BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

Çerçeve antlaşma yokAB ile çerçeve anlaşmadan vazgeçilmesinin ardından İsviçre'de siyasi partilerin tepkileri
Aylar süren ertelemenin ardından Federal Konsey, özellikle bunun göç politikasını tehlikeye atacağını düşünerek, Avrupa Birliği ile müzakereleri sona erdirmeye karar verdi. Siyasi partiler, sendikalar ve kitle örgütleri nasıl tepki gösterdi?

>> UDC(SVP)
Federal Konseyin Avrupa Birliği ile çerçeve anlaşmasını imzalamama kararını memnuniyetle karşıladı. "Onlarca yıl süren mücadelenin meyve verdiğini görmekten mutlu" olduğunu açıkladı. 
Partiye göre, AB ile yapılacak bir çerçeve anlaşma "İsviçre için büyük bir egemenlik kaybı anlamına gelir ve doğrudan demokrasiyi baltalardı". Parti başkanı MarcoChiesa, bir basın açıklamasında "SVP'nin uzun ve yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde AB ile kurumsal anlaşma nihayet artık masada değil. Bu, doğrudan demokrasi ve dolayısıyla İsviçre halkı için bir zaferdir. Bu kararla, İsviçre halkı, en yüksek yasa koyucu olmaya devam ediyor” dedi.
SVP için, Federal Konsey doğru karar vermiştir, ama gelecekte hükümetin çerçeve anlaşma müzakereleri sırasında yaptığı hataları tekrarlamamasını sağlamak gerekecektir. İsviçre'nin AB hukukuna tabi olduğu bir anlaşma olmamalıdır.
UDC ayrıca, Federal Konseyin "AB'yi yatıştırmak" için hızla serbest bırakmak istediği milyarlarca ‘AB’ye uyum’ ödemesini kolaylaştırmak istemiyor. SVP, AB'nin İsviçre'ye tersinden daha fazla mal ihraç ettiğini vurgulayarak, AB İsviçre'ye karşı ayrımcılık yaptığı sürece bu katkının ödenmemesi gerektiğine inanıyor.
UDC, gelecekte, İsviçre ile AB arasındaki ilişkiler eşit bir zeminde gerçekleşmelidir diyor ve AB'nin ikili anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymasını talep ediyor. Aksi bir durumda, Federal Konsey'i AB'ye karşı benzer misilleme tedbirleri almaya çağırıyor.

>> Sosyalist Parti(PS)
PS, her şeyden önce Dışişleri Bakanı IgnazioCassis'i sorumlu tutarak, çerçeve anlaşması müzakerelerinin başarısızlığını esefle karşılıyor. Sosyalistleregöre, tüm yapıcı güçler bundan böyle umut verici bir Avrupa politikası üzerinde birlikte çalışmalıdır. Katılım müzakereleri konusu tabulaştırılmamalıdır.
PS, basın bülteninde, Federal Konsey'in, özellikle PS'nin önerdiği diğer müzakere yollarını ciddi şekilde dikkate almadığını, İsviçre'nin ücret korumasına ilişkin AB garantileri karşılığında AB vatandaşlık direktifinden taviz vermesi gerektiğini vurgulayarak eleştiriyor.
Basın bülteninde PS Başkanı CédricWermuth'a göre başarısızlık, müzakerecileri kurumsal anlaşmanın arka kapılarını kullanarak ücret korumasını ve kamu hizmetini zayıflatmaya çalışan, PLR'nin dosyadan sorumlu Dışişleri Bakanının karşılıklı güveni temelden ihlâl etmesinden kaynaklanıyor.
Kurumsal düzenlemenin başarısızlığı geçici bir hoşnutsuzluğa yol açsa bile, PS iki tarafın iyi niyetini ve İsviçre ile AB arasındaki yakın ve derin ilişkilere duyulan ihtiyacın anlaşılmaması için hiçbir neden görmüyor.
Ve PS için orta vadede Avrupa politikası açısından en iyi seçenek İsviçre'nin AB'ye katılımı olmaya devam ediyor. Parti, Federal Konsey'in somut öneriler sunmasını bekliyor.
PS'nin parlamento grubunun başkanı RogerNordmann, bazı İsviçre ekonomik çevrelerinin anlaşmanın başarısızlığını İsviçre'nin "singapurlaşması"nın (tekilleştirilmesinin) başlangıcı için bir işaret olarak yorumladığını ve PS'nin, bazı serbest piyasa aşırılık yanlılarının bu fantezilerini kesin olarak reddettiğini söylüyor.Aksine, PS Federal Konseyi ve Avrupa siyasetinin tüm yapıcı güçlerini yeni bir olumlu başlangıç yapmak için mevcut durumdan yararlanmaya çağırıyor.
RogerNordmann, “Yakın dönemde, İsviçre'nin Horizon Europe, Erasmus, Digital Europe vb. AB işbirliği programlarına katılabilmesi için çaba sarf edilmelidir. Buna ek olarak, İsviçre'nin Doğu Avrupa ülkeleri için uyum fonuna katkısını önemli ölçüde artırması gerekiyor. Ek olarak, daha fazla vergi adaleti için önlemler alanında AB'ye tavizler verilmelidir. Özellikle, İsviçre, şirketler için uluslararası bir asgari vergi oranının hızlı bir şekilde uygulanması için işbirliği yapmalıdır.” diye ekliyor.

>>Vert.es
Çevreciler, çerçeve anlaşmayla ilgili müzakereleri durdurmanın "sorumsuz, korkak ve yanlış" bir karar olduğuna inanıyor. Bu başarısızlığın AB için ama her şeyden önce İsviçre için önemli olumsuz yansımaları olacaktır. Ekolojist Parti, Dışişleri Bakanı IgnazioCassis ve devlet erkânının sorumluluğu üstleneceğini söylüyor.
Yeşillere göre, Federal Konseyin çerçeve anlaşma yoluyla İsviçre'deki ücret korumasını zayıflatma girişimi, ölümcül bir stratejik hata olarak ortaya çıkıyor.Parti başkanı BalthasarGlättli'ye göre, hükümet müzakerelerin askıya alındığını duyurmakla,  ikili müzakereleri mümkün kılan pragmatik bir Avrupa politikası etrafında oluşmuş olan İsviçre'deki koalisyonu da yok etti.
Yeşiller, "Yeterince iletişim kuramayarak, açık sorulara net yanıt veremeyerek veya anlaşmayı derinlemesine değerlendiremeyerek, alanı yıllarca gerici ve Avrupa'nın siyasi ve ekonomik geleceğinden şüphe duyan güçlere açık bıraktılar" diye ekliyorlar.
Parti, bu nedenle Federal Konsey ve Parlamento'yu "gecikmeden AB'ye yatıştırma sinyalleri göndermeye ve işbirliğimizi istikrara kavuşturmak ve pekiştirmek için pragmatik ve somut adımlar atmaya çağırıyor: “İsviçre, Avrupa'daki sosyo-ekonomik eşitsizlikleri azaltmayı amaçladığı için uyum katkısını derhal serbest bırakmalı ".
İsviçre, tekrar harekete geçmeli ve AB ile gelecekteki ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini ve bunları nasıl güçlendirmeyi planladığını kendisine sormalıdır. Kendisini bir Avrupa partisi olarak gören Yeşiller, İsviçre ve AB'nin, özellikle iklimi vebiyoçeşitliliği korumak, ekonomiyi yeşil yapmak veya çok taraflılığı teşvik etmek gibi gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için ilişkilerini derinleştirmeleri gerektiği konusunda net.Ekolojist Parti'ye göre, İsviçre ikili bir yol izlemek istiyorsa, bir çerçeve anlaşma ve kurumsal sorunların netleştirilmesi gerektiği açıktır: “iyi bir komşuluğun güvenilir, somut, öngörülebilir kurallara ihtiyacı vardır.”

>>Le Centre (Merkez) Partisi
Le Centre (Merkez) Partisi de, “Federal Konseyin kararını "not alıyoruz" ve ilgili endüstriler için hızlı bir şekilde uygulanabilir çözümler ve İsviçre ile AB arasındaki ikili ilişkilerde bir perspektif geliştirmek için,hükümetin "sorumluluklarını üstlenmeye" hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bunlar arasında "gereksiz yere istikrarsızlaştırılan sosyal ortaklığın yeniden güçlendirilmesi de yer alıyor” diye açıklama yaptı.
Parti başkanı GerhardPfister, "Avrupa siyasetinde ulusal düzeyde desteklenen geniş çözümler bulmak istiyorsak bu çok önemli" diyor.
Mevcut çerçeve anlaşmanın "Federal Konsey için görünüşte çok yüksek bir bedel olduğuna" dikkat çeken parti, "her ne pahasına olursa olsun, ikili yolun daha da geliştirilmesi için evet," diye ısrar ediyor.
GerhardPfister, "Şimdi mesele, her iki tarafta da gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak ve iyi ilişkileri garanti altına almak ve geliştirmek için alternatifler üretme meselesidir. En önemli ortağımız olan AB ile iyi bir yol bulmak istiyoruz" diyor.
Devlet Konseyi Üyesi PirminBischof'a göre Federal Konsey, "Parlamentonun, halkın ve kantonların konuşma ve karar hakkının yeni müzakerelerde korunmasını sağlamalıdır".
Le Centre (Merkez) Partisinin bakış açısına göre, İsviçre artık AB hukuku ile ilgili olarak ortaya çıkan farklılıkları azaltmak için hangi yasal dayanakları özerk olarak uyarlayabileceğini düşünmelidir. Bu şekilde, ilk adım olarak AB ile ilişkiler istikrara kavuşturulabilir ve aynı zamanda ikili yol geliştirilebilir.
Partiye göre, Federal Konseyin şu anda mantıklı bir şekilde Parlamento'ya önerdiği AB uyum katkısının serbest bırakılması da buna katkıda bulunmalıdır.

>> Liberal-Radikal Parti(PLR)
PLR, Federal Konseyin AB ile müzakereleri sona erdirme kararını "hayal kırıklığı ve endişeyle" karşıladı.PLR'ye göre, hükümetin şimdi AB ile ikili ilişkileri nasıl sürdürmeyi planladığını söylemesi gerekiyor.
PLRbir yandan hükümeti oluşturan yedi kişinin, "ülkemiz için son derece önemli olan bu dosyayı gerçekleştirmede başarısız" olmasını kınadığını belirtiyor, öte yandan  "Avrupa Birliği ise İsviçre'nin çıkarlarını hesaba katmadı" diyor.
“Parti ve sendikalar da dahil olmak üzere çok sayıda aktörün azami taleplerine bağlı kaldığına inanıyoruz. Bugün müzakerelerin başarısızlığının sorumluluğunu onlar da taşıyorlar. Ancak uygulanabilir bir çözümün olmaması ülkemizde iş güvenliğini tehlikeye atmaktadır” diye ekliyor.
Etkiler tüm sektörler için hemen algılanmayacak olsa bile, İsviçre şirketleri Avrupa pazarına erişimde giderek dezavantajlı hale gelecekler. Orta ve uzun vadede İsviçre bir ekonomi ve bir araştırma merkezi olarak çekiciliğinin büyük bir kısmını kaybedecektir.Böylece İsviçreli araştırmacıların önde gelen uluslararası projelerde çalışmasına olanak sağlayan "Horizon Europe" araştırma çerçeve programına katılım konusu bir problem olarak hızla devreye girecek.”
PLR için, çerçeve anlaşmanın imzalanmamasına bağlı olumsuz sonuçların sınırlandırılması için her şey yapılmalıdır. İsviçre'nin refahının nasıl sağlanacağı ve ikili yolun nasıl izleneceği konusunda mümkün olan en kısa sürede "ciddi" öneriler sunmak Federal Konsey'in görevidir.
Liberal-Radikallerin gözünde bir çerçeve anlaşma taslağının Federal Meclislerdeki bir tartışma yoluyla yapay olarak canlı tutulması söz konusu değildir.
AB dışındaki ülkelerle de çok taraflı anlaşmalar yapılmalıdır. Diğer bir yol ise ekonomi lehine ulusal bir programın oluşturulmasıdır. Bu kapsamlı reform çabaları, hâlihazırda Covid-19 krizinin neden olduğu belirsizlik ve kayıplar göz önüne alındığında daha da acildir.

>> Yeşil Liberal parti
Yeşil liberaller için, Federal Konseyin, Parlamento'yu dahil etmeden merkezi bir mesele olan AB ile çerçeve anlaşmasını imzalamamaya karar vermesi kabul edilemez. Ekonomi, araştırma ve sınır bölgeleri için böylesine temel öneme sahip bir karar, Federal Konsey için daha fazla demokratik meşruiyet gerektiriyor.
Yeşil liberaller yaptıkları açıklamada, Avrupa dosyası üzerinde bir yön veya net bir çizgi olmadan yıllarca erteledikten sonra, Federal Konsey'in şimdi kendisini korkunç bir durumda bulduğunu ve AB ile ikili ilişkilerin bozulmasını kasten kabul ettiğini belirtti.Ocak 2019'da çerçeve anlaşmayı "büyük ölçüde İsviçre'nin çıkarına" olarak nitelendiren hükümetin, şimdi bireysel aktörlerin baskısı altında olduğuna inanıyor.
Yeşil Liberaller, “AB ile ikili ilişkilerin hızlı bir şekilde kurtarılmasını ve daha da gelişmesini sağlamak için tüm yapıcı enerjilerini kullanmaya devam edecekler. Onlar için çerçeve anlaşması, İsviçre’nin başarı modeline, gelecek için sağlam ve umut verici bir temel sağlamanın anahtarı olmaya devam ediyor.
Bu antlaşma ile İsviçre aslında ulusal yasama süreçlerindeki egemenliğini koruyacaktır. Anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin bölüm, mevcut duruma kıyasla bile faydalı olacaktır. Çünkü bu bölüm, açık bir süreçten bahsediyor ve AB'nin zorlu çatışmalara orantısız tepki vermesini engelliyor.
Bu bağlamda Federal Konsey, kendisinin uyardığı, olabilecek olumsuz sonuçları göz ardı eden bir karar aldı. Üniversitelerimizin, sanayimizin, finans merkezimizin, ilaç ve medikal sanayimizin, enerji sanayimizin, il ve bölge sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın,çerçeve anlaşmanın önemini ve aciliyetini vurguladığını da göz ardı ediyor” dedi.

Sendikalar
İsviçre Sendikalar Birliği (USS), Federal Konsey'in Avrupa Birliği ile çerçeve anlaşmayı imzalamama kararını memnuniyetle karşıladı. Travail.Suisse, Avrupa siyasetindeki çıkmazdan kurtulmanın tek makul yolunun bu olduğunu söyledi.
USS, Federal Konseyin kararının bağımsız ücret korumasını garanti ettiğini söylüyor. Sendika, İsviçre ile Avrupa Birliği arasındaki istikrarlı ilişkileri savunuyor. Ama bu ‘İsviçreli çalışanların zararına yapılmamalıdır’ diyor.
Müzakerelerin seyri, anlaşmanın imzalanması halinde ücret korumasının önemli ölçüde zayıflayacağını ve kamu hizmetlerinin riske atılacağını gösterdi. Bu durum sendikalar için kabul edilemez olurdu.
Travail.Suisse ekonomi politikası başkanı GabrielFischer yaptığı açıklamada, "Travail.Suisse için, özellikle ücretlerin ve çalışma koşullarının korunmasında gerçekleşecek bir olumsuzluk kabul edilemezdi. Federal Konseyin şimdi fişi çekiyor olması, anlaşmanın referandumla reddedilmesi durumunda daha da büyük bir karmaşanın önlenmesine yardımcı oluyor. Ayrılmak bu tıkanıklıktan kurtulmanın tek geçerli yoluydu" dedi.

KOBİ'ler
İsviçre Sanat ve El Sanatları Birliği (USAM) yaptığı açıklamada, Federal Konseyin Avrupa Birliği ile çerçeve anlaşmasını imzalamamakla sağduyu gösterdiğini, müzakere metninin mevcut versiyonunda, çok fazla taviz olduğunu belirtti.
USAM'e göre, müzakere edilen çerçeve anlaşma, İsviçre ekonomisinin rekabet gücünü korumaya uygun değildi. KOBİ’lerin çatı örgütü ise, Federal Konseyin AB ile ilişkilerini sürdürme ve rüştünü kanıtlamış olan ikili işbirliğini koruma arzusunu memnuniyetle karşıladı.
USAM, İsviçre'yi önemli bir egemenlik kaybına uğratacağını iddia ettiği anlaşmanın birçok maddesini eleştirmişti.

İşverenler
Economiesuisse, Bern ve Brüksel arasındaki görüşmelerin başarılı olmamasından üzüntü duyuyor. Patronların çatı örgütü için şimdi ikili anlaşmaları istikrara kavuşturmak ve daha fazla hasarın önüne geçmek Federal Konsey'e kalmış.
Economiesuissegöre, AB ve üye ülkeleriyle uzun vadeli istikrarlı bir ilişki, İsviçre ekonomisi için son derece önemli olmaya devam ediyor. Bu nedenle, ikili anlaşmaların sağladığı avantajları korumak öncelikli bir hedef olarak kalmalıdır.
İsviçre'de binlerce kaliteli işin ikili anlaşmalara bağlı olduğu konusunda ısrar eden Swissmem, Federal Konseyin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek,“Ayrıca çerçeve anlaşma, yeni anlaşmalara girme bağlamında önemli bir koşuldur. Ancak, özellikle elektrik arz güvenliği için, elektrik konusunda bir anlaşma gerekli ve acil olacaktır” açıklamasında bulundu.

https://www.rts.ch/info/suisse/12228958-reactions-politiques-en-suisse-suite-a-labandon-de-laccordcadre-avec-lue.html