CIPOML: 
Hem pandemiye karşı hem daha iyi bir gelecek için savaşıyoruz


Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı Avrupa bileşenleri, koronavirüse ilişkin ortak deklarasyon yayınladı.

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı’nın (CIPOML) Avrupalı bileşenleri, koronavirüs salgını ile ilgili ortak deklarasyon yayınladı. Deklarasyon devrimci örgütlerin imzasına da açıldı.
“Sadece pandemiyle değil, yeni daha iyi bir gelecek için de savaşıyoruz” başlıklı deklarasyonda, burjuvazinin ve hükümetlerinin, bir halk sağlığı krizini kendi çıkarları için fırsata çevirmeye çalıştığı ve işçi haklarına, demokratik özgürlüklere yönelik yeni saldırıların gerekçesi olarak kullanmak istediği uyarısı yapılarak, tüm dünyanın işçi ve emekçilerine birlik, dayanışma ve mücadele çağrısı yapıldı.

NEOLİBERALİZM SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ÇÖKERTTİ
“Ciddi bir sağlık, siyasi, sosyal ve ekonomik krizinin içindeyiz. Kovid-19 pandemisi işçiler ve özellikle de en yoksul insanlar için en temel ilacı, sağlık teçhizatını ve araçlarını dahi karşılayamayan kapitalist toplumu ifşa etti. Kamu sağlığı sisteminin büyük tekellerin ve zenginlerin yararına tasarruf ve ağır özelleştirmelerle çökertildiğini gösterdi. Sistem, kapasite çöküşünün eşiğinde bulunuyor. Kamu sağlığı ve bakım sistemini kâr edilecek ürüne dönüştüren neoliberal ve kapitalist tasarruf politikalarının sonuçları ölümcül oldu” denilen deklarasyonda, “Bu kriz aynı zamanda insanların dayanışma geliştirmedeki muazzam kapasitelerini de gösterdi: Burjuvazi ‘tecrit’ çağrısında bulunurken, halk kendiliğinden sağlık çalışanlarına dayanışma ve destek biçimleriyle yanıt vererek somut koruma önlemleri talep ediyor” denildi.

SERMAYEYE KRİZE KARŞI KENDİNİ GÜVENCEYE ALMAK İSTİYOR
Sermaye ve büyük tekellerin kârlarını korumak için açgözlülükle ve daha önce görülmemiş ölçekte kamu fonlarına tam erişim talep ederken; burjuva sınıfı, hükümetleri ve devletlerinin ulusal birlik çağrıları yaptıklarına dikkat çekilen deklarasyonda, asıl yapılmak istenenin Kovid-19’un tetiklemesiyle hızla büyüyen ekonomik kriz karşısında kendilerini güvenceye almak için korku salarak işçi sınıfına ve halk kitlelerine yönelik yoğun bir saldırı başlatmak olduğu uyarısı yapıldı.

“BURJUVAZİ SINIF SAVAŞI VERİYOR, İŞÇİLERİN SAVAŞI TERK ETMESİNİ İSTİYOR”
“Patronların elleri, sömürüyü derinleştirmeleri ve işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarında daha ileri kesintiler yapabilmeleri için serbest bırakıldı. Reformist sendikaların baş yöneticileri doymak bilmez kapitalistlerle birlik adına bu durumu kolaylaştırıyor.
Sermaye ve hükümetleri, görünmez bir düşmana karşı savaşta değiller. Sınıf savaşını yoğunlaştırdılar; işçilerden, öğrencilerden ve halktan ise işsizliğin, gelirsizliğin ve sosyal ihtiyaçların hızla büyüdüğü bir zamanda sınıf savaşını ve kendi ihtiyaçları için mücadeleyi terk etmelerini istiyorlar.”

PANDEMİ ELEŞTİREL SESLERİN KISILMASI İÇİN KULLANILIYOR
“Tam tersine zaman, haklarımız ve taleplerimiz için ayağa kalkma ve sosyal adalet için mücadeleye devam etme zamanıdır” denilen deklarasyon şöyle devam etti:
“Birçok ülkede hükümetler olağanüstü hal ilan ettiler, demokratik haklar kenara konuldu; polis ve orduya, halkın değil emperyalist devletler ve yönetici sınıfın çıkarlarını korumaları için sınırsız yetki verildi. Burjuvazi pandemiyi işçilerin özgürlüklerini sınırlamak ve eleştirel sesleri susturmak; şovenizmi ve faşizmi yaymak için kullanıyor.
Durumdan faydalanan Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve AB Komisyonu, iktidarlarını merkezileştiriyor. Tek yanıtları, çıkarlarını savunmak ve Avrupalı tekelleri ve AB’yi global ekonomik kriz içindeki pozisyonlarını korumak ve güçlendirmek için milyarlarca avro kullanmak oldu. Ve ülkeler arasındaki, AB ile dünyanın geri kalanı arasındaki sınırları kapattılar”

EMPERYALİSTLER BU SORUMLULUKTAN ELLERİNİ YIKAYIP TEMİZLEYEMEZLER
Son ekonomik krizde halkın değil bankaların ve şirketlerin nasıl kurtarılıp paraya boğulduğunu ve bugüne kadar kamu sağlık hizmetlerini yok etmek pahasına kârların nasıl korunduğunun hafızalarda olduğuna dikkat çeken Avrupalı Marksist Leninist parti ve örgütler, “Salgın dünyadaki tüm insanlar için büyük bir tehdit, özellikle de halk karşıtı ve yolsuz hükümetlerin desteğiyle emperyalist devletler ve tekeller tarafından zenginlikleri yağmalandığı için sağlık sistemlerinin zayıf olduğu ülkelerde. Emperyalistler ellerini bu sorumluluktan yıkayıp temizleyemezler” denildi.

YENİ BİR SOSYALİST TOPLUM İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ
İşçi sınıfı ve halk kitlelerinin karmaşık ve tehlikeli bir dönemle karşı karşıya olduklarına vurgu yapılan ortak açıklamada, “Can çekişen sistem daha fazla sömürü ve sosyal adaletsizlik, halkların daha fazla yağmalanması ve gezegenin yıkımı dışında hiçbir şey sunamaz durumda. Milyonlarca insan pandeminin sonuçlarından acı çekerken, mali oligarşi aciliyet karşısında spekülasyondan vazgeçmiyor. Her bir üyesinin tam refahını garanti altına alacak ve gerçek bir enternasyonal dayanışma geliştirecek yeni bir sosyalist toplum için devrimci mücadeleye ihtiyaç bu nedenledir” denildi.
Deklarasyonda, işçilere, mücadeleci sendikalara, gençliğe, kadınlara ve tüm halk kitlelerine burjuvaziden bağımsız örgütlenme ve birleşik işçi cephesi ve onun temelleri üzerinde bir halk cephesini inşa etme çağrısı yapıldı.

İŞTEN ÇIKARMALAR DURDURULSUN!
CIPOML bileşeni Avrupalı parti ve örgütler, pandemi karşısında alınması gereken “acil talepleri” ise şöyle sıraladılar:
Kamu sağlığı sistemleri, halk sağlığını güvence altına almak için derhal gerekli ekonomik ve insani kaynaklarına erişmelidir. Herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ve koruyucu araçlar sağlanmalıdır. Özel sağlık kaynaklarına el konulmalıdır.
Sömürücüleri ve zenginlere, kârları ve çaldıkları zenginliklerle krizin ve pandeminin faturası ödetilsin, işçiler ve halk kitlelerine değil.
Tüm işçiler için uygun sağlık ve güvenlik önlemleri garanti altına alınmalıdır. İşten çıkarmalar durdurulsun. Herkes için tam maaş, sosyal haklar ve garantiye alınmış bir gelir. Kamu bütçelerini tüm haklın sosyal, ekonomik ve sağlığa dair ihtiyaçları için kullanılmalıdır.
İşçilerin hak ve özgürlüklerinden ellerinizi çekin! Şimdi talepleri yükseltme zamanı: Sermayenin kamu bütçeleri üzerindeki serbest dolaşımına ve cepleri çoktan dolmuş hissedarların cebini ve vergi cennetleri için sömürülmesine son.
Olağanüstü hal yasalarının kaldırılmasını talep etme zamanı. Askerlerin sadece sokaklardan değil, tüm emperyalist savaşlardan çekilerek evlerine dönmesini pandemiyi durdurmak için sivil görevde çalışmalarını talep etme zamanı.
Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi güçlendirelim, burjuvazinin çalışma ve yaşam koşullarımıza yönelik saldırılarını kabullenmeyelim, taleplerimizi ve çıkarlarımızı kararlı bir biçimde savunalım! Sadece bir salgınla savaşmıyoruz; yeni ve daha iyi bir gelecek için savaşıyoruz!


DEKLARASYONU İMZALAYAN PARTİ VE ÖRGÜTLER

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü
Danimarka Komünist İşçi Partisi
Emek Partisi - Türkiye
İspanya Komünist Partisi ML
İtalya Komünist Platform
Lombardiya Komünist Koordinasyon (İtalya)
Toskana Komünist Koordinasyon (İtalya)
Revolusjon - Norveç
Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü
Fransa İşçileri Komünist Partisi
Sırbistan Devrimci İşçi İttifakı- RSRS


CIPOML’den ABD halkıyla dayanışmayı büyütme çağrısı


Uluslararası Marksist Leninist Komünist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML), bir açıklama yayımlayarak Amerika’da mücadele eden her renkten emekçiler, gençler ve kadınlarla dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yaptı.

MÜCADELE, KAPİTALİST SİSTEMİ SORGULUYOR

CIPOML açıklaması şöyle:
“ABD’de, kapsamı ve mücadele istekliliği bakımından yıllardır benzeri görülmemiş sosyal patlamalar yaşanıyor. Minneapolis’te George Floyd cinayeti, tüm eyaletlerde yüz yirmiden fazla şehirde binlerce kadın ve erkeğin ‘Adalet yoksa barış da yok’ sloganı altında birleşerek sokağa dökülmesine sebep oldu.
Minneapolis’te başlayan protestoların tüm ülke çapında hızla yayılmasının sosyal ve politik çağrışımları, halkın baskılanmış bazı sorunlarının ne denli huzursuz edici ve kabul edilemez olduğunu gösterirken, bazı sorunlar daha görünür hal aldı, bazıları ise Kovid-19 salgınının etkisiyle daha da ağırlaştı.
ABD halkı ırkçılığı, çalışma ve yaşam koşullarının kötüleşmesini, hızla büyüyen işsizliği (geçen aylarda 40 milyon işsiz), salgının neden olduğu ve başta yoksulları, siyahları, Hispanik ve göçmenleri etkileyen yüksek ölümleri; Donald Trump ve egemen çevrelerin teşvik ettiği beyazların üstünlüğünü ve yabancı düşmanlığını reddediyor. Bir başka deyişle, bu mücadele, süren mevcut kapitalist sistemi sorgulayan bir mücadeledir.”

EMPERYALİST EKONOMİNİN MERKEZİNDE DİRENİŞ

“ABD’de yaşanan olaylar -aylar öncesinde Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’nın bazı ülkelerinde de görüldüğü gibi- kapitalizmin sermayenin yeniden üretimi ve sermayedarların kârlarını korumak için işçilere ve halka nasıl davrandığına baktığımızda kolayca açıklanıyor.
Ne var ki, en gelişmiş ülkelerin de kitle mücadelesi karşısında korunmasız olduğunu gösteren ABD’deki hareketin dünya kapitalist emperyalist ekonomisinin merkezinde ortaya çıkması nedeniyle özel bir önemi ve üstünlüğü var. Nerede baskı ve sömürü varsa orada işçilerin ve halkların direniş ve mücadelesi vardır.
Kapitalist ekonomi küçüldükçe bundan en çok onların yaşam koşulları etkilendiğinden işçilerin ve halkların memnuniyetsizliği ve öfkesi dünya çapında büyüyor. Kovid-19 salgınının başta işçiler olmak üzere işsizleri ve düşük-zamanlı çalışanları, evsizleri, toprak sahibi olmayanları, göçmenleri ve toplumun en yoksul kesimlerini etkilemesi; adalet için, sosyal ve politik haklar için, baskı ve sömürüye karşı yeni isyanlarla yeni mücadelelerin dünya çapına yayılmasını öngörmeyi mümkün kılıyor.”

ABD İŞÇİLERİ, GENÇLERİ VE KADINLARIYLA DAYANIŞMA

“Uluslararası Marksist Leninist Komünist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML), Amerika’da mücadele eden işçiler, gençler ve kadınlarla dayanışmasını ifade ediyor ve Donald Trump hükümetinin verdiği zalimce yanıtı lanetliyor.
Askeri birlikler ve ulusal muhafızların harekete geçirilmesini, OHAL ve bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini ve bazı yurttaşların ölümüne yol açan ama binlerin sokaklarda yürüttüğü mücadeleyi durdurmaya güç yetiremeyen protestoların şiddetle bastırılması tutumunu lanetliyoruz.
Dünya işçileri ve halklarını Konferansımızın üyesi olan partiler ve örgütlerimizi, dayanışmayı sürekli kılarak ABD halkıyla yeni dayanışma gösterileri düzenlemeye ve Amerikan emperyalizmini lanetlemeye çağırıyoruz.” 
BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

Önceki haberler 
1   2    3      4    5    6     7      8     9    10