘terörist’ saldırıları engellemek değildir. Dünya genelinde artan gerginlik, çatışma ve ekonomik kriz olguları, sınır içlerinde de egemenlerin en başta işçi ve emekçilere ve diğer halk katmanlarına karşı, yeniden yapılanmasını dayatmaktadır ve adı geçen yasa tam da bununla ilişkilidir. Dolayısıyla bu değişikliğin halk oylamasında ret edilerek çöpe atılması önemlidir. 

arkadaş