BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

Öncekiler
1        2

KADINLAR İÇİN 65 YAŞINDA 
EMEKLİLİK KABUL EDİLEMEZ!

Teibe Alan


İsviçre'de kadınların çalışma hayatları boyunca ücret eşitsizliği yaşadıkları herkes tarafından biliniyor. Ama bazen bunun emeklilik gelirleri için de önemli olumsuz sonuçları olduğu unutuluyor.
Örneğin, kadınların emeklilik ödemeleri - birinci ve ikinci kasalardan - erkeklere göre yaklaşık üçte bir daha düşüktür. Kadınların yarısı ayda 1.750 franktan daha az alıyor. Kadınların emeklilik maaşları, anayasal zorunluluk olan ‘asgari geçim ücretinin’ çok çok altında. İkinci kasa ise zaten yeterli garanti sunmuyor: emekliliği gelen her üç kadından biri ikinci kasa emekliliğini alamıyor bile!

"140.000 emekli kadın yaşamak için ek yardımlara muhtaç."

Emeklilik yaşındaki bu kabul edilemez artış girişimi ile ilk kasa emekli aylıklarının, sağlık primleri de dahil olmak üzere artan yaşam maliyetine yeterince uyum sağlayamaması gerçeğini daha görünür kılmıştır. Bugün İsviçre’de, 140.000 emekli kadın onurlu bir yaşam için ek yardımlara muhtaçtır. Bu bağlamda, kadınların emeklilik yaşının 64'ten 65'e yükseltilmesi de dahil olmak üzere AVS21 reformunun tamamı reddedilmelidir. Reformun sunduğu çözüm önerilerinin tam tersine, düşük emekli aylığı sorunu ele alınmalıdır. 
Emekli aylıkları zaten düşüyor. Kadınlar AVS 2020 projesi kapsamında emeklilik yaşının yükseltilmesini zaten reddetmişti. Her revizyonda, sistematik olarak kadınlar ve düşük ücretli işçiler eşit olmayan bu sistemin kurbanları oluyor. Bu açıdan kadınların ekonomik bağımsızlığı ilkesi, tüm siyasi partilerin dile getirmesi gereken, eşitliğin merkezinde olması gereken bir taleptir.
Bu burjuva mantığı değiştirmek zorunludur. Federasyon açısından, LPP'nin (Emeklilikteki üçlü kasa sistemi) kapitalizasyonu önümüzdeki yıllarda düşük faiz oranlarından muzdarip olacağından, AVS’nin tahsis sistemini güçlendirmesi için bugün doğru bir zaman.
AVS21 reformu sağlık krizinden önce zaten kabul edilemezdi. Bugün daha da fazla, bu salgınla mücadelede ön saflarda emekçi kadınlar var. Emekçi kadınlar zaten, özellikle virüse karşı savunmasız mesleklerde çalışan emekçilerin çoğunluğunu oluşturuyor: hasta ve yaşlı bakımı, temizlik, sağlık ve satış mesleklerinin yanı sıra çocuk bakımı gibi. Buna ev içi, eğitim ve bakım çalışmalarının fiziksel ve zihinsel yükü de eklenmiş durumda.
Bu ağır iş yüklerinin çoğu kadınların sırtında ve salgının başlangıcından bu yana giderek daha da artmıştır. Sağlık krizi sırasında bu kadın emeğinin görülmemesi - başlangıçtaki birkaç sembolik tebrik dışında - 14 Haziran 2019 tarihindeki kadın grevindeki taleplerin hâlâ birer mücadele argümanı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Kadın Grevi Manifestosunda yer alan 19 talep arasında daha uzun çalışma sürelerinin kabul edilmeyeceği de yer alıyor: "Çalışma hayatımız boyunca ayrımcılığa maruz kalırken, kadınların emeklilik yaşını yükseltmeyi reddediyoruz. İhtiyaçlarımızı ve gerçekliğimizi göz önünde bulundurarak, özellikle yaşlılık aylığının da dahil olduğu sosyal sigorta istiyoruz." yazıyordu.

Emekçi kadınların AVS21 reformunun tam tersi bir reforma ihtiyaçları var:
1. sütun emeklilik ödemelerinin acilen hayati ihtiyaçları karşılayacak kadar yeterli ve cins ayrımcı değil insan onuruna yaraşır bir seviyeye iyileştirilmesi, 
* İkramiye mekanizmaları güçlendirilerek kadın emekçilerin ev, eğitim ve bakım emeğinin hak ettiği değeri bulması,
Emeklilik kasasının, hem konfederasyon, hem de ulusal bankanın katkılarıyla güçlendirilmesi gibi.

İlk olarak, açıklanmasında bile zorlanılan ücret ayrımcılığının ortadan kaldırılması, ödenen katkı paylarında yapılacak artış, AVS21 ile hedeflenen tasarrufları zaten dengeleyebiliyormuş. Zira, Federal Konsey'in kendisi % 0.3 parite katkıları ile bir artışın, kadınların emeklilik yaşının yükseltilmesi ile beklenen eşdeğer tasarruf miktarını bulmak için yeterli olacağını söylüyor.
Burjuvazinin kadınlar için emeklilik yaşını yükseltme saldırısı geri püskürtülmezse, sonrasında kadınların yaşlılıklarında, tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlanmasının da yasal olarak önü açılmış olacak!
Ancak burjuvazinin bu saldırı girişimi, özellikle en zor çalışma koşullarına sahip olan emekçi kadınları etkiliyor;  maaşlı bir iş hayatının yanı sıra ev işleri de omuzlarında olan emekçi kadınlar; fiziksel ve psikolojik olarak tükenenler, tehlikeli ve düşük ücretli işlerde hayatta kalmak ve geçimlerini sağlamak için mücadele edenler, tek başlarına bir veya daha fazla çocuk yetiştiren anneler de dahil.
50 yaş ve üzerinde olup uzun süre işsiz olanlar ya da zaten emekli olanlar ve tüm ömürleri boyunca çalışmış, şimdi de ev işleri ve torun büyütmeyle uğraşan kadın emekçilerin sayısı; 60 yaşında ayda 5.000 frank veya daha fazla bir aylık ile erken emekli olan erkek emekçilerin(%25) aksine hızla artıyor. Sefalet ve yoksulluk günbegün büyüyor! 
Kadın emekçilerin maaş bordroları, ortalama maaşlarının, erkeklerden %32 daha az olduğunu gösteriyor. Bu eşitsizlik kadın emekçilerin emeklilik primlerinin üzerinde zaten negatif bir etki yaratıyor.  Genel olarak, şu anda erkeklerinkinden %37 daha az emeklilik maaşı alıyorlar. Cinsiyet ayrımcılığının getirdiği bu eşitsizlik ise daha çok ikinci kasa ödemelerinde görülüyor. 
Ayrıca 2018 yılında emeklilerin %44'ünün, ikinci kasa emeklilikleri de yok. Üç kasalı emeklilik sisteminin artık çalışmadığını ve gerekli olan şeyin daha uzun süre çalışmak değil, yeterli ve onurlu yıllık ödemelere sahip olmak olduğu gerçeğini ve talebini kabul ettirmek için emekçi kadınların mücadeleyi daha fazla yükseltme zamanı çoktan gelmiştir