BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

21 Mayıs'ta "Gelecek İçin Grev"

Emine Sarıaslan*


İşçiler iklim krizinden ve ekolojik yeniden yapılanmadan farklı şekillerde etkileniyorlar. Bazıları küresel ısınmayı doğrudan işyerinde hissediyor, diğerleri iklime zararlı sektörlerde çalışıyor ve iş kayıpları ve güvensizliklerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu farklı sektörlerde çalışan işçiler - ve özellikle bu sektörlerde çalışanların birçoğu göçmen - iklim krizi ve ekolojik yeniden yapılanma nedeniyle yeni korkularla ve zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. İşçilerin iklim hareketinde yer alması, ekolojik yeniden yapılanmayı işçi hakları açısından da güçlendirecektir. 

Sendikalar „Gelecek Grevi“ni destekliyor

İsviçre’deki sendikalar 21 Mayıs’ta yapılacak olan iklim hareketini „Gelecek İçin Grevi“ni destekliyorlar. İklim krizinde toplumdaki gelir dağılımının bir yansımasını görüyoruz. Dünyanın en zenginlerinin yüzde onu, sera gazı emisyonlarının yüzde 50'sinin oluşmasına neden oluyor. Sendikalar, iklim krizinin yükünü, bundan en az sorumlu olanların sırtına yıkılmasını engellemek, krizden sorumlu olanların sorumluluğu üstelenmesini sağlamak için, klima hareketi ile birlikte mücadele ediyorlar. İklim krizini önlemek için alınan tedbirler işçilerin yaşamını zorlaştırmamalıdır. İklim korumaya yönelik yapılacak büyük yatırımların, sermaye kazançlarının ve mirasın vergilendirilmesi yoluyla finanse edilmesi gerekir. Unia sendikasından Peppina Beeli, Horizonte gazetesine verdiği röpörtajda „sendikalar işçilerin iklim hareketine katılımını güçlendirmede önemli bir rol oynayacaklar. Örneğin Anglo-Sakson ülkelerinde, işverenlerinin iklime zarar veren davranışlarını duyuran veya çevre yasalarını ihlal eden işverenlerde çalışmayı reddeden, çalışanların toplu iş sözleşmeleri var.“ dedi. “Gelecek için grev” hareketi ile komiteler ve bölgeler arasında bilgi akışını sağlayan Beeli, iklim grevi kolektiflerindeki kişiler gün geçtikçe daha fazla klasik sendika sorunlarıyla ilgileniyorlar. Kısa bir süre önce, "Gelecek İçin Grev" hareketi sendikalara katılma çağrısı yaptı. Aynı zamanda, üyelerimiz arasında da iklim krizi konusuna büyük bir ilgi olduğunu hissediyorum. En iyi senaryoda, 21 Mayıs'tan sonra güçlü ve kalıcı yeni bir sosyal ittifak oluşacak.“ diye ekledi

21 Mayıs„Gelecek İçin Grev'e“ katılalım

Ayrıcalıklı bir azınlığın yararına sadece kısa vadeli kâra yönelmiş bu kapitalist sistemi değiştirmek için toplumsal hareket güçlenmelidir. Doğanın ve  insanlığın, ataerkillik ve emperyalist yöntemlerle sömürülmesi, adil, demokratik ve sürdürülebilir bir toplumun önündeki engellerdir.Bu, 6 Nisan'da yayınlanan ve 21 Mayıs'ta geniş çaplı bir gösteri için çağrı yapan “Gelecek İçin Grev” manifestosunun mesajıdır. İttifak, iklim grevlerini, sendikaları, kadın hareketini ve diğer sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor. "Mücadelelerin birleştirilmesi" için, "imkanların da birleştirilmesi" gereklidir. 
Güçlerimizi, imkânlarımızı birleştirelim!


* Unia Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyesi