BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

İsviçre  13 Haziran 2021’de
 referanduma gidiyor

Referandum beş ayrı konu üzerinde yapılıyor.

1. Konu: "temiz içme suyu ve sağlıklı gıda için pestisit (böcek ilacı) kullanımı ve sterilize etmek için antibiyotik kullanımına sübvansiyon (devlet yatırımı) yok" adlı popüler girişim hakkında İsviçre halkı halk oylamasında tercihini kulanacak.
Federal Konsey (Hükümet) ve Parlamento, girişim komitesinin endişelerini anlıyor, ancak metninin fazla ileri gittiğine inanıyor. Pestisit risklerini azaltmaya yönelik yasal değişikliklerin yapıldığını hatırlatıyor. Parlamento, mart ayında Federal Konsey tarafından desteklenen projeleri kabul etti. Eğer girişim kabul edilirse, İsviçre tarımsal üretimi düşebilir ve bu durumda daha fazla gıda ithal etmek gerekebilir kirliliğin yurt dışına taşınmasına eşdeğer olacaktır.
Size sorulan soru:
Popüler "Temiz İçme Suyu ve Sağlıklı Yemek - Böcek İlacı Kullanımı ve sterilize etmek için Antibiyotiklere Sübvansiyon Yok" girişimine katılıyor musunuz? 
Federal Konsey ve Parlamento'nun Tavsiyesine  Hayır
 Girişim Komitesi, yoğun pestisit kullanımı, aşırı antibiyotik kullanımı ve aşırı gübre yayılması tehdidi altında içme suyu hakkını ihlal ediyor. Sübvansiyonların yeniden yönlendirilmesi gerektiğini, çünkü bu ekolojik zarar ve sağlık risklerinin vergilerimiz tarafından finanse edildiğini söylüyor
Girişim komitesinin tavsiyesine  Evet

2. Konu:  " böcek ilacı içermeyen bir İsviçre için" popüler girişim
İsviçre'de pestisitler tarımda, gıda maddelerinin üretimi ve işlenmesi izinlidir, doğanın ve toprağın bakımında ve ayrıca patojenlerin (mikroorganizmalar, özellikle bakteri ve virüslerdir) ve zararlıların üzerinde etkendir. Yalnızca kontrolü ve tescilli pestisitlere izin verilir. Sağlığa ve çevreye yönelik herhangi bir riskten kaçınmak için, piyasaya sürülmeden önce sıkı bir inceleme prosedüründen geçerler. Ancak, inisiyatif komitesi, bu ihtiyati tedbirleri yetersiz bulmaktadır. İsviçre'de her türlü karıştırılmış böcek ilacı kullanımını yasaklamak ve bunları içeren gıda maddelerinin ithalatını yasaklamak istiyor. Yasak, 10 yıllık bir geçiş döneminden sonra geçerli olacak
Federal Konsey ve Parlamento, komitenin endişelerine duyarlı olsalar da, girişimi reddediyor: Konfederasyon, pestisit kullanımını zaten katı bir şekilde düzenlemekte ve alternatiflerin araştırılmasını ve geliştirilmesini istiyor.
 Girişim Komitesine göre, birleştirilmiş böcek ilaçları nehirlerimizi, içme suyumuzu, yiyeceklerimizi ve vücudumuzu kirleten çok zehirli kimyasallardır. İsviçre'de denetim ve kayıt çok gevşek ve içme suyu kirlenmiş durumda. Girişim, İsviçre'yi bu zehirlerden kurtarmayı hedefliyor.

Size sorulan soru:
"Karıştırılmış böcek ilacı içermeyen bir İsviçre için" adlı popüler girişimi kabul ediyor musunuz?
Federal Konsey ve Parlamento'nun Tavsiyesine  Hayır
Girişim komitesinin tavsiyesine  Evet

3. Konu: COVID-19 yasası
COVID-19 salgınının neden olduğu hasarı sınırlamak için Federal Konsey ,bir dizi destek önlemi almıştır (örneğin, çalışma saatlerinin azaltılması için tazminat, kazanç kaybı tazminatı, kültürel yardımlar, spor ve medya). Bunun için salgın hastalıklar yasasına ve aynı zamanda Anayasa'nın öngördüğü ve kriz ve tehlike durumunda hızlı hareket etmesine izin veren zorunluluk hakkına dayanıyordu. Ancak "zorunluluk hakkı" 6 ay ile sınırlıdır. Federal Konsey ve Parlamento, ihtiyaç duyulduğu sürece yardımın sürekliliğini sağlamak için, Parlamentonun acil olarak ilan ettiği COVID-19 yasasını, derhal yürürlüğe sokmak için hazırladı.
Referandum istemi , bu yasaya karşı yapılıyor.  Referandum komitesi, yasanın  vatandaşlara danışmadan aceleyle hazırlandığına inanıyor. Yasanın olumlu yönleri olmasına rağmen, bazı dezavantajlarını vurguluyor.Medya sübvansiyonlarını gereksiz görüyor, Federal Konsey’in, pandemiyle  mücadele etmek için alınan önlemlerden zarar gören kişilere yardımcı olmasını savunuyor.
Federal Konsey ve Parlamento, yasanın demokrasi kurallarına uygun olarak kabul edildiğini düşünmektedir. Salgından etkilenen tüm kategorilerin ihtiyaç duydukları sürece yardım almaya devam edebilmeleri, işlerini güvence altına almaları ve İsviçre şirketlerinin iflasını önlemeyi hedefliyor.
Yasa reddedilirse, yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra 25 Eylül 2021'de geçerliliğini yitirecektir. O tarihten itibaren, destek tedbirlerinin artık yasal bir temeli olmayacak ve bu da birçok kişi ve işletme için büyük bir güvensizlik yaratabilir.

Size sorulan soru:
COVID-19 salgınının (COVID-19 yasası) üstesinden gelmeyi amaçlayan Federal Konsey kararlarının yasal dayanaklarına ilişkin 25 Eylül 2020 federal yasasını kabul ediyor musunuz?
Girişim komitesinin tavsiyesine  Hayır
Federal Konsey ve Parlamento'nun Tavsiyesine Evet

4. Konu: CO2 kanunu
Sera gazı emisyonları, özellikle CO2, insanlar ve çevre için tehlikeli olan iklim değişikliğine neden olur. Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, seller ve heyelanlar, özellikle İsviçre'yi etkileyen bu değişikliklerin sonuçlarından bazıları. Bu nedenle Federal Konsey ve Parlamento, sera gazı emisyonlarını daha da azaltmak için CO2 Yasasında yer alan bir strateji hazırladı.
Yasaya karşı olarak bir referandum girişimi başlatıldı: maliyetli ve gereksiz (İsviçre, küresel CO2 emisyonlarının yalnızca küçük bir bölümünü üretiyor). yasa, her şeyden önce, yeni vergilere ve yeni yükümlülüklere tabi olacak olan orta sınıfın ve işletmelerin  gelirlerine ağırlık verecek.
Size sorulan soru:
Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin 25 Eylül 2020 federal yasasını (CO2 yasası) kabul ediyor musunuz?
Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, toprak kaymaları: Çabalarımızı hızlandırmazsak, küresel ısınma önemli hasara ve maliyetlere neden olacaktır. Bu nedenle birçok devlet harekete geçiyor; İsviçre de harekete geçmelidir. Sosyal olarak kabul edilebilir CO2 kanunu, iklim korumasını iyileştirir,  orta sınıfın ve işletmelerine iş verir ve istihdam yaratır. 
Girişim Komitesine göre "CO2 yasasına hayır", yasa pahalıdır ve iklime faydası yoktur. Buna ek olarak, adaletsizdir, çünkü esas olarak küçük ve orta gelirleri etkilemektedir. "Toplumsal bir ekoloji için" girişim komitesinin gözünde bu yasa iklimsel yapıları olumsuz bir şekilde güçlendiriyor. 
Girişim komitesinin tavsiyesine  Hayır
Federal Konsey ve Parlamento'nun Tavsiyesine  Evet

5. Konu: Terörle Mücadele için Polis Önlemleri Hakkında Federal Yasa (MPT)
2015'teki Paris saldırılarından bu yana terör tehdidi yüksek kaldı. Pek çok devlet, terörizmle daha iyi mücadele edebilmek için yasalarını sertleştirdi. Son yıllarda, İsviçre de yeni silah  ve gereçler  aldı, ancak hala doldurulması gereken bazı boşluklar var. Bu nedenle Federal Konsey ve Parlamento, polise bir terör tehdidi durumunda önleyici bir tedbir olarak hareket etmesi için, daha fazla imkan sağlayacak yasal bir temel oluşturmak istiyor.
 İki girişim komitesi yasaya karşı referandum başlattı. Polisin kullanabileceği yeni araçların daha fazla güvenlik sağlamayacağına inanıyorlar, tam tersine: insan ve çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra (12 yaşından büyük çocuklar için belirli önlemler geçerli olabilir),  Önerilen yasa, polise, sadece şüphe temelinde  bir yargıcın kararıi olmaksızın, müdahale   emri vermesini ve uygulamasını sağlıyacaktır. Referandum komiteleri, bu kanunun keyfiliğe kapı açtığını vurguluyor. Çünkü onlara göre hükümeti rahatsız eden herhangi bir siyasi faaliyet,  muhtemelen "terörist" olarak tanımlanacak.
Federal Konsey ve Parlamento, yasanın polise, yalnızca bir terör tehdidinin somut ve güncel göstergelerine dayanarak müdahale  olanağı  vererek, halkın daha iyi korunmasını sağlayacağına inanıyor.’’ Her polis müdahalesinin, özel duruma orantılı ve uygun bir şekilde uygulanacağını,. ev hapsine ancak son çare olarak ve bir hakimin onayı ile karar verilebileceğini, hukukun üstünlüğü, temel hakların ve insan haklarının  garanti altına alınacağını,tüm tedbirlere Federal İdare Mahkemesin’de itiraz edilebileceğini’’ savunuyor. Yeni önerilen  yasa, İsviçre'nin üç ayağa dayanan terörle mücadele stratejisini daha da sertleştiriyor : önlem, baskı ve yeniden entegrasyon.

Size sorulan soru:
Terörle mücadele için polis önlemlerine ilişkin 25 Eylül 2020 federal yasasını (MPT) kabul ediyor musunuz? 
Girişim komiteleri yasayı etkisiz buluyor. Onlara göre, terör eyleminin belirsiz bir tanımını  yaparak, çocuk ve insan haklarını ihlal ediyor,toplumun güvenliğini baltalıyor ve suçsuz hiçbir şeyi olmayan vatandaşları tehdit ediyor.
Federal Konsey ve Parlamento'nun Tavsiyesi Evet
Girişim komitesinin tavsiyesine : Hayır


Lozan, 11 mayıs 2021 hazırlayan Ali Korkmaz