BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

Önceki haberler 
1     2    3     4     
Tekstil Patronları, Krizin Maliyetini
 İşçilere Ödetiyor


Pandemi, tekstil endüstrisindeki derin adaletsizlikleri gün yüzüne çıkardı. Kadınlar işgücünün % 80'ini oluşturuyor. Cinsiyet ve ücret eşitsizlikleri artıyor. Bu işçilerin makul bir gelir elde etmeleri için satılan tişört başına 10 sent almak yeterli olacaktır. Bir dilekçe başlatıldı
Tekstil sektöründe çalışan işçiler dünyadaki en düşük ücretliler arasında yer alıyor ve %80'den fazlası kadın işçilerden oluşuyor. Böylelikle bu işçiler, pandeminin şiddetlendirdiği Kuzey-Güney ve cinsiyet eşitsizlikleri biriktiriyorlar. Zaten sömürülen bu işçiler, hâlâ krizin maliyetini ve dahası, hayatlarını tehlikeye atıyorlar. #PayYourWorkers eyleminin başlatıcısı olan Temiz Giysi Kampanyası (CCC) tarafından suçlandığı üzere, tekstil endüstrisinde çalışan birkaç milyon işçi işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya, aylardır tam maaşlarını almıyorlar, bu nedenle normal ve onurlu bir yaşam için zaten gelirleri yeterli değil. Her gün Covid-19 karşısında yeterli koruyucu ekipman olmadan sağlıklarını riske atıyorlar. Bu kötü çalışma koşullarına ek olarak, özellikle göçmen kadın işçiler için barınma koşulları genellikle çok daha zordur. Dahası, CCC, “haklarını veya meslektaşlarının haklarını savunan kadın işçiler özellikle tehdit altındadır. Salgın ve bununla başa çıkmak için alınan önlemler, onlara karşı ayrımcılık yapmak ve sendikal özgürlükleri sınırlamak için bir bahane olarak kullanılıyor. Sendikalı işçiler genellikle ilk işten çıkarılacak kişilerdir " diyor.
Bu duruma tepki gösteren CCC, aralarında Unia'nın da bulunduğu 215 insan hakları örgütü ve sendikayla işbirliği yaparak # PayYourWorkers sloganı altında bir kampanya ve imza kampanyası başlatıyor. Moda markalarından işçilere tam maaşlarını ödemelerini veya tedarikçilerinin bu yükümlülüğü yerine getirmelerini sağlamalarını istiyorlar. Ayrıca, iflas veya işten çıkarılma durumunda tazminatın ödenmesini sağlayabilmek için markaların bir garanti fonu için müzakere başlatmasını ve taahhüt vermesi gerektiğini, sendikal haklara saygı gösterilmesini talep ediyor.
Uygunsuz kârlar(haksız kazançlar)
Krizle birlikte işçiler, artık karınlarını doyurma ve kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. “Bu ankete katılanların % 70'i ailelerini beslemek için günlük öğünleri atladıklarını veya kendi yiyeceklerini azalttıklarını bildirdi. CCC İsviçre'nin Public Eye sivil toplum örgütü kampanya başkanı Elisabeth Schenk, siparişleri iptal eden, fiyatlar üzerinde güçlü bir baskı kuran ve son ödeme sürelerini erteleyen, büyük moda markalarının da dahil olduğu, tekstil fabrikalarının uluslararası müşterileri, tekstil işçilerinin içinde bulundukları zorlukları arttırıyor. Asgari gelirin garanti altına alınması gerektiğini söylüyoruz. Markalar tişört başına sadece 10 sent yatırım yapsaydı, bu, son yıllarda bu şirketlere milyarlarca kâr sağlayan tekstil işçilerinin salgından kurtulmak için yeterli gelir elde etmesini sağlamak için yeterli olacaktır.”
CCC'nin araştırması, pandemi dönemindeki eksik ödemelerin yanı sıra, salgının ilk üç ayında hazır giyim fabrikalarındaki işçilere en az 3 milyar dolar ödenmediğini gösteriyor. Elisabeth Schenk, perakendeciler kâr yapamazken "örneğin, Nike, şirketin kıyafetlerini üreten işçilere asgari ücret vermeye bile hazır olmadığı Haziran ve Ağustos ayları arasında, 1,3 milyar dolar kâr elde ediyor! Ne kadar utanç verici bir tezat! ” diyerek kınıyor.
Şubedeki çalışanların ortalama %10'u işini kaybetti. “400 hazır giyim işçisinin katıldığı bir anket, pandemi sırasında çoğunun işini kaybettiğini ortaya çıkardı (ankete katılanların yaklaşık dörtte biri). Bunların %70'i, yasal kıdem tazminatının tamamını almadıklarını ve %40'ı hiçbir şey almadıklarını beyan etti ”diyen Elisabeth Schenk “Bangladeş, Kamboçya, Myanmar ve Hindistan gibi tekstil üreten ülkelerde işsizlik sigortasının bulunmadığından ve hatta hiç olmadığından bahsetmiyorum bile” diyor.
Sipariş iptallerinin bedeli işçilere ödetiliyor
CCC, pandemiden çok önce bazı markaların tedarikçilerine, teslimatlarından üç ay sonra ödeme yaptığına dikkat çekiyor. 2020 baharında, siparişleri iptal etmelerine izin verdiler ve hatta zaten üretilenler için ödeme yapmayı reddettiler. "Genellikle hukuken savunulabilir olmayan bir ‘mücbir sebep’ maddesine başvurdular. Fabrikalar daha sonra mallarla baş başa kaldılar. Malzeme ve işçilik maliyetlerini üstlenmek zorunda kaldılar ”diye vurguluyor organizasyon. Tabii ki bunlar işçilerin aleyhine çok sık yansıtılan maliyet kalemlerini oluşturuyor.
Leveraging Desperation araştırmasına göre, her iki tedarikçiden biri siparişlerinin bir önceki yıla göre yarıya indiğini ve hatta beşte biri %75'in üzerinde bir düşüş yaşadı. Tedarikçiler arasındaki rekabet arttı, fiyatlar ortalama %12 düştü. CCC, "Müşteri kaybetmemek için tedarikçilerin yarısından fazlası maliyetlerini bile karşılamayan siparişleri kabul edecek kadar ileri gidiyor" diyor. Bu aynı zamanda, agresif fiyat görüşmelerini bildiren ‘Oxfam Shopping for a Bargain’ araştırmasının, belirsiz sipariş programlarını, sıkı son teslim tarihlerini ve son dakika sipariş değişikliklerini gösteren çalışmasıyla da ilgilidir.
Bu sömürü ile karşı karşıya kalan Batılı tüketiciler ne yapabilir? Elisabeth Schenk'in önerisi: "Dilekçeyi imzalayarak, kampanya sitesinin eylem araçlarını kullanarak veya sömürüyü kınamak için çevrelerindeki insanları bilinçlendirerek büyük markalar üzerinde baskı kurun."
Kapsamlı uluslararası ağ
Temiz Giysiler Kampanyası (CCC), tekstil endüstrisindeki çalışma koşullarını iyileştirmeye kararlı olan sendikaların yanı sıra insan hakları, kadın hakları ve işçi hakları için uluslararası bir ağdır. CCC, 1989 yılında Hollanda'da kurulduğundan beri büyüdü. Üretim ülkelerindeki ortaklarıyla Avrupa'da kök salmış bir hareketten, tekstil fabrikalarında tüketiciler ve işçiler arasında bağlantılar kuran küresel bir ağa dönüştü. Avrupa ve Asya'dan 250'den fazla kuruluş ve sendika, tekstil şirketlerini sosyal sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmek amacıyla hükümetlere baskı uygulamak için harekete geçiyor. İsviçre'de CCC, 1999 yılında Public Eye, Pain pour le Next ve Action de Carême tarafından kuruldu. Public Eye 2003 yılından beri, Akte, the Association romande des jeux du monde, Brücke - Le pont, Claro, the FRC, Stiftung für Konsumentenschutz, Terre des femmes Suisse, the Solifonds, USS ve Unia, Sit ve SSP tarafından desteklenen CCC İsviçre'yi koordine ediyor. (Arkadaş)